Korzystający z bazy noclegowej w 2009 roku – dane ogólne wg województw


(Kliknij nazwę województwa żeby wyświetlić szczegółowe dane wg rodzaju obiektów)

Województwo
Liczba korzystających
Liczba udzielonych noclegów
Wyk. miejsc nocleg. (%) Wyk. pokoi (%)
Ogółem cudzoziemcy Ogółem cudzoziemcom
POLSKA 19353712 3861942 55020067 9609447 35.7 40.6
DOLNOŚLĄSKIE 1802421 365217 4762517 926058 30.4 39.2
KUJAWSKO-POMORSKIE 766376 65307 2838606 154221 45.7 37.6
LUBELSKIE 652245 79121 1602459 124202 35.6 38.7
LUBUSKIE 610687 151568 1307148 215197 25.9 32.8
ŁÓDZKIE 923682 115503 1941237 291293 36.0 43.8
MAŁOPOLSKIE 2720627 810496 7958504 1944533 36.8 42.0
MAZOWIECKIE 2786608 803579 4936318 1459444 37.5 50.0
OPOLSKIE 230249 30984 570653 80718 29.9 38.6
PODKARPACKIE 654908 62996 1941953 142469 32.0 34.8
PODLASKIE 437853 68892 862916 106571 29.1 39.5
POMORSKIE 1610730 254713 5801913 620566 37.2 37.6
ŚLĄSKIE 1693286 236482 4437815 601100 34.5 40.7
ŚWIĘTOKRZYSKIE 383918 23469 1129826 61263 35.4 33.0
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 850165 149429 2372186 380775 29.6 33.6
WIELKOPOLSKIE 1457303 243469 2789527 487122 26.6 35.5
ZACHODNIOPOMORSKIE 1772654 400717 9766489 2013915 46.1 43.2

Źródło: GUS; opracowanie: Instytut Turystyki.

 << dane za 2008 rok  ]
 >> dane o liczbie obiektów  ]

Wyszukiwanie powiatów

Możesz wyszukać powiat wpisując małymi literami jego nazwę
(wystarczy kilka pierwszych liter - bez słowa "powiat");
szukając powiatów miejskich wpisz przed nazwą miasta "m. ".
Powiat:

Korzystający – strona główna  ]