Instytut Turystyki

Biblioteka IT
 
 Wyszukiwanie w katalogu Biblioteki
 
Zwiń wszystkoKartoteka:
 Zagadnienia teoretyczne. Problemy metodologiczne. Terminologia
 Podręczniki
Wydawnictwa turystyczne. Przewodniki
 Słowniki
 Bibliografie
 Czasopisma turystyczne
Ekonomiczne zagadnienia turystyki
 Turystyka a Unia Europejska(1997-2005)
Turystyka a Unia Europejska(2006-2008)
 Organizacja i zarządzanie(1997-2004)
Organizacja i zarządzanie(2005-2008)
 Informatyka w turystyce
Informatyka w turystyce
 Geografia turystyczna
Zagospodarowanie turystyczne Polski
Zagospodarowanie turystyczne za granicą
Walory turystyczne Polski
Krajowy produkt turystyczny
 Krajoznawstwo
Ruch turystyczny w Polsce
Ruch turystyczny międzynarodowy
 Prognozy
 Statystyka
 Terroryzm a turystyka
 Rynek turystyczny Europy (1997-2005)
Rynek turystyczny Europy (2006-2008)
Rynek turystyczny Azji
Rynek turystyczny Afryki
Rynek turystyczny Ameryki Pn i Śr.
 Rynek turystyczny Ameryki Pd
 Rynek turystyczny Australii i Oceanii
 Antarktyda
 Agroturystyka. Turystyka wiejska (1997-2004)
 Agroturystyka. Turystyka wiejska (2005-2008)
Ekoturystyka. Turystyka zrównoważona. Turystyka a środowisko
 Turystyka pielgrzymkowa
Turystyka biznesowa
Turystyka kwalifikowana
 Turystyka alternatywna
 Turystyka językowa
 Turystyka kulturowa
 Turystyka kulinarna
 Turystyka kosmiczna
 Turystyka podziemna. Geoturystyka
 Turystyka w obiektach poprzemysłowych
 Turystyka militarna
 Turystyka zakupowa. Zakupy jako forma spędzania czasu wolnego
 Turystyka dzieci i młodzieży
 Turystyka studentów
 Turystyka ludzi starszych
 Zdrowotne problemy turystyki(1997-2006)
Zdrowotne problemy turystyki(2007-2008)
 Wydarzenia sportowe a turystyka
 Bezpieczeństwo w turystyce
 Społeczne problemy turystyki
 Etyka w turystyce
 Zagadnienia psychologiczne
Kadry w turystyce
 Kadry za granicą
 Ludzie turystyki
 Czas wolny
 Rekreacja
 Historia turystyki
 Turystyka w Polsce Ludowej

 NOWOŚĆ: Bazy biblioteczne Instytutu Turystyki
 Wyszukiwanie w katalogu
 Strona Główna
 Statystyka

© 1998 - 2009 Instytut Turystyki

 TERRORYZM A TURYSTYKA

książki ]  czasopisma ]  raporty ]

Wydawnictwa książkowe

 
1. The impact of the September 11th attacks on tourism : the light at the end of the tunnel (updated April 2002) . - Madrid : World Tourism Organization , 2002 . - 94 s. : il. ; 30 cm . - Special Report ; 20 . - ISBN 92-844-0522-X . - ISBN 92-844-0522-X . - Sygn. 9772
 
 Report prepared for: Tourism Recovery Committee, Second Meeting Friday 15 March 2002, ITB Berlin.


Artykuły z czasopism

 
1. Czy odrodzi się amerykański rynek turystyczny? //Rynek Turystyczny .-2002 . - nr 9 , s.10-11
 
 Na podstawie opracowania Donalda N.Martina dla European Travel Commission.
 
2. DŁugi powrót do normalności : po zamachu na USA //Świat Hoteli .-2001 . - nr 3 , s.57
 
3. ... katastrofa : raport / Krzysztof Kaniewski //Biznes i Turystyka .-2001 . - nr 6 (listopad/grudzień) , s.5-11
 
 Wpływ zamachu terrorystycznego dokonanego w Nowym Jorku i Waszyngtonie w dniu 11.09.2001 r. na turystykę, a głównie na transport lotniczy.
 
4. Konflikty polityczne i terroryzm a turystyka / Paweł Różycki //Problemy Turystyki .-2004 . - nr 1-2 , s.47-52
 
5. Kryzys a turystyka polska //Świat i Podróże .-2001 . - nr 11/12, dod. PARTner Branży Turystycznej , s.1-2
 
 Wpływ zamachów terrorystycznych w USA na turystykę polską.
 
6. Pierwsze ofiary kryzysu //Rynek Turystyczny .-2001 . - nr 19 , s.55
 
 Bankructwo linii lotniczej Swissair.
 
7. Raport o turystyce przyjazdowej //Rynek Turystyczny .-2002 . - nr 3 , s.16
 
 Raport opracowany przez Polską Organizację Turystyczną na temat wpływu wrześniowych ataków terrorystycznych w USA na międzynarodowy rynek turystyczny a w szczególności na turystykę polską.
 
8. See America / Zbigniew Mikołajczak //Rynek Turystyczny .-2002 . - nr 15-16 , s.30-31
 
 34 targi POW WOW w Nowym Orleanie (program odrodzenia amerykańskiej gospodarki turystycznej po 11 września).
 
9. Stan i perspektywy turystyki światowej na przełomie XXI wieku / Cezary Marcinkiewicz //Biuletyn Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie .-2005 , nr 9-10 , s.25-29
 
10. Tourism and terrorism: a quantitative analysis of major terrorist acts and their impact on tourism destinations / Abraham Pizam, Ginter Smith //Tourism Economics .-2000 . - nr 2 , s.123-138
 
11. Tourism crisis management : US Response to September 11 / Adam Blake, M. Thea Sinclair //Annals of Tourism Research .-2003 . - nr 4 , s.813-832
 
12. Towards a framework for tourism disaster management / Bill Faulkner //Tourism Management .-2001 . - nr 2 , s.135-147
 
13. Turystyka po Nowym Jorku / Agnieszka Stafiej //Wiadomości Turystyczne .-2001 . - nr 12 , s.26-27
 
14. Understanding attacks on tourists in Egypt / Heba Aziz //Tourism Management .-1995 . - nr 2 , s.91-95
 
15. Understanding attacks on tourists in Egypt / Heba Aziz //Contours .-1997 . - nr 11-12 , s.45-51
 
16. W obliczu zagrożenia terrorem. Bezpieczne hotele? //Świat Hoteli .-2001 . - nr 4 , s.52-53
 
17. Wpływ ataków terrorystycznych w Stanach Zjednoczonych na światową turystykę w ocenie WTTC / Anna Kołdej //Rynek Turystyczny .-2001 . - nr 20-21 , s.13
 
 Opracowano na podstawie niepublikowanych materiałów WTTC.
 
18. Wpływ terroryzmu na turystykę światową / Beata Kurpisz //Studenckie Zeszyty Naukowe / ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna Warszawa .-2007 , nr 1 , s.301-307
 
19. Wpływ wydarzeń 11 września 2001 r. na turystykę światową / Marin Baczwarow, Tomasz Napierała //Turystyka i Hotelarstwo .-2002 . - nr 1 , s.75-90
 
20. Wpływ wydarzeń w Stanach Zjednoczonych na turystykę międzynarodową : raport specjalny / oprac. Beata Kołodziejska, Adam Bielawski //TTG Poland .-2001 . - nr 10 , s.26-27
 
 Opracowano na podstawie raportu WTO "The impact of attacks in the United States on international tourism : An initial analysys". Madrid, 2001.


Raporty Instytutu Turystyki

 
1. Raport o turystyce przyjazdowej do Polski w kontekście ataków terrorystycznych na USA i ich następstw / Polska Organizacja Turystyczna . - Warszawa : POT , 2001 . - 38 s. wiele liczb. ; 30 cm . - Sygn. A-2087