Instytut Turystyki

Biblioteka IT
 
 Wyszukiwanie w katalogu Biblioteki
 
Rozwiń wszystkoKartoteka:
 Zagadnienia teoretyczne. Problemy metodologiczne. Terminologia
 Podręczniki
Wydawnictwa turystyczne. Przewodniki
 Słowniki
 Bibliografie
 Czasopisma turystyczne
Ekonomiczne zagadnienia turystyki
 Turystyka a Unia Europejska(1997-2005)
Turystyka a Unia Europejska(2006-2008)
 Organizacja i zarządzanie(1997-2004)
Organizacja i zarządzanie(2005-2008)
 Informatyka w turystyce
Informatyka w turystyce
 Geografia turystyczna
Zagospodarowanie turystyczne Polski
Zagospodarowanie turystyczne za granicą
Walory turystyczne Polski
Krajowy produkt turystyczny
 Krajoznawstwo
Ruch turystyczny w Polsce
Ruch turystyczny międzynarodowy
 Rynek turystyczny Europy (1997-2005)
Rynek turystyczny Europy (2006-2008)
Rynek turystyczny Azji
Rynek turystyczny Afryki
Rynek turystyczny Ameryki Pn i Śr.
 Rynek turystyczny Ameryki Pd
 Rynek turystyczny Australii i Oceanii
 Antarktyda
 Agroturystyka. Turystyka wiejska (1997-2004)
 Agroturystyka. Turystyka wiejska (2005-2008)
Ekoturystyka. Turystyka zrównoważona. Turystyka a środowisko
 Turystyka pielgrzymkowa
Turystyka biznesowa
Turystyka kwalifikowana
 Turystyka narciarska
 Turystyka rowerowa
 Turystyka wodna
 Turystyka konna
 Turystyka alternatywna
 Turystyka językowa
 Turystyka kulturowa
 Turystyka kulinarna
 Turystyka kosmiczna
 Turystyka podziemna. Geoturystyka
 Turystyka w obiektach poprzemysłowych
 Turystyka militarna
 Turystyka zakupowa. Zakupy jako forma spędzania czasu wolnego
 Turystyka dzieci i młodzieży
 Turystyka studentów
 Turystyka ludzi starszych
 Zdrowotne problemy turystyki(1997-2006)
Zdrowotne problemy turystyki(2007-2008)
 Wydarzenia sportowe a turystyka
 Bezpieczeństwo w turystyce
 Społeczne problemy turystyki
 Etyka w turystyce
 Zagadnienia psychologiczne
Kadry w turystyce
 Kadry za granicą
 Ludzie turystyki
 Czas wolny
 Rekreacja
 Historia turystyki
 Turystyka w Polsce Ludowej

 NOWOŚĆ: Bazy biblioteczne Instytutu Turystyki
 Wyszukiwanie w katalogu
 Strona Główna
 Statystyka

© 1998 - 2009 Instytut Turystyki

 AGROTURYSTYKA_ TURYSTYKA WIEJSKA (1997-2004)

książki ]  czasopisma ]  raporty ]

Wydawnictwa książkowe

 
1. Agroturystyczny biznes : poradnik organizatora turystyki i wypoczynku / Jan Sikora . - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego , 1995 . - 135 s. : il. ; 21 cm . - Agroturystyka . - ISBN 83-86827-01-7 . - Sygn. 8186
 
2. Agroturystyka / pod red. Krzysztofa Młynarczyka . - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego , 2002 . - 236 s. : il. ; 24 cm . - ISBN 83-7299-166-9 . - Sygn. 9503
 
3. Agroturystyka : materiały szkoleniowe / red. Krzysztof Herbst . - Warszawa : Ministerstwo Gospodarki. Departament Turystyki , 2002 . - 201 s. : il. ; 30 cm . - Sygn. 9328
 
4. Agroturystyka na obszarach przyrodniczo cennych / Mikołaj Jalinik . - Białystok : Wydawnictwo Politechniki Białostockiej , 2002 . - 130 s. : il. ; 23 cm . - Rozprawy Naukowe / Politechnika Białostocka ; Nr 87 , ISSN 0867-096X . - Sygn. 9790
 
5. Agroturystyka : pierwsze doświadczenia i perspektywy : II Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne, Potok Złoty 2-4 września 1994 / organizatorzy : Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie. Oddział w Krakowie ; Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie z/s w Potoku Złotym ; Związek Gmin Jurajskich . - Kraków : Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie. Oddział w Krakowie , 1995 . - 65 s. ; 29 cm . - Sygn. 9609
 
 Materiały konferencyjne
 
6. Agroturystyka to też biznes / Janusz Majewski . - Warszawa : Fundacja Wspomagania Wsi , 2001 . - 75 s. : il. ; 21 cm . - ISBN 83-907277-3-0 . - Sygn. 9323
 
7. Agroturystyka to też biznes / Janusz Majewski WYD. Wyd.5 . - Warszawa : Fundacja Wspomagania Wsi , 2003 . - 78 s. : il. ; 21 cm . - ISBN 83-914959-6-5 . - Sygn. 9373
 
8. Agroturystyka w Dolinie Bugu i uwarunkowania jej rozwoju / Agata Balińska, Izabella Sikorska-Wolak . - Warszawa : Wydawnictwo SGGW , 2001 . - 167 s. : il. ; 24 cm . - ISBN 83-7244-219-3 . - Sygn. 9213
 
9. Agroturystyka w parkach krajobrazowych na przykładzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego / Konrad Podawca . - Gostynin : Towarzystwo Promocji Ziemi Gostynińskiej , 2004 . - 160 s. : il. ; 24 cm . - ISBN 83-921153-0-9 . - Sygn. 9674
 
10. Agroturystyka : założenia - uwarunkowania - działania / Maciej Drzewiecki . - Bydgoszcz : Inst.Wydaw. "Świadectwo" , 1995 . - 167 s. : il. ; 21 cm . - ISBN 83-85-860-12-6 . - Sygn. 8090
 
11. Agroturystyka : koszty, ceny, efekty / Maria Dębniewska, Maria Tkaczuk . - Warszawa : Poltext , 1997 . - 180 s. : il. ; 24 cm . - ISBN 83-86890-32-0 . - Sygn. 8446
 
12. Agroturystyka / pod red. nauk. Urszuli Świetlikowskiej ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Żywienia Człowieka oraz Gospodarstwa Domowego. Międzynarodowy Instytut Zarządzania i Marketingu w Gospodarce Żywnościowej . - Warszawa : Wydaw. SGGW , 1998 . - 578 s. : il. ; 24 cm . - ISBN 83-7244-004-2 . - Sygn. 8669
 
13. Agroturystyka / pod red. nauk. Urszuli Świetlikowskiej ; Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) WYD. Wyd.2 . - Warszawa : FAPA , 2000 . - 525 s. : il. ; 25 cm . - ISBN 83-88010-17-4 . - Sygn. 8935
 
14. Agroturystyka w społeczno-ekonomicznym rozwoju środowiska wiejskiego : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowo-metodycznej zorganizowanej 23-24 maja 1997 roku w Białej Podlaskiej / pod red.Stanisława Arasymowicza i Danuty Nałęckiej ; Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej . - Biała Podlaska : Firma Poligraficzno-Reklamowa "Stamp & Print" , 1997 . - 143 s. : il. ; 25 cm . - Sygn. 8609
 
15. Agroturyzm a rozwój wsi : wprowadzenie do rozwijania przedsięwzięć agroturystycznych (opracowanie zbiorowe) / aut.: A. Gannon [i in.] ; tł. [z ang.] Elżbieta Kmita . - Kraków : Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie. Oddział w Krakowie , 1993 . - 124 s. : il. ; 30 cm . - Sygn. 7962
 
16. Agroturyzm świętokrzyski : materiały sesji naukowej 21-22 września 1995 / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach ; red. nauk. Jan Mityk . - Kielce : Agencja Wydawnicza Kwant , 1996 . - 110 s. : il. ; 20 cm . - ISBN 83-903903-1-0 . - Sygn. 8595
 
17. Centra informacji turystycznej / Barry Foster ; tekst polski Tomasz Zając ; Fundacja Rozwoju Turystyki TOURIN . - Warszawa ; Dublin : Tourism Development International Ltd. , 1997 . - 28 s. ; 21 cm . - Turystyka wiejska ; zeszyt szkoleniowy nr 10 . - Sygn. 8545
 
18. Czas wolny, rekreacja, turystyka, hotelarstwo, żywienie. (Wyniki badań naukowych) / pod red. Wiesława Siwińskiego, Romana Dawida Taubera, Ewy Muchy-Szajek ; Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki ; Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu . - Poznań : WSHiG , 2003 . - 620 s. : il. ; 30 cm . - Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu , ISSN 1640-1298 . - ISBN 83-88537-15-6 . - Sygn. 9600
 
19. Determinanty sukcesu w turystyce wiejskiej : V Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne, Kazimierz Dolny 15-18 września 1997 / Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie. Oddział w Krakowie ; Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli ; Lubelskie Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych . - Kraków : Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie. Oddział w Krakowie , 1997 . - 111 s. ; 29 cm . - Sygn. 8426
 
 Materiały konferencyjne
 
20. Doradztwo w rozwoju agroturystyki : konferencja naukowa, Warszawa 26 listopada 1997 r. / pod red. nauk. Andrzeja Piotra Wiatraka ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Katedra Doradztwa Rolniczego . - Warszawa : SGGW , 1997 . - 143 s. : il. ; 24 cm . - Sygn. 8686
 
21. Dziedzictwo kulturowe / Terry Stevens ; tekst polski Monika Małuszyńska ; Fundacja Rozwoju Turystyki TOURIN . - Warszawa ; Dublin : Tourism Development International Ltd. , 1997 . - 32 s. ; 21 cm . - Turystyka wiejska ; zeszyt szkoleniowy nr 6 . - Sygn. 8541
 
22. Dziedzictwo kulturowe polskiej wsi a turystyka wiejska : VII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne, Supraśl 13-16 września 1999 / Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Oddział w Krakowie ; Wojewódzki Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie ; Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne . - Kraków : Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Oddział w Krakowie , 1999 . - 149 s. : il. ; 29 cm . - Sygn. 8754
 
 Materiały konferencyjne
 
23. Finansowanie przedsięwzięć / Janusz Turski ; Fundacja Rozwoju Turystyki TOURIN . - Warszawa ; Dublin : Tourism Development International Ltd. , 1997 . - 52 s. ; 21 cm . - Turystyka wiejska ; zeszyt szkoleniowy nr 7 . - Sygn. 8542
 
24. Język rosyjski : podręcznik dla studentów hotelarstwa, agroturystyki i organizacji ruchu turystycznego . - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna , 2001 . - 165 s. ; 24 cm . - ISBN 83-86990-14-7 . - Sygn. 9256
 
25. Kształtowanie standardów produktu turystycznego polskiej wsi : IV Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne, Zamek Czocha, 16-19 września 1996 / Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie. Oddział w Krakowie ; Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Jeleniej Górze ; Sudeckie Towarzystwo Turystyki Wiejskiej . - Kraków : Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie. Oddział w Krakowie , 1997 . - 110 s. : il. ; 30 cm . - Sygn. 8402
 
 Materiały konferencyjne
 
26. Kultura bogactwem turystyki wiejskiej / Jan Paweł Piotrowski, Wacław Idziak . - Warszawa : Fundacja Wspomagania Wsi , 2001 . - 103 s. : il. ; 21 cm . - ISBN 83-907277-8-1 . - Sygn. 9324
 
27. Kwatera agroturystyczna : praktyczny poradnik / Grażyna Sikorska, Witold Kajszczak WYD. Wyd.2 2 . - Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości , 2001 . - 208 s. : il. ; 28 cm . - ISBN 83-88802-45-3 . - Sygn. 9392
 
28. Marketing i produkty markowe w turystyce wiejskiej : konferencja naukowa, Warszawa 5 listopada 1998 r. / red. nauk. Andrzej Piotr Wiatrak ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych . - Warszawa : SGGW , 1998 . - 148 s. : il. ; 24 cm . - ISBN 83-86742-81-X . - Sygn. 8687
 
29. Obsługa ruchu turystycznego na wsi / pod red. Jolanty Berndt-Kostyrzewskiej . - Warszawa : Format-AB , 1997 . - 250 s. : il. ; 21 cm . - ISBN 83-86331-55-0 . - ISBN 83-86331-55-0 . - Sygn. 8627
 
 Podręcznik do nauki zawodu : technik rolnik i technik hodowca koni
 
30. Organizacja ruchu turystycznego na wsi / Beata Mikuta, Krystyna Żelazna . - Warszawa : Format-AB , 2004 . - 299 s. : il. ; 21 cm . - ISBN 83-89184-08-7 . - Sygn. 9864
 
31. Organizacja ruchu turystycznego na wsi : podręcznik dla technikum rolniczego / Jan Sikora . - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1999 . - 255 s. : il. ; 24 cm . - Agroturystyka . - ISBN 83-02-07310-5 . - Sygn. 8761
 
32. Pascal 2002. Agroturystyka i kempingi w Polsce / koordynator projektu Janusz Żurek ; prace red. Janusz Żurek [i in.] . - Bielsko-Biała : Pascal , 2002 . - 260 s. ; 21 cm . - ISBN 83-7304-094-3 . - Sygn. 9228
 
33. Planowanie turystyki na szczeblu regionalnym i lokalnym : możliwości i problemy rozwoju terenów podgórskich poprzez turystykę / Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Instytut Turystyki . - Krynica ; Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa , 2000 . - 175 s. : il. ; 23 cm . - ISBN 83-88402-09-9 . - Sygn. 10037
 
34. Podstawy agroturystyki / Maciej Drzewiecki . - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego , 2001 . - 222 s. : il. ; 25 cm . - Sygn. 8999
 
35. Podstawy marketingu / Andrew Campbell ; tekst polski Tomasz Zając ; Fundacja Rozwoju Turystyki TOURIN . - Warszawa ; Dublin : Tourism Development International Ltd. , 1997 . - 44 s. ; 21 cm . - Turystyka wiejska ; zeszyt szkoleniowy nr 3 . - Sygn. 8538
 
36. Polska : gdzie na wieś : przewodnik po gospodarstwach agroturystycznych 1999 / koordynator tytułu Anna Waś ; red. Iwona Brachaczek [i in.] . - Bielsko-Biała : Pascal , 1999 . - X, 290 s. ; 23 cm . - Informatory Pascala . - ISBN 83-87696-17-X . - Sygn. 8708
 
37. Prawno-finansowe uwarunkowania prowadzenia usług turystycznych na polskiej wsi po akcesji do UE : poradnik praktyczny : opracowanie zbiorowe / pod red. Elżbiety Kmity-Dziasek . - Kraków : Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Oddział w Krakowie , 2004 . - 96 s. ; 25 cm . - ISBN 83-919128-2 . - Sygn. 9624
 
38. Programy szkoleniowe / Terry Stevens ; tekst polski Monika Małuszyńska ; Fundacja Rozwoju Turystyki TOURIN . - Warszawa ; Dublin : Tourism Development International Ltd. , 1997 . - 12 s. ; 21 cm . - Turystyka wiejska ; zeszyt szkoleniowy nr 2 . - Sygn. 8537
 
39. Projektowanie materiałów promocyjnych / Nigel James ; tekst polski Monika Małuszyńska ; Fundacja Rozwoju Turystyki TOURIN . - Warszawa ; Dublin : Tourism Development International Ltd. , 1997 . - 20 s. ; 21 cm . - Turystyka wiejska ; zeszyt szkoleniowy nr 1 . - Sygn. 8536
 
40. Regionalne aspekty agroturystyki w Polsce : III Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne, Polańczyk 18-21 września 1995 / organizatorzy : Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie. Oddział w Krakowie ; Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Iwoniczu ; Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne - Stowarzyszenie Agroturystyczne. Koło Bieszczadzkie w Lesku . - Kraków : Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie. Oddział w Krakowie , 1996 . - 104 s. : il. ; 29 cm . - Sygn. 9610
 
 Materiały konferencyjne
 
41. Rekreacja i turystyka konna w gospodarstwie agroturystycznym : poradnik / oprac. red., skład komputerowy Władysław Mróz ; Instytut Turystyki. Oddział w Krakowie . - Warszawa : Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa , 1999 . - 127 s. : il. ; 21 cm . - Sygn. 8831
 
42. Rola turystyki w rozwoju ekonomicznym wsi pomorskich / Maciej Drzewiecki . - Warszawa : Instytut Turystyki , 1980 . - 211 s. : il. ; 24 cm + 16 zał. . - Sygn. 4244
 
43. Rozwój obszarów wiejskich i turystyka / Solange Passaris, Joanna Sokólska, Krystyna Vinaver ; tł. Dorota Ryciuk, Krystyna Vinaver . - Białystok : Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska ; Stowarzyszenie Solidarność Francja Polska ; Paryż : Międzynarodowe Centrum Badań nad Środowiskiem i Rozwojem , 2002 . - 160 s. : il. ; 24 cm . - Tereny, Ludzie, Produkty ; Nr 2 . - ISBN 83-85908-70-6 . - Sygn. 9374
 
 Niektóre partie tekstu równolegle w jęz. polskim i francuskim.
 
44. Rozwój obszarów wiejskich w perspektywie integracji z Unią Europejską / red. nauk. Andrzej Kaleta ; Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa ; Instytut Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie . - Toruń : Wydawnictwo UMK , 1998 . - 235 s. : il. ; 24 cm . - ISBN 83-231-0999-0 . - Sygn. 8771
 
45. Samorządowa koncepcja rozwoju turystycznego gminy /red.nauk. Stefan Bosiacki, Janusz Grell, Jan Sikora ; Akademia Wychowania Fizycznego im.Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. Wydział Turystyki i Rekreacji . - Poznań : AWF.WTiR , 1996 . - 117s. : il. ; 25 cm . - 117s. : il. ; 25 cm . - Sygn. 8325
 
 Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, 20 października 1995 r., Poznań
 
46. Smak polskiej wsi / Janusz Majewski ; Fundacja Rozwoju Turystyki TOURIN . - Warszawa ; Dublin : Tourism Development International Ltd. , 1997 . - 20 s. ; 21 cm . - Turystyka wiejska ; zeszyt szkoleniowy nr 8 . - Sygn. 8543
 
47. Stan i perspektywy rozwoju agroturystyki w województwie pomorskim. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Gdańsk Sobieszewo 5-6 września 2002 : zbiór materiałów pokonferencyjnych . - Gdańsk : WSTiH ; Bydgoszcz : Sport , 2002 . - 209 s. : il. ; 25 cm . - Publikacja Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku . - ISBN 83-914685-9-3 . - Sygn. 9329
 
48. Społeczność lokalna / Terry Stevens, Vicky James ; tekst polski Monika Małuszyńska ; Fundacja Rozwoju Turystyki TOURIN . - Warszawa ; Dublin : Tourism Development International Ltd. , 1997 . - 48 s. ; 21 cm . - Turystyka wiejska ; zeszyt szkoleniowy nr 5 . - Sygn. 8540
 
49. Tania baza turystyczna na terenach wiejskich / Polska Federacja Campingu i Caravaningu . - Warszawa : Polska Federacja Campingu i Caravaningu , 2000 . - 48 s. ; 20 cm . - Sygn. 8972
 
50. Troska o klienta / Andrew Campbell ; tekst polski Tomasz Zając ; Fundacja Rozwoju Turystyki TOURIN . - Warszawa ; Dublin : Tourism Development International Ltd. , 1997 . - 28 s. ; 21 cm . - Turystyka wiejska ; zeszyt szkoleniowy nr 4 . - Sygn. 8540
 
51. Turystyka i rekreacja szansą rozwoju regionów / pod red. nauk. Henryka Sasinowskiego ; Wyższa Szkoła Menadżerska w Białymstoku . - Białystok : Wydawnictwo WSM , 2004 . - 198 s. : il. ; 24 cm . - ISBN 83-920813-00-7 . - Sygn. 9805
 
52. Turystyka : poradnik początkującego przedsiębiorcy / Katrin Pinkpank . - Koszalin : Agencja Reklamowa REPRO , 1998 . - [48] s. ; 30 cm . - Sygn. 8638
 
53. Turystyka rekreacyjna oraz turystyka specjalistyczna : praca zbiorowa / red. nauk. Tadeusz Burzyński, Marek Łabaj ; Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Program Sapard . - Warszawa : Eurecna - CNA Veneto International Services : Biuro Ekspertyz Finansowych, Marketingu i Consultingu Uniconsult : Olimpijskie Biuro Podróży , 2003 . - 335 s. : il. ; 24 cm . - ISBN 83-919364-0-6 . - Sygn. 9623
 
 Projekt SAPARD PL - 6 - 08/01
 
54. Turystyka w rozwoju lokalnym : praca zbiorowa / pod red. nauk. Izabelli Sikorskiej-Wolak ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Ekonomiczno-Rolniczy. Katedra Nauk Humanistycznych. Zakład Dziedzictwa Kulturowego i Turystyki . - Warszawa : Wydawnictwo SGGW , 2004 . - 320 s. : il. ; 24 cm . - ISBN 83-7244-563-X . - Sygn. 9695
 
55. Turystyka wiejska a rozwój lokalny / Janusz Majewski, Bernard Lane ; tł. Monika Małuszyńska [i in.] . - Poznań : Fundacja Fundusz Współpracy , 2001 . - 343 s. : il. ; 24 cm . - ISBN 83-87116-63-7 . - Sygn. 9166
 
56. Turystyka wiejska czynnikiem ożywienia terenów wiejskich : IX Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne, Złotów 9-12 września 2001 / Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Oddział w Krakowie ; Starostwo Powiatowe w Złotowie ; Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" . - Kraków : Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Oddział w Krakowie , 2001 . - 179 s. : il. ; 29 cm . - Sygn. 9186
 
 Materiały konferencyjne
 
57. Turystyka wiejska w perspektywie europejskiej : VIII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne, Wysowa 11-14 września 2000 / Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Oddział w Krakowie [i in.] . - Kraków : Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Oddział w Krakowie , 2000 . - 175 s. : il. ; 29 cm . - Sygn. 8909
 
 Materiały konferencyjne
 
58. Turystyka wiejska w Polsce - od rozproszonych działań do kompleksowej strategii : materiały Międzynarodowej Sesji Naukowej zorganizowanej w ramach X Ogólnopolskiego Sympozjum Agroturystycznego, Kraków 15-17 września 2003 / organizatorzy : Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie, Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Oddział w Krakowie, Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna . - Kraków : Wydawnictwo AR , 2003 . - 276 s. : il. ; 24 cm . - Zeszyty Naukowe / Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie ; Nr 402 ; ISSN 0239-9342 . - Sygn. 9498
 
59. Turystyka wiejska w Polsce - od rozproszonych działań do kompleksowej strategii : X Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne, Kraków, 15-17 września 2003 / organizatorzy : Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Oddział w Krakowie, Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie, Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna . - Kraków : Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Oddział w Krakowie , 2003 . - 29 s. : il. ; 30 cm . - Sygn. 9550
 
 Suplement do materiałów konferencyjnych.
 
60. Uregulowania prawne / Jerzy Raciborski ; Fundacja Rozwoju Turystyki TOURIN . - Warszawa ; Dublin : Tourism Development International Ltd. , 1997 . - 32 s. ; 21 cm . - Turystyka wiejska ; zeszyt szkoleniowy nr 9 . - Sygn. 8544
 
61. Uwarunkowania i kierunki rozwoju agroturystyki na Kielecczyźnie / Ewa Pałka . - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej , 2004 . - 134 s. : il. ; 21 cm . - ISBN 83-7133-236-X . - Sygn. 9640
 
62. Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym / Krystyna Dubel . - Białystok : Ekonomia i Środowisko , 1998 . - 124 s. : il. ; 23 cm . - ISBN 83-85792-49-X . - Sygn. 8665
 
63. Uwarunkowania rozwoju turystyki wiejskiej w województwie zachodniopomorskim / Agnieszka Bott-Alama . - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego , 2004 . - 183 s. : il. ; 25 cm . - Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński ; T.(DLXXV) 501 , ISSN 0860-2751 . - ISBN 83-7241-367-3 . - Sygn. 9603
 
64. Warunki wypoczynku we wsiach letniskowych / Maciej Drzewiecki . - Warszawa : Instytut Turystyki , 1986 . - 117 s. ; 24 cm . - Sygn. 5851
 
65. Wczasy pod gruszą : poradnik dla rolników rozpoczynających działalność agroturystyczną : praca zbiorowa / pod red. Leszka Strzembickiego i Barbary Brejwo ; Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa. Regionalny Ośrodek FAPA w Zielonej Górze WYD. Wyd.2 . - Zielona Góra : Zachodnie Centrum Organizacji , 1995 . - 166 s. ; 21 cm . - ISBN 83-86262-92-3 . - Sygn. 8693
 
66. Wiejska przestrzeń rekreacyjna / Maciej Drzewiecki . - Warszawa : Instytut Turystyki , 1992 . - 151 s. : il. ; 22 cm + 7 map . - Sygn. 7521, 7522, 7523
 
67. Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich w Polsce i w krajach Unii Europejskiej / Marek Kłodziński ; Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej . - Warszawa : Wydawnictwo SGGW , 1997 . - 89 s. ; 24 cm . - ISBN 83-00-03024-7 . - Sygn. 8721
 
68. Wybrane problemy turystyki alternatywnej / Witold Niemiec . - Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa , 2006 . - 128 s. : il. ; 25 cm . - ISBN 83-88887-64-5 . - Sygn. 10013
 
69. Zrównoważony rozwój turystyki wiejskiej : idee, działania, efekty : VI Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne, Lubniewice 14-17 września 1998 / Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie. Oddział w Krakowie . - Kraków : Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie. Oddział w Krakowie , 1998 . - 139 s. ; 29 cm . - Sygn. 8719
 
 Materiały konferencyjne.
 
70. Zrównoważony rozwój turystyki wiejskiej : idee, działania, efekty : VI Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne, Lubniewice 14-17 września 1998. / Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie. Oddział w Krakowie . - Kraków : Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie. Oddział w Krakowie , 1998 . - 70 s. ; 30 cm . - Sygn. 8720
 
 Suplement do materiałów konferencyjnych.


Artykuły z czasopism

 
1. Agroszansa dla wsi / Monika Stawska //Wiadomości Turystyczne .-2003 . - nr 43 , s.11
 
 Konferencja "Turystyka wiejska - droga do zrównoważonego rozwoju", Kielce 6-7 czerwca 2003 r.
 
2. Agroturystyczne mocne uderzenie / Jan Paweł Piotrowski //TTG Polska .-2004 . - nr 4 , s.1,3
 
 Prezentacja oferty agroturystycznej na targach.
 
3. Agroturystyka / Andrzej Szajkiewicz //Poznański Magazyn Targowy. - 2000, nr 18, s.16-17
 
4. Agroturystyka a środowisko naturalne / Andrzej Piotr Wiatrak //Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna Warszawa, 1997, nr 2, s.151-153
 
5. Agroturystyka - atrakcyjna oferta i szansa dla wsi / Janusz Majewski, rozm. Jan Paweł Piotrowski //TTG Poland. - 1999, nr 4, s.1,15
 
6. Agroturystyka - autostrada do sukcesu! / Mariola Platte //Przegląd Turystyczny. - 1998, nr19, s.5
 
7. Agroturystyka (cz.I) / Jan Paweł Piotrowski //Doradca Hotelarza. - 2000, nr 11, s.2-3
 
8. Agroturystyka (cz.II) / Jan Paweł Piotrowski //Doradca Hotelarza. - 2000, nr 12, s.8-9
 
9. Agroturystyka (cz.III) / Jan Paweł Piotrowski //Doradca Hotelarza. - 2001, nr 1, s.12-13
 
10. Agroturystyka (cz. IV) / Jan Paweł Piotrowski //Doradca Hotelarza. - 2001, nr 2, s.16-17
 
11. Agroturystyka (cz.V). Promocja agroturystyki / Jan Paweł Piotrowski //Doradca Hotelarza. - 2001, nr 3, s.6-7
 
12. Agroturystyka (cz.VI). Sprzedaż oferty / Jan Paweł Piotrowski //Doradca Hotelarza. - 2001, nr 4, s.12-13
 
13. Agroturystyka dla osób niepełnosprawnych / Eugeniusz Kwolek //W : Turystyka - szansą rozwoju społeczno-gospodarczego regionu nadmorskiego (XVII Sejmik Morski) : praca zbiorowa / pod red. Aleksandra Szwichtenberga .-Gdańsk-Hel, 2001. - , S.171-177
 
 Sygn. 9368
 
14. Agroturystyka i pochodne formy wypoczynku / Tomasz Borkowski //W: Rola turystyki w rozwoju regionu. - Bytów, 1996. - S.81-86
 
 Sygn : 8508
 
15. Agroturystyka i turystyka wiejska jako formy aktywizacji ekonomicznej obszarów wiejskich / Grzegorz Spychalski //Problemy Turystyki i Hotelarstwa .-2003 . - nr 1 , s.99-107
 
16. Agroturystyka i turystyka wiejska jako szansa rozwoju gmin na terenach rustykalnych / Andrzej Bieńkowski //Turystyka i Hotelarstwo .-2003 . - nr 4 , s.61-76
 
17. Agroturystyka jako instrument rozwoju regionalnego / Andrzej Piotr Wiatrak //Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji w Warszawie .-2004 , nr 2 , s.51-63
 
18. Agroturystyka na Dolnym Śląsku i Śląsku Opolskim / Wojciech Fedyk //W : Turystyka alternatywna jako ważny czynnik rozwoju turystyki przyjazdowej w Europie Środkowej i Wschodniej / red. Jerzy Wyrzykowski .-Wrocław, 1999. - , S.41-53
 
 Sygn. 9513
 
19. Agroturystyka na Kazimierzowskim Szlaku / Stanisław Wróbel //Aura. - 1999, nr 12, s.4-5
 
20. Agroturystyka na terenach chronionych w rejonie rezerwatu "Bielawa" / Tomasz Borkowski //Problemy Turystyki i Hotelarstwa .-2003 . - nr 3 , s.59-68
 
 Rezerwat przyrody Bielawa stanowi fragment Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.
 
21. Agroturystyka po włosku / Stanisław Jarosiński //Hotelarz .-2002 . - nr 10 , s.28
 
22. Agroturystyka pod bocianem / Teresa Zaworska, rozm. Marek Książek //Przegląd Turystyczny .-2000 . - nr 29 , s.3
 
 Rozmowa z Teresą Zaworską, specjalistą ds. agroturystyki Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie na temat agroturystyki w województwie warmińsko-mazurskim.
 
23. Agroturystyka w Polsce - szanse i bariery rozwoju / Sławomir Czarniewski //W : Turystyka i rekreacja szansą rozwoju regionów / pod red. nauk. Henryka Sasinowskiego .-Białystok, 2004. - , S.149-156
 
 Sygn.9805
 
24. Agroturystyka. Powrót do wczasów pod gruszą //Aktualności Turystyczne. - 1998, nr 17-18, s.19
 
 Agroturystyka na Podlasiu i Pojezierzu Wałeckim.
 
25. Agroturystyka - szansa na nowe miejsca pracy na wsi / Katarzyna Mysiak //W: Problemy Turystyki i Hotelarstwa. - Gdynia, 2000.- S.47-50
 
26. Agroturystyka w koncepcji ogólnego rozwoju turystyki w Polsce / Krzysztof Łopaciński //Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji w Warszawie .-2004 , nr 2 , s.17-23
 
27. Agroturystyka w liczbach / Barbara Tekieli //Rynek Turystyczny .-2004 . - nr 9 , s.28
 
 Agroturystyka w województwie świętokrzyskim.
 
28. Agroturystyka w Polsce / Maciej Drzewiecki //Rocznik Dydaktyczny. - 1996, s.43-47
 
29. Agroturystyka w programach i planach działania Unii Europejskiej / Hanna Zawistowska //Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna Warszawa, 2001, nr 1, s.67-76
 
30. Aktywność samorządów terytorialnych jako czynnik stymulujący rozwój agroturystyki / Magdalena Karczewska //Problemy Turystyki .-2004 . - nr 3-4 , s.89-99
 
31. Analiza uwarunkowań rozwoju agroturystyki - ze szczególnym uwzględnieniem wpływu samorządu terytorialnego (na przykładzie powiatu gnieźnieńskiego) / Joanna Kosmaczewska //Folia Turistica .-2003 . - nr 14 , s.159-168
 
32. B&B - dom poza domem, czyli Anglik pod strzechą / Andrzej Bajorek //Doradca Hotelarza. - 1999, nr 3, s.4-5
 
33. Bieszczadzka agroturystyka / Andrzej Gąsiorowski //Rynek Turystyczny. - 1998, wydanie specjalne; VI Euroregionalne Targi Turystyczne Karpaty'98, s.8-9
 
34. Był interes do zrobienia... //Rynek Turystyczny. - 1999, nr 18, s.20
 
 Agroturystyka w Polsce.
 
35. Czterogwiazdkowa agroturystyka. Karyntia / Iwona Femiak //Polska Gazeta Turystyczna. - 1999, nr 18, s.16-17
 
36. Czym chata bogata / Liliana Olchowik //Świat i Podróże. - 1997, nr 12, s.25
 
 Warszawski Jarmark Agroturystyczny'97
 
37. Czynniki określające rozwój turystyki na obszarach wiejskich / Andrzej Piotr Wiatrak //Problemy Turystyki. - 1995, nr 1-2, s.15-24
 
38. Dla agroturystyki wykorzystajmy zabytkowe dwory i pałace / Stefanem Andrzejewski, rozm. Waldemar Włodarski //Tour Express. - 1997, nr 11, s.20
 
 Rozmowa ze Stefanem Andrzejewskim, prezesem Fundacji Dworów i Pałaców Ziemi Polskiej.
 
39. Dla chętnych i pracowitych : agroturystyka / Jan Paweł Piotrowski //TTG Polska .-2003 . - nr 5 , s.1,3
 
40. Domki letniskowe i turystyka wiejska jako typ turystyki alternatywnej i ważny element turystyki przyjazdowej na Węgrzech / László Csordás //W : Turystyka alternatywna jako ważny czynnik rozwoju turystyki przyjazdowej w Europie Środkowej i Wschodniej / red. Jerzy Wyrzykowski .-Wrocław, 1999. - , S.11-29
 
 Sygn. 9513
 
41. Doświadczenia holenderskie w dążeniu do zróżnicowania oferty agroturystycznej / Sylwia Żakowska-Biemans, Irena Ozimek //W : Turystyka wiejska w perspektywie europejskiej : VIII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne, Wysowa 11-14 września 2000. - Kraków, 2000.- S.99-105
 
 Sygn.8909
 
42. Doświadczenia w rozwoju turystyki wiejskiej w wybranych krajach europejskich / Agata Jaźwińska //W : Turystyka wiejska w perspektywie europejskiej : VIII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne, Wysowa 11-14 września 2000. - Kraków, 2000.- S.75-85
 
 Sygn.8909
 
43. Doświadczenia w zakresie rozwoju turystyki wiejskiej na przykładzie Nowosądeckiego Stowarzyszenia Agroturystyki / Mieczysław Hajduga //W : Turystyka wiejska w perspektywie europejskiej : VIII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne, Wysowa 11-14 września 2000. - Kraków, 2000.- S.157-160
 
 Sygn.8909
 
44. Działania zespołowe w turystyce wiejskiej / Elżbieta Kmita //W : Planowanie turystyki na szczeblu regionalnym i lokalnym : Możliwości i problemy rozwoju terenów podgórskich poprzez turystykę .-Krynica ; Katowice, 2000. - , S.51-61
 
 Sygn. 10037
 
45. Dziedzictwo kulturowe Bieszczadów jako element jakości produktu agroturystycznego / Marian Woźniak, Wiesława Kuźniar //W : Dziedzictwo kulturowe polskiej wsi a turystyka wiejska : VII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne, Supraśl 13-16 września 1999. - Kraków, 1999.- S.65-68
 
 Sygn.8754
 
46. Dziedzictwo kulturowe obszarów wiejskich jako podstawa rozwoju turystyki na tle możliwości finansowania z funduszy strukturalnych UE / Karol Krajewski, Monika Świątkowska //Problemy Turystyki i Hotelarstwa .-2004 . - nr 1 , s.37-44
 
47. Dziedzictwo kulturowe wsi litewskiej w aspekcie rozwoju agroturystyki / Beata Mikuta, Krystyna Żelazna //Problemy Turystyki i Hotelarstwa .-2003 . - nr 1 , s.122-132
 
48. Dziedzictwo kulturowe Ziemi Łowickiej a turystyka wiejska / Jolanta Wojciechowska, Anna Morawska //W : Dziedzictwo kulturowe polskiej wsi a turystyka wiejska : VII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne, Supraśl 13-16 września 1999. - Kraków, 1999.- S.69-77
 
 Sygn.8754
 
49. Ekologia w turystyce //Doradca Hotelarza. - 1999, nr 12, s.2-3
 
50. Ekoturystyka - jedna z szans rozwoju polskiej wsi / Elżbieta Gerstmann //Problemy Turystyki i Hotelarstwa .-2004 . - nr 1 , s.59-64
 
51. Gospodarstwo agroturystyczne. Muzeum, zwierzyniec i.. "można wjeżdżać". / Piotr Załęski //Poznaj Swój Kraj. - 1998, nr 7, s.11
 
 Gospodarstwo agroturystyczne , Skansen-Muzeum Gospodarstwa Domowego w Wambierzycach w Górach Stołowych.
 
52. Hiszpański sznyt / Ewa Wysocka //Hotelarz .-2002 . - nr 12 , s.26
 
 Agroturystyka w Hiszpanii.
 
 Fragmenty artykułu "Daleko od plaży" (Rzeczpospolita, 30.11.2002).
 
53. Inwestycje turystyczne w programie SAPARD / Janusz Majewski //Świat i Podróże .-2001 . - nr 7/8, dod. PARTner branży turystycznej , s.11
 
 SAPARD - program, którego głównym zadaniem jest przystosowanie obszarów wiejskich do wymogów Unii Europejskiej.
 
54. Janowski: nagrodzę najpiękniejsze gospodarstwo gościnne / Gabriel Janowski, rozm. Janusz Dembiński //Tour Express. - 1997, nr 11, s.21
 
 Rozmowa z Gabrielem Janowskim, przewodniczącym sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, propagatorem agroturystyki.
 
55. Journeying towards becoming a destination: Tourism development in rural Ireland / Cecelia Hegarty, Perpetua McDonagh //Tourism .-2003 . - nr 3 , s.301-317
 
56. Kategoryzacja bazy agroturystycznej / Zarząd Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" //Wiadomości Turystyczne .-2004 . - nr 24 , s.22
 
57. Konferencja naukowa "Stan obecny i perspektywy rozwoju agroturystyki w Polsce" - referaty i wypowiedzi //Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa, 1998, nr 1, s.7-143
 
58. Kraina otwartych okiennic / Janusz Majewski //Świat i Podróże .-2001 . - nr 7/8, dod. PARTner branży turystycznej , s.15
 
 Produkt turystyki wiejskiej na Podlasiu.
 
59. Krajobraz polskich wsi / Bogusław Szmygin //Spotkania z Zabytkami. - 1998, nr2, s.4-8
 
60. Kredyty na agroturystykę / Teresa Zaworska //Przegląd Turystyczny .-2001 ,nr 35 ,s.10
 
61. Kulturowe i geograficzne aspekty oraz stan rozwoju agroturystyki w Dolinie Bugu / Agata Jaźwińska //W : Dziedzictwo kulturowe polskiej wsi a turystyka wiejska : VII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne, Supraśl 13-16 września 1999. - Kraków, 1999.- S.109-116
 
 Sygn.8754
 
62. Lokalne zasoby kulturowe a rozwój agroturystyki (na przykładzie Białowieży) / Izabella Bukraba-Rylska //W : Dziedzictwo kulturowe polskiej wsi a turystyka wiejska : VII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne, Supraśl 13-16 września 1999. - Kraków, 1999.- S.89-93
 
 Sygn.8754
 
63. Marketing a agroturystyka / Janusz Ślusarczyk, Piotr Halemba //W : Marketing - jakość w turystyce : praca zbiorowa / pod red. Janusza S. Feczko, Katowice, 1997. - S.188-192
 
 Sygn.8655
 
64. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w ramach programu "Zielone Płuca Polski" w procesie integracji europejskiej nt.: Agroturystyka a obszary chronione - szanse i zagrożenia, Rajgród 13-15.10.2000 r. //Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna Warszawa, 2001, nr 1, s.5-185
 
65. Moc wiejskiej ciszy //Hotelarz .-2002 . - nr 10 , s.21
 
 Agroturystyka w województwie warmińsko-mazurskim.
 
66. Możliwości finansowego wsparcia turystyki wiejskiej / Andrzej Piotr Wiatrak //Problemy Turystyki. - 1997, nr1-4, s.81-92
 
67. Możliwości oddziaływania władz lokalnych na rozwój turystyki wiejskiej na terenie gminy / Elżbieta Nawrocka //Prace Naukowe / AE Wrocław .-2001 . - nr 924 , s.43-56
 
68. Możliwości rozwoju agroturystyki na obszarach chronionych / Barbara Roszkowska, Marian Zalesko //W : Turystyka wiejska czynnikiem ożywienia terenów wiejskich : IX Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne, Złotów 9-12 września 2001 .-Kraków, 2001.- , S.103-108
 
 Agroturystyka w Puszczy Białowieskiej.
 
 Sygn.9186
 
69. Możliwości rozwoju agroturystyki w gminie Bukowina Tatrzańska / Krzysztof Kaganek, Eliza Mrozińska //W : Planowanie turystyki na szczeblu regionalnym i lokalnym : Możliwości i problemy rozwoju terenów podgórskich poprzez turystykę .-Krynica ; ; Katowice, 2000. - , S.37-49
 
 Sygn. 10037
 
70. Możliwości rozwoju turystyki w gminie Nowa Słupia / Ewa Pałka //W : Wybrane problemy geografii społeczno-ekonomicznej i regionalnej / pod red. Wioletty Kamińskiej .-Kielce, 2003. - , S.173-182
 
 Sygn. 9587
 
71. New markets for sustainable tourism : the way from centrally planned tourism to active lokal communities / Michal Burian //Tourism .-2000 . - nr 4 , s.341-346
 
 Czechy.
 
72. Nowe kierunki rozwoju agroturystyki - edukacja dzieci i młodzieży / Robert Pytlos //Rynek Turystyczny .-2004 . - nr 11 , s. 14-15
 
73. Ochrona środowiska w gospodarstwach agroturystycznych / Zuzanna Borcz, Jerzy Potyrała //Aura. - 1997, nr 2, s.20-23
 
74. Oddział bieszczadzki GGG //Rynek Turystyczny. - 1998, nr 1, s.6
 
 Agroturystyka.
 
75. Oferta agroturystyczna województwa zachodniopomorskiego / Urszula Gołębiowska //W : Rola marketingu w rozwoju regionów turystycznych / pod red. A[leksandra] Szwichtenberga i W[łodzimierza] Delugi .-Koszalin, 2000. - , S.79-89
 
 Sygn. 9381
 
76. Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne //Rynek Turystyczny. - 1998, nr 17, s.8
 
77. Opodatkowanie agroturystyki / Paweł Lipka //Tour Express. - 2000, nr 10, s.32-33
 
 Za : Gazeta Prawna 2000 nr 80.
 
78. Pionierzy agroturystyki / Mariola Platte //Aktualności Turystyczne .-2003 . - nr 2 , s.20-21
 
 Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Agroturystyczne.
 
79. Początki i znaczenie turystyki w środowisku wiejskim / Jan Sikora //Roczniki Naukowe/AWF Poznań. - 1998/1999, zeszyt 47/48, s.189-197
 
80. Pod gruszą. Agroturystyka / Piotr Wolak //Polska Gazeta Turystyczna. - 1999, nr 18, s.4
 
 Agroturystyka w Polsce.
 
81. Pojęcie turystyki wiejskiej / Maciej Drzewiecki //Turyzm. - 1998, z.1, s.21-27
 
82. Pojmowanie turystyki wiejskiej w Polsce i na świecie / Aleksander Szwichtenberg //Turyzm. - 1998, z.1, s.29-37
 
 Agroturystyka - terminologia
 
83. Problemy z gromadzeniem danych z zakresu rozwoju turystyki w gminach na przykładzie powiatu bieszczadzkiego / Artur Stec //W : Turystyka wiejska czynnikiem ożywienia terenów wiejskich : IX Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne, Złotów 9-12 września 2001 .-Kraków, 2001.- , S.154-159
 
 Sygn.9186
 
84. Produkty markowe turystyki wiejskiej / Janusz Majewski //Rynek Turystyczny. - 1997, nr10, s.10
 
85. Program Phare-Tourin II //Rynek Turystyczny. - 1997, nr23-24, s.23-26
 
 Zakres działania w latach 1993-97
 
86. Propozycje działań wspierających rozwój gospodarczy gmin wiejskich poprzez turystykę / Stefan Sacha //W : Planowanie turystyki na szczeblu regionalnym i lokalnym : Możliwości i problemy rozwoju terenów podgórskich poprzez turystykę .-Krynica ; ; Katowice, 2000. - , S.137-150
 
 Sygn. 10037
 
87. Przemiany wiejskich obszarów pod wpływem turystyki w Słowińskim Parku Narodowym / Elżbieta Szalewska //W : Turystyka wiejska czynnikiem ożywienia terenów wiejskich : IX Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne, Złotów 9-12 września 2001 .-Kraków, 2001.- , S.114-121
 
 Sygn.9186
 
88. Quo Vadis polska agroturystyko ? / Jan Paweł Piotrowski //TTG Poland. - 1997, nr 10-11, s.11
 
89. Recepcja i percepcja turystyczna na przykładzie regionu świętokrzyskiego / Anna Batko //W : Wybrane problemy geografii społeczno-ekonomicznej i regionalnej / pod red. Wioletty Kamińskiej .-Kielce, 2003. - , S.151-171
 
 Sygn. 9587
 
90. Residents' attitudes to proposed tourism development / Mason Peter, Joanne Cheyne //Annals of Tourism Research .-2000 . - nr 2 , s.391-411
 
91. Rozwój agroturystyki na terenach wiejskich Bieszczadów Zachodnich / Krzysztof Szpara, Adam Jelonek //W : Ekonomiczne i organizacyjne aspekty rozwoju turystyki / pod red. Jana Krępy i Tomasza Solińskiego .-Rzeszów, 2004. - , S.113-125
 
 Sygn. 9682
 
92. Rozwój agroturystyki w Euroregionie "Pomerania" / Małgorzata Mrozińska //Aura .-2001 . - nr 4 , s.17-18
 
93. Rozwój agroturystyki w powiecie złotowskim / Donata Kilar //W : Turystyka wiejska czynnikiem ożywienia terenów wiejskich : IX Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne, Złotów 9-12 września 2001 .-Kraków, 2001.- , S.160-162
 
 Sygn.9186
 
94. Rola agroturystyki w rozwoju obszarów wiejskich / Andrzej Piotr Wiatrak //Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna Warszawa, 1997, nr 1, s.141-151
 
95. Rozwój i konsekwencje agroturystyki na przykładzie Śladkowa Małego / Jolanta Wojciechowska //Problemy Turystyki .-2000 . - nr 3-4 , s.95-104
 
96. Rozwój turystyki wiejskiej w strefie południowego Bałtyku w powiązaniu ze Słowińskim Parkiem Narodowym / Elżbieta Szalewska //W : Turystyka wiejska w perspektywie europejskiej : VIII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne, Wysowa 11-14 września 2000. - Kraków, 2000.- S.115-130
 
 Sygn.8909
 
97. Rural Tourism in Israel / Aliza Fleischer , Abraham Pizam //Tourism Management. - 1997, nr 6, s.367-372
 
98. Rural tourism in Roznava Okres: a Slovak case study / Jackie Clarke [i in.] //Tourism Management .-2001 . - nr 2 , s.193-202
 
99. Społeczne, ekonomiczne i przestrzenne uwarunkowania rozwoju gospodarstw agroturystycznych w województwie kujawsko-pomorskim / Anna Jankowska-Dymet, Piotr Prus //Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy .-T.1 (2004) , nr 1 , s.75-93
 
100. Support for rural tourism. Does it make a difference? / Aliza Fleischer, Daniel Felsenstein //Annals of Tourism Research .-2000 . - nr 4 , s.1007-1024
 
101. Słabe strony agroturystyki w Polsce / Elżbieta Ochman //W: Wybrane zagadnienia turystyki. - Wrocław, 1999. - S.115-129
 
 Sygn.8910
 
102. Sposoby aktywizacji wsi poprzez agroturystykę / Katarzyna Bednarek //Ekonomiczne Problemy Turystyki / Uniwersytet Szczeciński .-2004 . - nr 4 , s.7-16
 
103. Sposoby promocji polskiej agroturystyki / Jerzy Walasek //Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji w Warszawie .-2004 , nr 2 , s.7-16
 
104. Stan sanitarny gospodarstw agroturystycznych na Dolnym Śląsku / Anna Rudnicka //Aura. - 1999, nr 7-8, s.28-29
 
105. Standardy "hoteli pod gruszą" / Piotr Wolak //TTG Polska .-2002 . - nr 10 , s.27
 
 Kategoryzacja kwater agroturystycznych.
 
106. Stopień zagospodarowania turystycznego i rola agroturystyki w gminach województwa podkarpackiego - analiza wyników badań ankietowych przerprowadzonych w latach 1999-2002 / Artur Stec //Prace Naukowe AE Wrocław .-2003 . - nr 1000 , s.337-343
 
 Sygn. P-328/03
 
107. Strategia promocji gospodarstwa agroturystycznego w Internecie / Andrzej Szwichtenberg //W : Rola marketingu w rozwoju regionów turystycznych / pod red. A[leksandra] Szwichtenberga i W[łodzimierza] Delugi .-Koszalin, 2000. - , S.315-324
 
 Sygn. 9381
 
108. Support for rural tourism. Does it make a difference? / Aliza Fleischer, Daniel Felsenstein //Annals of Tourism Research .-2000 . - nr 4 , s.1007-1024
 
109. Swojska egzotyka / Liliana Olchowik //Doradca Hotelarza. - 1998, nr 11, s.24-25
 
110. Środowisko przyrodnicze a rozwój agroturystyki na obszarach Warmii i Mazur / Krzysztof Młynarczyk //Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna Warszawa, 2001, nr 1, s.95-101
 
111. The transition from tourism on farms to farm tourism / Graham Busby, Samantha Rendle //Tourism Management .-2000 . - nr 6 , s. 635-642
 
112. The vacation farm section in Saskatchewan : a profile of operations / David B Weaver , David A Fennell //Tourism Management. - 1997, nr 6, s.357-365
 
113. Treść i obraz agroturystycznej strony www / Paulina Lassocińska, Kazimierz Wojnowski //Rocznik Naukowy / Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu T.5 (2002/2003) , s.73-81
 
114. Turystyczne i rekreacyjne formy jeździectwa w agroturystyce / Anita Wyżnikiewicz-Nawracała //Rocznik Naukowy; AWF w Gdańsku. - 1995, tom IV, s.173-185
 
115. Turystyczne skarby Wielkopolski / Anna Plenzler //Aktualności Turystyczne .-2004 . - nr 6 , s.4-5, 13
 
116. Turystyka jako jedna z możliwości rozwoju pozarolniczej działalności na terenach wiejskich / Janusz Majewski //Problemy Turystyki. - 1999, nr 3-4, s.43-49
 
117. Turystyka w strukturze gospodarczej obszarów wiejskich / Urszula Kaczmarek, Tomasz Kaczmarek //Zeszyty Naukowe / Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy .-2002 , nr 2 , s.91-99
 
118. Turystyka wiejska, aktywna i specjalistyczna. / L&R Consulting //Problemy Turystyki. - 1997, nr 1-4, s.171-185
 
119. Turystyka wiejska jako istotny element strategii rozwoju lokalnego na przykładzie gminy Puck / Katarzyna Mysiak //Problemy Turystyki i Hotelarstwa .-2004 . - nr 1 , s.81-87
 
120. Turystyka wiejska jako produkt markowy województwa podkarpackiego / Łukasz Wątroba, Jan Krupa //W : Turystyka międzynarodowa w procesie integracji Europy / pod red. Anny Nowakowskiej .-Chrzanów, 2004. - , S.97-104
 
 Sygn.9687
 
121. Turystyka wiejska na ziemiach polskich w XIX i w pierwszej połowie XX wieku / Tadeusz Stegner //Problemy Turystyki i Hotelarstwa .-2002 . - nr 4 , s.40-46
 
122. Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego a ubezpieczenie usług agroturystycznych w gospodarstwie rolnym / Elżbieta Wojciechowska-Lipka //Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji w Warszawie .-2004 , nr 2 , s.36-43
 
123. Wakacje z jarmarku //Świat i Podróże .-2001 . - nr 7/8 , s.22-26
 
 Oferty agroturystyczne.
 
124. Walory turystyczne dziedzictwa kulturalnego polskiej wsi / Franciszek Midura //Rocznik Dydaktyczny T.7 (2002) . - s.37-56
 
125. Warszawski Jarmark Agroturystyczny / Mieczysław Lasa //Rynek Turystyczny. - 1997, nr 16-17, s.46
 
126. Warunki i możliwości rozwoju agroturystyki na Słowacji / Anna Belajova //Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna Warszawa, 2001, nr 1, s.7-11
 
127. Wsi spokojna, niewesoła : moda na sielski wypoczynek / Włodzimierz Mirowski //Aktualności Turystyczne .-2003 . - nr 2 , s.18-19
 
128. Wybrane aspekty rozwoju agroturystyki na przykładach nadmorskich powiatów: lęborskiego i słupskiego / Eugeniusz Rydz //Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy .-T.1 (2004) , nr 1 , s.53-74
 
129. Wykorzystanie walorów kulturowych Warmii w turystyce wiejskiej / Emilia Marks, Iwona Połucha, Krzysztof Młynarczyk, Marek Marks //W : Dziedzictwo kulturowe polskiej wsi a turystyka wiejska : VII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne, Supraśl 13-16 września 1999. - Kraków, 1999.- S.79-86
 
 Sygn.8754
 
130. Wyniki badań przeprowadzonych na III Jarmarku Agroturystycznym w Warszawie / Katarzyna Grzelecka, Tomasz Janiszewski //Problemy Turystyki. - 1996, nr 1-4, s.127-132
 
 Badania dotyczyły zainteresowania agroturystyką wśród mieszkańców Warszawy .
 
131. Wyniki kategoryzacji kwater agroturystycznych województwa suwalskiego. Z warsztatów badawczych / Katarzyna Marcysiak //Problemy Turystyki. - 1995, nr 1-2, s.79-86
 
132. Wypoczynek na polskiej wsi / Piotr Wolak //Poznański Magazyn Targowy. - 1998, nr 16, s.20-21
 
133. Zagospodarowanie agroturystyczne regionu Podkarpacia. Cz.1-2 / Tomasz Soliński, Jan Krupa //Problemy Turystyki .-2004 . - nr 3-4 , s.102-132
 
 Cz.1 : Stan i uwarunkowania rozwoju usług agroturystycznych w opinii właścicieli gospodarstw.
 
 Cz.2 : Preferencje turystów w zakresie warunków funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych.
 
134. Zarobić na wsi //Hotelarz .-2004 . - nr 7 , s.20-23
 
 Agroturystyka, turystyka wiejska.
 
135. Zielone Lato 2002 / Teresa Zaworska //Przegląd Turystyczny .-2002 . - nr 41 , s.10-11
 
 Najlepsze gospodarstwa agroturystyczne w województwie warmińsko-mazurskim nagrodzone w konkursie Zielone Lato 2002.
 
136. Znacie? Znamy... Niemiecki turysta na polskiej wsi / Agata Adamek-Lewandowski //Aktualności Turystyczne .-2003 . - nr 2 , s.22, 27
 
137. Znaczenie rozwoju agroturystyki w zaspokajaniu potrzeb klientów (na przykładzie regionu nadbużańskiego) / Agata Balińska //Problemy Turystyki .-2002 . - nr 3-4 , s.63-80
 
138. Znaczenie stowarzyszeń turystycznych i ośrodków doradztwa rolniczego w rozwijaniu turystyki wiejskiej / Anna Tokarz //Ekonomiczne Problemy Turystyki / Uniwersytet Szczeciński .-2004 . - nr 4 , s.183-192
 
139. Zrównoważony rozwój turystyki wiejskiej - założenia i formy realizacji / Leszek Strzembicki //Problemy Turystyki .-2001 . - nr 3-4 , s.31-41
 
140. Zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze obszarów wiejskich jako podstawa świadczenia usług turystycznych / Stefan Iwicki //Problemy Turystyki i Hotelarstwa .-2003 . - nr 3 , s.19-23
 
141. Agroturystyka w internecie - oferta i promocja na stronach WWW / Paulina Lasocińska, Kazimierz Wojnowski //Rocznik Naukowy / Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu T.4 (2001/2002) , s.61-75
 
142. Kwatery agroturystyczne i pokoje gościnne w gminach karpackich / Andrzej Jagusiewicz //Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie .-2008 , nr 2 , s.33-40


Raporty Instytutu Turystyki

 
1. Aktywność turystyczna mieszkańców wsi w 2003 roku / Jerzy Łaciak . - Warszawa : Instytut Turystyki , 2004 . - 90 s., XIV, 55 tab. : 25 rys. ; 30 cm . - Sygn. A-2218
 
2. Badania marketingowe turystyki wiejskiej w Polsce w 1997 r. : charakterystyka nabywców usług turystycznych świadczonych przez gospodarstwa wiejskie. (Raport końcowy). / Leszek Strzembicki . - Warszawa : Instytut Turystyki , 1997 . - 88 s., 37 tab. : 11 wykr. ; 30 cm . - Sygn. A-1785
 
3. Baza agroturystyczna w kraju i regionach / Henryk Legienis . - Warszawa : Instytut Turystyki , 2002 . - 64 s., tab. ; 30 cm . - Sygn. A-2096
 
4. Doskonalenie produktu w turystyce wiejskiej : szkolenie, Krynica 1998 / Associazione Volontari per il Servizio Internazionale ; Centrum Edukacji Kadr Turystycznych . - [Kraków] : Instytut Turystyki. Oddział w Krakowie , 1998 . - [2], 79 s., tab. : wykr. ; 30 cm . - Sygn. A-1898
 
5. Gospodarka agroturystyczna w Polsce w 2002 roku / Henryk Legienis . - Warszawa : Instytut Turystyki , 2004 . - 13 s., 6 tab. ; 30 cm . - Sygn. A-2215
 
6. Turystyczne wykorzystanie kwater agroturystycznych i pokoi gościnnych w ujęciu krajowym i regionalnym w 2003 r. / Henryk Legienis . - Warszawa : Instytut Turystyki , 2005 . - 34 s., tab. ; 30 cm . - Sygn. A-2257
 
7. Turystyka w planowaniu rozwoju obszarów wiejskich strefy górskiej : szkolenie, Krynica 23-25 listopada 2000 / Centrum Edukacji Kadr Turystycznych ; Federacja Związków Gmin i Powiatów RP . - [Kraków] : Instytut Turystyki. Oddział w Krakowie , [2000] . - 130 s. wiele liczb., tab. : rys. ; 30 cm . - Sygn. A-2035
 
8. Turystyka wiejska / Henryk Legienis . - Warszawa : Instytut Turystyki , 2001 . - 25, [15] s., 2 tabl. : 4 rys. ; 30 cm . - Sygn. A-2050
 
9. Turystyka wiejska : szkolenie, Krynica 1998 / Associazione Volontari per il Servizio Internazionale ; Centrum Edukacji Kadr Turystycznych . - [Kraków] : Instytut Turystyki. Oddział w Krakowie , 1998 . - [2], 73 s., tab. : wykr. ; 30 cm . - Sygn. A-1901
 
10. Usługi w bazie agroturystycznej / Henryk Legienis . - Warszawa : Instytut Turystyki , 2003 . - 19 s., 3 tab. ; 30 cm . - Sygn. A-2161
 
11. Wykorzystanie kwater agroturystycznych i pokoi gościnnych będących w ewidencji urzędów gmin / Henryk Legienis . - Warszawa : Instytut Turystyki , 2004 . - 38 s., tab. ; 30 cm . - Sygn. A-2195
 
12. Wykorzystanie obiektów indywidualnego zakwaterowania w 2002 roku (kwatery agroturystyczne, pokoje gościnne) / Henryk Legienis . - Warszawa : Instytut Turystyki , 2003 . - 13 s., 10 k.tabl., 2 tab. ; 30 cm . - Sygn. A-2135
 
13. Zachowania nabywców usług turystyki wiejskiej. (Raport końcowy) / Leszek Strzembicki . - Kraków : Instytut Turystyki. Oddział w Krakowie , 1999 . - 93 s. ; 38 tab. : 10 rys. ; 30 cm . - Sygn. A-1940
 
14. Zachowania nabywców na krajowym rynku turystyki wiejskiej w świetle badań ankietowych / Leszek Strzembicki . - Kraków : Instytut Turystyki. Centrum Edukacji Kadr Turystycznych , 2001 . - 69 s. ; 56 tab. ; 30 cm . - Sygn. A-2084
 
15. Zasoby bazy noclegowej indywidualnego zakwaterowania w Polsce w 2005 roku będące w ewidencji gmin. Zestawienia tabelaryczne / Andrzej Jagusiewicz, Henryk Legienis . - Warszawa : Instytut Turystyki , 2005 . - 7 k., 5 tab. ; 30 cm + CD . - Sygn. A-2246