Korzystający z bazy noclegowej w woj. pomorskim [2009]

Województwo / Powiat Rodzaj obiektu Kat. hoteli
Liczba korzystających
Liczba udzielonych noclegów
Wyk. miejsc nocleg. (%) Wyk. pokoi (%)
Ogółem cudzoziemcy Ogółem cudzoziemcom
POMORSKIE  Wszystkie obiekty    1610730  254713  5801913  620566  37.2  37.6 
  Hotele  razem  726255  200040  1490561  432025  31.8  37.7 
  Hotele  *****  61935  27861  124262  58089  37.8  44.8 
  Hotele  ****  120587  55133  259736  129170  37.9  47.5 
  Hotele  ***  277031  85673  571867  182144  32.0  38.3 
  Hotele  **  198134  27412  385911  53723  28.4  32.3 
  Hotele  26242  1007  48266  1657  32.9  36.8 
  Hotele  bez *  42326  2954  100519  7242  26.4  29.8 
  Motele    9518  487  25678  1326  35.2  32.2 
  Pensjonaty    48820  3734  121356  10968  35.1  36.9 
  Inne hotelowe    101455  14051  231119  38202  23.3  0.0 
  Domy wycieczkowe    10619  1083  23593  2407  24.2  0.0 
  Schronisko    1242  4061  26.1  0.0 
  Schroniska młodzieżowe    2975  7328  14  22.1  0.0 
  Szkolne schroniska młodzieżowe    54002  3786  114140  10418  36.6  0.0 
  Ośrodki wczasowe    255894  2871  1692126  18774  42.7  0.0 
  Ośrodki kolonijne    30491  222  208643  1870  54.8  0.0 
  Ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe    114370  3110  505096  11325  32.4  0.0 
  Domy pracy twórczej    1934  17106  61.2  0.0 
  Zespół domków turystycznych    27881  1352  180219  6502  45.2  0.0 
  Kempingi    56985  14200  216922  39853  43.1  0.0 
  Pola biwakowe    19502  939  77223  2227  28.5  0.0 
  Hostele    58  393  50.7  0.0 
  Zakład uzdrowiskowy    23521  31  348042  309  88.4  0.0 
  Inne niesklasyfikowane    125208  8802  538307  44346  34.8  0.0 

Źródło: GUS; opracowanie: Instytut Turystyki.

 << dane za 2008 rok  ]
 >> dane o liczbie obiektów  ]

Zapisz tabelę jako Excel  ]

Szczegóły wg powiatów  ]