Instytut Turystyki

Biblioteka IT
 
 Wyszukiwanie w katalogu Biblioteki
 
Zwiń wszystkoKartoteka:
 Zagadnienia teoretyczne. Problemy metodologiczne. Terminologia
 Podręczniki
Wydawnictwa turystyczne. Przewodniki
 Słowniki
 Bibliografie
 Czasopisma turystyczne
Ekonomiczne zagadnienia turystyki
 Turystyka a Unia Europejska(1997-2005)
Turystyka a Unia Europejska(2006-2008)
 Organizacja i zarządzanie(1997-2004)
Organizacja i zarządzanie(2005-2008)
 Informatyka w turystyce
Informatyka w turystyce
 Geografia turystyczna
Zagospodarowanie turystyczne Polski
Zagospodarowanie turystyczne za granicą
Walory turystyczne Polski
 Parki narodowe
 Parki krajobrazowe
 Parki tematyczne
 Uzdrowiska(1997-2005)
 Uzdrowiska(2006-2008)
 Zabytki kultury
Krajowy produkt turystyczny
 Krajoznawstwo
Ruch turystyczny w Polsce
Ruch turystyczny międzynarodowy
 Rynek turystyczny Europy (1997-2005)
Rynek turystyczny Europy (2006-2008)
Rynek turystyczny Azji
Rynek turystyczny Afryki
Rynek turystyczny Ameryki Pn i Śr.
 Rynek turystyczny Ameryki Pd
 Rynek turystyczny Australii i Oceanii
 Antarktyda
 Agroturystyka. Turystyka wiejska (1997-2004)
 Agroturystyka. Turystyka wiejska (2005-2008)
Ekoturystyka. Turystyka zrównoważona. Turystyka a środowisko
 Turystyka pielgrzymkowa
Turystyka biznesowa
Turystyka kwalifikowana
 Turystyka alternatywna
 Turystyka językowa
 Turystyka kulturowa
 Turystyka kulinarna
 Turystyka kosmiczna
 Turystyka podziemna. Geoturystyka
 Turystyka w obiektach poprzemysłowych
 Turystyka militarna
 Turystyka zakupowa. Zakupy jako forma spędzania czasu wolnego
 Turystyka dzieci i młodzieży
 Turystyka studentów
 Turystyka ludzi starszych
 Zdrowotne problemy turystyki(1997-2006)
Zdrowotne problemy turystyki(2007-2008)
 Wydarzenia sportowe a turystyka
 Bezpieczeństwo w turystyce
 Społeczne problemy turystyki
 Etyka w turystyce
 Zagadnienia psychologiczne
Kadry w turystyce
 Kadry za granicą
 Ludzie turystyki
 Czas wolny
 Rekreacja
 Historia turystyki
 Turystyka w Polsce Ludowej

 NOWOŚĆ: Bazy biblioteczne Instytutu Turystyki
 Wyszukiwanie w katalogu
 Strona Główna
 Statystyka

© 1998 - 2009 Instytut Turystyki

 WALORY TURYSTYCZNE POLSKI

książki ]  czasopisma ] 

Wydawnictwa książkowe

 
1. Kanon krajoznawczy Polski / pod red. Włodzimierza Łęckiego WYD. Wyd. 2 popr. i uzup. . - Warszawa : Wydaw. PTTK "Kraj" , cop.2005 . - 376 s. : il. ; 25 cm . - ISBN 83-7005-475-7 . - Sygn. 9800
 
2. Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. T.1, Przyrodnicze zasoby turystyczne i metody ich oceny : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Młynarczyka, Aliny Zajadacz . - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza , 2008 . - 274 s. : il. ; 24 cm . - Turystyka i Rekreacja - Studia i Prace / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Nr 1 . - ISBN 978-83-232-1964-4 . - Sygn. 10407
 
3. Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. T.2, Zasoby antropogeniczne. Krajobraz. Ruch turystyczny : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Młynarczyka, Aliny Zajadacz . - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza , 2008 . - 266 s. : il. ; 24 cm . - Turystyka i Rekreacja - Studia i Prace / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Nr 2 . - ISBN 978-83-232-1981-1 . - Sygn. 10401
 
4. Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji : podręcznik akademicki / Krzysztof Kożuchowski . - Poznań : Kurpisz , cop. 2005 . - 200 s. : il. ; 24 cm . - ISBN 83-89738-015 . - Sygn. 9782


Artykuły z czasopism

 
1. Atrakcje turystyczne i turystyka krajoznawcza w Polsce / Marek Nowacki //Turystyka i Rekreacja / Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie .-T.4 (2008) , s.69-79
 
2. Atrakcyjność turystyczna Polski w gospodarce przestrzennej / Stanisław Wawrzyniak //Rocznik Dydaktyczny T.5(2000) . - s.62-79
 
3. Czy Polska to piękny kraj? / Wojciech Markiewicz //Tour Express .-1999 . - nr 9 , s.27-29
 
 Przedruk z "Polityki" nr 35/1999.
 
4. Dostępność niektórych atrakcji turystycznych w Polsce / Henryk Legienis //Problemy Turystyki .-1996 . - nr1-4 , s.115-121
 
5. Forteczne atrakcje / Piotr Molski //Aktualności Turystyczne .-2003 . - nr 8 , s.26-27
 
 Architektura obronna w Polsce.
 
6. Jak znaleźć się na liście UNESCO / Maria Baliszewska //Wiadomości Turystyczne .-2003 . - nr 33 , s.13
 
 Obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce.
 
7. Jakie czynniki przyrodnicze decydują o atrakcyjności i przydatności turystycznej terenu / Agnieszka Ciechorska //Aura .-1998 . - nr 4 , s.5-6
 
8. Komputerowa baza danych o zasobach turystycznych w podstawowych jednostkach administracyjnych w Polsce / Zbigniew T.Werner //Problemy Turystyki .-1995 . - nr 1-2 , s.91-94
 
9. Korzyści wynoszone przez osoby zwiedzające atrakcje turystyczne. Segmentacja rynku / Marek Nowacki //Folia Turistica .-2007 . - nr 18 , s. 89-108
 
10. Latarnie morskie / Grażyna Krajewska-Brzywczy //Mandragora .-1999 . - nr 2 , s.19
 
11. Krajobraz małych miast a turystyka - silne i słabe strony / Wojciech Kosiński //Folia Turistica .-2002 . - nr 12 , s.31-41
 
12. Metody i kierunki badań atrakcji turystycznych / Marek Nowacki //Problemy Turystyki .-2007 . - nr 1-4 , s.59-72
 
13. Metodyka oceny potencjału rozwoju ekoturystyki na podstawie źródeł wtórnych / Jan Cetner, Marta Ogonowska //W : Gospodarka turystyczna w XXI wieku : problemy i perspektywy rozwoju w skali regionalnej i lokalnej / pod red. Stefana Bosiackiego .-Poznań, 2008. - , S. 411-418
 
 Sygn. 10270
 
14. Piraci na Wybrzeżu / Edyta Popiołek //Wiadomości Turystyczne .-2002 . - nr 27, wyd. spec. Tour Salon 2002 , s.I,XI
 
 W Polsce mają powstać dwa parki rozrywki - "Fantazja" koło Szczecina (2004 r.) i Park Miniatur "Polska i świat w miniaturze" w Łodzi (2005 r.)
 
15. Podziemne trasy turystyczne w Polsce //Poznaj Świat .-2003 . - nr 2 , s.68
 
16. Polskie Judaica / Opracowała Zofia Hempowicz //Super Tramp .-1998 . - nr7/8 , s.49
 
 Synagogi,cmentarze,obozy zagłady.
 
17. Polskie zabytki techniki - nowa atrakcja turystyczna / Jerzy Jasiuk //Ziemia .-2001 . - s.75-84
 
18. Poznaj swój kraj : Prezentacja atrakcji turystycznych województw //TTG Poland .-1997 . - nr 10 , s.17-35
 
19. Problemy oceny walorów i atrakcji kulturowych z punktu widzenia turystyki / Dominik Ziarkowski //Folia Turistica .-2007 . - nr 18 , s.175-183
 
20. Turystyka i krajobraz / Andrzej Richling i inni. //Poznaj Świat .-1998 . - nr 3 , s.4-5,58-64
 
 Rola krajobrazu, walorów turystycznych i dziedzictwa kulturowego w turystyce. Problem ich ochrony.
 
21. W zamkowych komnatach / Przemysław Pilich //Super Tramp .-1998 . - nr 2(4) , s.26
 
 Wybrane zamki i ich funkcje turystyczne. Wawel, Malbork, Golub-Dobrzyń, Gniew,Krzyżtopór,Książ,Olsztyn k/Częstochowy.
 
22. Walory turystyczne miast cz. I / Jan Paweł Piotrowski //Doradca Hotelarza .-2001 . - nr 7 , s.8-9
 
23. Walory turystyczne miast. Cz. II. Atrakcyjność dzielnic i szlaków / Jan Paweł Piotrowski //Doradca Hotelarza .-2001 . - nr 8 , s.20-21
 
24. Wodne szaleństwo / Monika Stawska //Rynek Turystyczny .-2005 . - nr 4 , s.30-31
 
 Aquaparki.
 
25. Zabytek w przestrzeni i świadomości artystycznej / Franciszek Midura //Ziemia .-2000 . - s.145-148
 
26. Zabytkowe budownictwo wiejskie / Krzysztof Kurek //Karkonosze .-1999 . - nr 223-224 , s.24-26
 
27. Zabytkowe fortyfikacje. Ochrona a turystyka / Piotr Molski //W : Eksploracja przestrzeni historycznej / red. nauk. Mieczysław K. Leniartek .-Wrocław, 2008. - , S.101-113
 
 Sygn. 10305
 
28. Zasoby różnorodności biologicznej jako atrakcja turystyczna / Artur Michałowski //Problemy Turystyki .-2006 . - nr 1-4 , s.73-94
 
29. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Analiza doświadczeń z wdrażenia nowej formy ochrony przyrody / Agnieszka Wolańska //Człowiek i Środowisko .-1998 . - nr 4 , s.407-425
 
30. Zróżnicowanie atrakcyjności turystycznej Polski w układzie przestrzennym. Próba pomiaru / Renata Seweryn //Problemy Turystyki .-2003 . - nr 1-4 , s.31-48
 
31. II Forum Polskich Miast i Miejsc UNESCO / Władysław Rudak //Gościniec PTTK .-2004 . - nr 2 , s.70-72