Instytut Turystyki

Biblioteka IT
 
 Wyszukiwanie w katalogu Biblioteki
 
Rozwiń wszystkoKartoteka:
 Zagadnienia teoretyczne. Problemy metodologiczne. Terminologia
 Podręczniki
Wydawnictwa turystyczne. Przewodniki
 Słowniki
 Bibliografie
 Czasopisma turystyczne
Ekonomiczne zagadnienia turystyki
 Turystyka a Unia Europejska(1997-2005)
Turystyka a Unia Europejska(2006-2008)
 Organizacja i zarządzanie(1997-2004)
Organizacja i zarządzanie(2005-2008)
 Informatyka w turystyce
Informatyka w turystyce
 Geografia turystyczna
Zagospodarowanie turystyczne Polski
Zagospodarowanie turystyczne za granicą
Walory turystyczne Polski
Krajowy produkt turystyczny
 Krajoznawstwo
Ruch turystyczny w Polsce
Ruch turystyczny międzynarodowy
 Rynek turystyczny Europy (1997-2005)
Rynek turystyczny Europy (2006-2008)
Rynek turystyczny Azji
Rynek turystyczny Afryki
Rynek turystyczny Ameryki Pn i Śr.
 Rynek turystyczny Ameryki Pd
 Rynek turystyczny Australii i Oceanii
 Antarktyda
 Agroturystyka. Turystyka wiejska (1997-2004)
 Agroturystyka. Turystyka wiejska (2005-2008)
Ekoturystyka. Turystyka zrównoważona. Turystyka a środowisko
 Turystyka pielgrzymkowa
Turystyka biznesowa
Turystyka kwalifikowana
 Turystyka alternatywna
 Turystyka językowa
 Turystyka kulturowa
 Turystyka kulinarna
 Turystyka kosmiczna
 Turystyka podziemna. Geoturystyka
 Turystyka w obiektach poprzemysłowych
 Turystyka militarna
 Turystyka zakupowa. Zakupy jako forma spędzania czasu wolnego
 Turystyka dzieci i młodzieży
 Turystyka studentów
 Turystyka ludzi starszych
 Zdrowotne problemy turystyki(1997-2006)
Zdrowotne problemy turystyki(2007-2008)
 Wydarzenia sportowe a turystyka
 Bezpieczeństwo w turystyce
 Społeczne problemy turystyki
 Etyka w turystyce
 Zagadnienia psychologiczne
Kadry w turystyce
 Kadry za granicą
 Ludzie turystyki
 Czas wolny
 Rekreacja
 Historia turystyki
 Turystyka w Polsce Ludowej

 NOWOŚĆ: Bazy biblioteczne Instytutu Turystyki
 Wyszukiwanie w katalogu
 Strona Główna
 Statystyka

© 1998 - 2009 Instytut Turystyki

 TURYSTYKA PIELGRZYMKOWA

książki ]  czasopisma ]  raporty ]

Wydawnictwa książkowe

 
1. Drogi św. Jakuba w Polsce : stan badań i organizacja / pod red. Antoniego Jackowskiego, Franciszka Mroza, Iwony Hodorowicz ; Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego ; Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu ; Bractwo św. Jakuba Starszego Apostoła. Oddział Małoposki w Więcławicach Starych . - Kraków ; Nowy Targ : Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa , 2008 . - 130 s. : il. ; 23 cm . - ISBN 978-83-89675-66-8 . - Sygn. 10278
 
2. Jasna Góra międzynarodowe centrum ruchu pielgrzymkowego / Antoni Jackowski ; Podyplomowe Studium Pielgrzymki. Turystyka Religijna . - Częstochowa : Educator , 1996 . - 63 s. : il. ; 24 cm . - Pielgrzymki. Turystyka Religijna ; skrypt nr 1 . - ISBN 83-901940-8-2 . - Sygn. 8245
 
3. Miejsca święte Rzeczypospolitej : leksykon / pod red. Antoniego Jackowskiego . - Kraków : Znak , 1998 . - 402 s. : il. ; 22 cm . - ISBN 83-7006-896-0 . - Sygn. 8661
 
4. Pielgrzymki i turystyka religijna w Polsce / Antoni Jackowski . - Warszawa : Instytut Turystyki , 1991 . - 183 s. : il. ; 24 cm . - Sygn. 7072
 
5. Pielgrzymowanie / Antoni Jackowski . - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie , 1998 . - 311 s. : il. ; 20 cm . - A to Polska Właśnie . - ISBN 83-7023-671-5 . - Sygn. 8651
 
6. Polskie kalwarie / Anna Mitkowska . - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 2003 . - 276 s. : il. ; 24 cm . - ISBN 83-04-04583-4 . - Sygn. 9848
 
7. Przestrzeń i sacrum : geografia kultury religijnej w Polsce i jej przemiany w okresie od XVII do XX w. na przykładzie ośrodków kultu i migracji pielgrzymkowych / Antoni Jackowski [i in.] WYD. Wyd. 2 popr. . - Kraków : Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego , 1996 . - 328 s. : il. ; 24 cm . - ISBN 83-904441-7-8 . - Sygn. 8246
 
8. Przewodnik po najsławniejszych sanktuariach maryjnych w Polsce / Anna Kubajak . - Kraków : Planta , 1997 . - 112 s. : il. ; 23 cm . - ISBN 83-903466-9-9 . - Sygn. 8465
 
9. Przyroda, geografia, turystyka w nauczaniu Jana Pawła II : XV Seminarium "Sacrum i przyroda" / [organizatorzy] Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Koło PTTK nr 1/O Kraków "Pielgrzym" ; pod red. ks. Macieja Ostrowskiego i Izabeli Sołjan . - Kraków : Papieska Akademia Teologiczna : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego , 2007 . - 145 s. : il. ; 24 cm . - ISBN 978-83-88424-31-1 . - Sygn. 10163
 
10. Sanktuaria polskie : katalog encyklopedyczny miejsc szczególnej czci Osób Trójcy Przenajświętszej, Matki Bożej i Świętych Pańskich / oprac. Maria Łempicka, Jacek Łempicki . - Warszawa : Wydawnictwo Salezjańskie , 1988 . - 542 s. : il. ; 25 cm . - Sygn. 6437
 
11. Szlaki pielgrzymkowe Europy : leksykon / redakcja Antoni Jackowski, Izabela Sołjan . - Kraków : Znak , 2000 . - 374 s. : il. ; 25 cm . - ISBN 83-7006-700-X . - Sygn. 8937
 
12. Świątynie, sanktuaria i misteria w Polsce / tekst Grzegorz Micuła . - Warszawa : United Publishers , cop.1997 . - 32 s. : il. ; 29 cm . - ISBN 83-85794-34-4 . - Sygn. 8624
 
13. Święta przestrzeń świata : podstawy geografii religii / Antoni Jackowski . - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego , 2003 . - 268 s. : il. ; 24 cm . - ISBN 83-233-1717-8 . - Sygn. 9420
 
14. Turystyka a religia / red. Józef Bergier, Jarosław Żbikowski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej. Zakład Turystyki i Rekreacji . - Biała Podlaska : Wydawnictwo PWSZ , 2003 . - 412 s. : il. ; 25 cm . - ISBN 83-916235-2-1 . - Sygn. 9605
 
15. Turystyka religijno-pielgrzymkowa [Międzynarodowa Konferencja Naukowa] Gdańsk, 8-9 września 2005 : zbiór materiałów pokonferencyjnych / organizatorzy : Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej w Krakowie, Polska Organizacja Turystyczna w Warszawie . - Gdańsk : WSTiH , 2005 . - 378 s. : il. ; 24 cm . - ISBN 83-89081-10-5 . - Sygn. 9840
 
16. Turystyka w humanistycznej perspektywie / pod red. Marka Kazimierczaka ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu . - Poznań : AWF , 2004 . - 395 s. : il. ; 24 cm . - ISBN 83-88923-42-0 . - Sygn. 9785
 
17. Turystyka w obiektach zabytkowych i sakralnych / Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Instytut Turystyki . - Kraków ; Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa , 1999 . - 260 s. : il. ; 24 cm . - ISBN 83-88402-11-0 . - Sygn. 10029
 
18. Zarys geografii pielgrzymek / Antoni Jackowski . - Kraków : Uniwersytet Jagielloński , 1991 . - 230 s. : il. ; 24 cm . - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego . Prace Geograficzne ; MVI ; z.85 , 0083-4343 . - ISBN 83-233-0450-5 . - Sygn. P-210
 
19. VI Światowy Dzień Młodzieży - Częstochowa, sierpień '91 : raport z badań / Elżbieta Przecławska, Paweł Przecławski . - Warszawa : Instytut Turystyki , 1991 . - 44 s. : il. ; 21 cm . - Sygn. 7317


Artykuły z czasopism

 
1. "Ad limina apostolorum". Patron pielgrzymów - św. Jakub Starszy, apostoł i pielgrzymki do "jego grobu" w Santiago de Compostela. Szkice do problemu / Andrzej M. Wyrwa //Studia Periegetica .-2007 . - nr 1 , s.7-32
 
2. Antropologiczno-aksjologiczny sens religijnych pielgrzymek / ks. Stanisław Kowalczyk //W : Aksjologia turystyki : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Dziubińskiego .-Warszawa, 2006. - , S.127-134
 
 Sygn. 9960
 
3. Apulia / Cezary Rudziński //Polska Gazeta Turystyczna. - 1999, nr 9, s.19-21
 
 Apulia, region Italii na południu Półwyspu Apenińskiego.
 
 Zawiera : Burzliwa przeszłość ; Turystyka pielgrzymkowa ; Plaże wśród skał.
 
4. Archidiecezjalne Centrum Informacji / Kazimierz Kunicki //Aktualności Turystyczne .-2006 . - nr 4 , s.15
 
 Warszawskie pielgrzymowanie.
 
5. Chrześcijańskie pielgrzymowanie / Antoni Jackowski //Poznaj Świat. - 1999, nr 5, s.4-5,8-17
 
6. Częstochowa : jesienią 2000 roku odbędzie się w Częstochowie I Forum Turystyki Polskiej, będące kontynuacją Kongresów Polskich Biur Podróży / Ewa Kassenberg //Tour Express. - 1999, nr 6, s.15
 
7. Cudzoziemcy doceniają poskie sanktuaria //Wiadomości Turystyczne .-2007 . - nr 13 , s.13, 15
 
8. Cztery bazyliki / Adam Bajcar //Poznaj Świat. - 2000, nr 4, s.23-26
 
9. Duchowe korzenie turystyki / Marek Stokowski //Aktualności Turystyczne .-2004 . - nr 5 , s.20
 
 Turystyka pielgrzymkowa.
 
10. Droga Benedykta / Liliana Olchowik //Wiadomości Turystyczne .-2006 . - nr 9 , s.7
 
 Podróż szlakiem Benedykta XVI po Bawarii.
 
11. Duszpasterski Ośrodek dla Pielgrzymów Polskich "CORDA CORDI" w Rzymie / Konrad Hejmo Op //Polska Gazeta Turystyczna. - 1999, nr 2, s.6
 
12. Dziedzictwo religijne jako czynnik rozwoju turystyki na przykładzie województwa małopolskiego / Elżbieta Bilska-Wodecka, Izabela Sołjan //Prace Geograficzne / Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ .-2007 , z. 117 , s.197-213
 
13. Dzisiaj w Betlejem / Jagoda Syrdykowska, Jerzy Surdykowski //Podróże. - 1999, nr 1, s.74-78
 
14. Europejski Szlak Pielgrzymkowy Rady Europy nośnikiem wybranych wartości kulturowych / Kazimiera Orzechowska-Kowalska //W : Komercjalizm turystyki kulturowej / red. nauk. Mieczysław K. Leniartek .-Wrocław, 2008. - , S.289-298
 
 Szlak św. Jakuba.
 
 Sygn. 10340
 
15. Ewolucja motywacji podróży religijnych na przykładzie Camino de Santiago / Katarzyna Ferfet //W : W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową : praca zbiorowa / pod red. Marka Kazimierczaka .-Poznań, 2008. - , S. 131-138
 
 Santiago de Compostela.
 
 Sygn. 10272
 
16. Fatima : na wiosnę 2000 roku odbędzie się w Leirii-Fatimie (Portugalia) Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Turystyki / Ewa Kassenberg //Tour Express. - 1999, nr 6, s.14
 
17. Fenomen Lichenia / Barbara Stettner-Stefańska //Polska Gazeta Turystyczna. - 1999, nr 8, s.26-27
 
 Największy kościół w Polsce, siódmy pod względem wielkości w Europie, a jedenasty na świecie.
 
18. Fitness dla duszy / Karolina Jaroszewicz //Aktualności Turystyczne .-2004 . - nr 5 , s.24
 
 Turystyka pielgrzymkowa.
 
19. Funkcja współczesnej turystyki w promowaniu wartości religijnych i kształtowaniu sprawiedliwości społecznej / Władysław Gaworecki //Zeszyty Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 1998, nr 75, s.31-40
 
20. Główne problemy badawcze w zakresie turystyki religijnej / Antoni Jackowski, Izabela Sołjan //Turyzm .-2008 . - z.1 , s.39-50
 
 Równolegle tekst polski i przekład angielski.
 
21. Góra Chełmska ośrodkiem pielgrzymkowym na Pomorzu Środkowym / Eugeniusz Rydz, Piotr Olejnik //Peregrinus Cracoviensis / Uniwersytet Jagieloński. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej .-2004 , z.15 , s.133-151
 
 Saktuarium Przymierza na Górze Chełmskiej w Koszalinie.
 
22. Hotel Magda w Licheniu dla pielgrzymów - Kat. ,,S'' //Doradca Hotelarza. - 1999, nr 7, s.8-9
 
23. Jan Paweł II - Papież i góry / Andrzej Matuszczyk //Gościniec PTTK .-2005 . - nr 1/2 , s.9-11
 
24. Jan Paweł II - turysta w drodze do Boga i człowieka / Jolanta Derbich //W : Humanistyczne aspekty sportu i turystyki : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Dziubińskiego .-Warszawa, 2008. - , S. 360-369
 
 Sygn. 10261
 
25. Jan Paweł II w ojczystych górach / Maciej Ostrowski //Wierchy. - R.63(1997), s.5-14
 
26. Karola Wojtyły turystyczne szlaki / Kazimierz Kunicki //Aktualności Turystyczne .-2005 . - nr 4 , s.4-5
 
27. Kraków miastem papieskim : małopolski fenomen / Danuta Górszczyk //Aktualności Turystyczne .-2006 . - nr 4 , s.12
 
 Wzrost liczby pielgrzymów przybywających do Krakowa po śmierci papieża Jana Pawła II.
 
28. Krótka historia pielgrzymek przewodników turystycznych na Jasną Górę (1983-2004) / Jan Wacław Derejczyk //Gościniec PTTK .-2004 . - nr 1 , s.42-45
 
29. Kultowy produkt wschodu / Kazimierz Michałowski //Wiadomości Turystyzne .-2003 . - nr 44 , s.11
 
 Turystyka pielgrzymkowa w Polsce północno-wschodniej.
 
30. Małopolskie pątnikowanie / Barbara Tekieli //Aktualności Turystyczne .-2004 . - nr 5 , s.30
 
 Diecezjalne Centrum Informacji, Promocji i Turystyki w Krakowie.
 
31. Metody badawcze stosowane w geografii pielgrzymek / Izabela Sołjan, Elżbieta Bilska-Wodecka //Turyzm .-2005 . - z.1-2 , s.65-78
 
 Równolegle tekst polski i przekład angielski.
 
32. Minęły czasy bosonogich pielgrzymów / Andrzej Nowak, rozm.Janusz Kołacz //Doradca Hotelarza. - 1999, nr 7, s.9
 
 Rozmowa z architektem Andrzejem Nowakiem, głównym projektantem hotelu Magda w Licheniu.
 
33. Misterium / Grzegorz Jaskot, rozm. Grzegorz Micuła //Polska Gazeta Turystyczna. - 1999, nr 5, s.18
 
 Misterium - przekaz treści religijnych.
 
34. Motywy i cele uprawiania turystyki religijnej na przestrzeni dziejów chrześcijaństwa / Paweł Różycki //W : Humanistyczne aspekty sportu i turystyki : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Dziubińskiego .-Warszawa, 2008. - , S. 212-218
 
 Sygn. 10261
 
35. Na Kalwarię Zebrzydowską / Tomasz Kowalik //Gościniec PTTK .-2004 . - nr 2 , s.30-31
 
36. Na pątniczych ścieżkach : Kalwaria Zebrzydowska na liście UNESCO / Tomasz Ch. Fuerst //Poznaj Swój Kraj. - 2000, nr 4, s.2
 
37. Najstarszy park modlitwy / Krzysztof Nowiński //Spotkania z Zabytkami. - 2000, nr 4, s.17-19
 
 Kalwaria Zebrzydowska na liście UNESCO.
 
38. Narodowa Pielgrzymka z Orbisem //Rynek Turystyczny. - 2000, nr 3, s.7
 
 Narodowa Pielgrzymka Jubileuszu Roku 2000 do Rzymu.
 
39. Niezagospodarowane Podlasie / Marek Markowski //Wiadomości Turystyczne .-2006 . - nr 13 , s.12
 
 Turystyka pielgrzymkowa.
 
40. Nocleg w dormitorium Galla Anonima : atrakcje Wielkopolski / Zygmunt Rola //Aktualności Turystyczne .-2006 . - nr 4 , s.14
 
 Oferta klasztorów w Wielkopolsce dla pielgrzymów.
 
41. Odpust w Mieście Cudów / Liliana Olchowik //Polska Gazeta Turystyczna. - 1999, nr 10, s.24
 
 Oferta Ferrary we Włoszech na rok 2000.
 
42. Orbis i pielgrzymi //Świat i Podróże. - 2000, nr 2, dod. Gazeta Turystyczna, s.1-2
 
 Narodowa Pielgrzymka Jubileuszu Roku 2000.
 
43. Ośrodki turystyki religijnej w Polsce i perspektywy ich rozwoju / Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, Elżbieta Bilska //Turyzm. - 1999, z.1, s.91-103
 
44. Papieski boom powraca? / Joanna Morawska //Wiadomości Turystyczne .-2008 . - nr 13 dod. spec. Turystyka pielgrzymkowa , s.11
 
 Turystyka pielgrzymkowa (Wadowice).
 
45. Pątnicze szlaki / Adam Bajcar //Poznaj Świat. - 1999, nr 5, s.18-25
 
46. Pielgrzym czy turysta? / Hanna Dzielińska //Rynek Turystyczny .-2006 . - nr 4 , s.27-28, 30-33
 
47. Pielgrzymka przez kaszubskie morze / Agnieszka Bilińska, Włodek Biliński //Podróże. - 1999, nr 6, s.50-51
 
 Pielgrzymka na łodziach z Kuźnicy do Pucka na uroczysty odpust z okazji święta Piotra i Pawła.
 
48. Pielgrzymka wszech czasów / Maria Baliszewska //Wiadomości Turystyczne .-2005 . - nr 8 , s.1,5
 
 Wyjazd Polaków na pogrzeb Ojca Świętego Jana Pawła II.
 
49. Pielgrzymki do Sanktuarium Matki Boskiej Ludźmierskiej / Andrzej Dobrzyński //Peregrinus Cracoviensis / Uniwersytet Jagieloński. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej .-2004 , z.15 , s.153-175
 
50. Pielgrzymki i turystyka religijna / Antoni Jackowski //Rocznik Dydaktyczny. - 1996, s.27-33
 
51. Pielgrzymki : produkt turystyczny / Wiesław Piegat //Wiadomości Turystyczne .-2002 . - nr 8 , s.19,23
 
52. Pielgrzymki = turystyka pielgrzymkowa = turystyka religijna ? Rozważania terminologiczne / Antoni Jackowski //Turyzm. - 1998, z.1, s.5-20
 
53. Pielgrzymki : ważna specjalizacja / Maria Baliszewska //Wiadomości Turystyczne .-2004 . - nr 14 , s.1,9,11
 
54. Pielgrzymki zagraniczne szansą dla rozwoju polskich ośrodków kultu religijnego / Antoni Jackowski //Prace Geograficzne / Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ .-2007 , z. 117 , s.239-257
 
55. Pielgrzymkowy potencjał / Liliana Olchowik //Wiadomości Turystyczne .-2003 . - nr 44 , s.1, 8-9
 
 Turystyka pielgrzymkowa Polaków.
 
56. Pielgrzymowanie do Świętej Lipki dawniej i dziś / Jerzy Paszenda //Peregrinus Cracoviensis / Uniwersytet Jagieloński. Instytut Geografii, 1998, z.6, s.137-162
 
57. Pielgrzymowanie - ewolucja celów i form od starożytności do współczesności / Paweł Różycki //W : W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową : praca zbiorowa / pod red. Marka Kazimierczaka .-Poznań, 2008. - , S. 105-111
 
 Sygn. 10272
 
58. Pielgrzymowanie i turystyka religijna do ośrodków pielgrzymkowych i kultu religijnego wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO / Iwona Hodorowicz, Franciszek Mróz //W : Komercjalizm turystyki kulturowej / red. nauk. Mieczysław K. Leniartek .-Wrocław, 2008. - , S.299-328
 
 Sygn. 10340
 
59. Pielgrzymowanie i turystyka religijna do sanktuariów Krzyża Świętego w Polsce / Franciszek Mróz //Prace Geograficzne / Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ .-2007 , z. 117 , s.215-236
 
60. Pielgrzymując po Ziemi Świętej //Rynek Turystyczny. - 2000, nr 13/14, s.15-16
 
61. Piesze pielgrzymowanie na Jasną Górę / Danuta Ptaszycka-Jackowska, Antoni Jackowski, Urszula Gospodarek //Peregrinus Cracoviensis / Uniwersytet Jagieloński. Instytut Geografii, 1998, z.6, s.111-135
 
62. Pilgrimage at contested sites / Justine Digance //Annals of Tourism Research .-2003 . - nr 1 , s.143-159
 
63. Pilgrimaging in the history of Polish tourism / Antoni Jackowski //Prace Geograficzne / Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ .-2003 , z. 111 , s.247-260
 
64. Podróże cystersów oraz idea, organizacja i promocja szlaku cysterskiego w Polsce / Andrzej M. Wyrwa //Studia Periegetica .-2008 . - nr 2 , s.87-129
 
65. Podróże do miejsc kultu //Aktualności Turystyczne .-2006 . - nr 4 , s.4
 
66. Polskie pielgrzymowanie / Antoni Jackowski //Ziemia. - 2000 : V Kongres Krajoznawstwa Polskiego, s.251-268
 
67. Pomiędzy sacrum a profanum - o turystyce w sakralnych obiektach / ks. Maciej Ostrowski //Turyzm .-2005 . - z.1-2 , s.41-52
 
 Równolegle tekst polski i przekład angielski.
 
68. Portugalia. Fatima. //Świat i Podróże. - 1998, nr4-5, s.11
 
69. Problemy rozwoju wybranych ośrodków pielgrzymkowych //Peregrinus Cracoviensis / Uniwersytet Jagieloński. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej .-2004 , z.15 , s.1-253
 
70. Rad byłby ksiądz Frydrychowicz : Diecezjalne CIT w Pelplinie //Aktualności Turystyczne .-2006 . - nr 10 , s.24-25
 
71. Religious travel in the new millennium / Paul Russell //Travel & Tourism Analyst. - 1999, nr 5, s.39-68
 
72. Rok pielgrzymów / Marek Jurkowicz //Polska Gazeta Turystyczna. - 1999, nr 3, s.3
 
73. Rozmowa miesiąca z ks.Andrzejem Jaczewskim, dyrektorem Duszpasterstwa Pielgrzymkowego "Logos" / Rozmawiali Janusz Dembiński i Waldemar Włodarski //Tour Express. - 1998, nr3, s.6-7
 
 Turystyka pielgrzymkowa.
 
74. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2000 r. w sprawie uznania za pomnik historii //Dziennik Ustaw RP. - 2000, nr 98, poz. 1062, s.5566
 
 Kalwaria Zebrzydowska.
 
75. Ruch pielgrzymkowy do Limanowej / Izabela Kapera //Peregrinus Cracoviensis / Uniwersytet Jagieloński. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej .-2004 , z.15 , s.177-186
 
76. Ruch turystyczny w obiektach sakralnych - między sacrum a profanum / Anna Wilkońska //W : Zrównoważony rozwój turystyki / red. nauk. Stanisław Wodejko .-Warszawa, 2008. - , S. 327-336
 
 Sygn. 10267
 
77. Rybacka procesja //Polska Gazeta Turystyczna. - 1999, nr 9, s.14-15
 
 Kaszubska pilegrzymka w Zatoce Puckiej.
 
78. Rzym przygotowuje się do jubileuszowego roku //Rynek Turystyczny. - 1999, nr 8, s.18
 
79. Sanktuaria czekają na turystów / Bogusława Baczewska, Maria Flisowska, Andrzej Szafrański //Rynek Turystyczny .-2007 . - nr 7 , s.10-11, 13-14
 
80. Sanktuaria Pańskie. Zarys problematyki / Elżbieta Bilska-Wodecka, Franciszek Mróz //Peregrinus Cracoviensis .-2005 . - z. 16 , s.115-128
 
 Sanktuaria poświęcone Jezusowi Chrystusowi w Europie i na świecie.
 
81. Sanktuaria pielgrzymkowe jako dziedzictwo kulturowe południowego Podlasia / Michał Bytys //W : Komercjalizm turystyki kulturowej / red. nauk. Mieczysław K. Leniartek .-Wrocław, 2008. - , S.83-91
 
 Sygn. 10340
 
82. Sanktuarium Dobrego Jezusa w Lapie / Stanisław Wilczek //Poznaj Świat. - 1999, nr 5, s.26-28
 
83. Santiago de Compostela - nie tylko dla pielgrzymów / Agata Witosławska //Rynek Turystyczny .-2007 . - nr 2 , s.24-25
 
 Produkt turystyczny.
 
84. Sudeckie kościoły drewniane jako walor turystyczny / Magdalena Duda-Seifert //W : Komercjalizm turystyki kulturowej / red. nauk. Mieczysław K. Leniartek .-Wrocław, 2008. - , S.93-101
 
 Sygn. 10340
 
85. Szlaki i trasy jako czynnik integracji transgranicznej / ks. Jerzy Pawlik //W:Kulturowe aspekty turystyki i gospodarki turystycznej Warszawa .-1997 , s.35-40
 
 Integracja przez wspólne wędrówki i pielgrzymki. Sygn : 8633.
 
86. Szlaki pielgrzymkowe jako nowa oferta dla turystyki na Dolnym Śląsku / Włodzimierz Ranoszek, Krzysztof Widawski //W : Eksploracja przestrzeni historycznej / red. nauk. Mieczysław K. Leniartek .-Wrocław, 2008. - , S.129-143
 
 Sygn. 10305
 
87. Szlakiem jezior i sanktuariów / Anna Plenzler //Świat i Podróże. - 2000, nr 10, s.24-25
 
88. Szlakiem turystyki pielgrzymkowej. Odwiedźmy w USA duchową stolicę Polonii / o. Marian Załęcki, OSPPE ; oprac. JD //Tur Biznes .-2005 . - nr 9/10 , s.19-20
 
89. Śladami Pielgrzyma wszech czasów / Agnieszka Czyż //Rynek Turystyczny .-2005 . - nr 5 , s.14-15
 
 Pielgrzymki śladami Jana Pawła II w Polsce.
 
90. Światowy system ośrodków pielgrzymkowych / Antoni Jackowski, Danuta Ptaszycka-Jackowska, Izabela Sołjan //Turyzm .-2002 . - z.2 , s.51-63
 
 Równolegle tekst polski i przekład angielski.
 
91. Świętokrzyskie Milenium 2006 / Anna Olszewska //Rynek Podróży .-2006 . - nr 5 , s.26-27
 
 Uroczyste obchody tysiąclecia przybycia Benedyktynów na Święty Krzyż.
 
92. Święty Rok na Świętej Ziemi / Marek Jurkowicz //Polska Gazeta Turystyczna. - 1999, nr 4, s.22
 
93. Szlakiem Świętego Jakuba / Anna Mrówczyńska //Przegląd Turystyczny .-2006 . - nr 55 , s.6
 
94. Taiz~'e - Pielgrzymka Zaufania przez Ziemię / Alicja Andryszczak //Peregrinus Cracoviensis .-2006 . - z. 16 , s.159-164
 
95. Turcja - wycieczki objazdowe / Bogna Czałczyńska //Rynek Turystyczny. - 2001, nr 5, s.24-25
 
 Programy wycieczek objazdowych do Turcji organizowanych przez Biuro Podróży Axel ze Szczecina.
 
96. Turystyczne pasje i zasługi Karola Wojtyły - Papieża - Polaka / Andrzej Łukasz Maranda //Gościniec PTTK .-2006 . - nr 2 , s.8-12
 
97. Turystyka pielgrzymkowa / Marianna Łazarek, Roman Łazarek //Rynek Turystyczny. - 2000, nr 9, s.8-11
 
98. Turystyka pielgrzymkowa / Marianna Łazarek, Roman Łazarek //Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna Warszawa, 1999, nr 4, s.157-173
 
99. Turystyka religijna w dobie globalizacji - szanse i zagrożenia dla współczesnego człowieka / Paweł Różycki //W : Drogi i bezdroża sportu i turystyki / pod red. Zbigniewa Dziubińskiego .-Warszawa, 2007. - , S.239-248
 
 Sygn. 10099
 
100. Turystyka religijna na przykładzie sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu / Franciszek Mróz //Folia Turistica .-2003 . - nr 14 , s.103-115
 
101. Turystyka religijna na przykładzie unikatowych obiektów Zakonu Bożogrobców (Miechów, Przeworsk) / Franciszek Mróz //Problemy Turystyki i Hotelarstwa .-2002 . - nr 4 , s.87-96
 
102. Turystyka religijno-pielgrzymkowa. Pielgrzymowanie w dziejach człowieka / Adam Mazur //Zeszyty Dydaktyczno-Naukowe WSHGiT .-2007 . - nr 2 , s.79-93
 
103. Turystyka salezjańska / Grzegorz Jaskot, rozm. Jan Paweł Piotrowski //TTG Poland. - 2001, nr 4, s.4
 
 Rozmowa z ks. Grzegorzem Jaskotem, dyrektorem Biura Turystyki Salezjańskiej - Saltur.
 
104. Tylko dla fachowców / Tomasz Kozłowski, Anna Szczeblewska //Wiadomości Turystyczne .-2006 . - nr 13 , s.9, 11
 
 Turystyka pielgrzymkowa.
 
105. Tylko kilka godzin //Aktualności Turystyczne .-2004 . - nr 5 , s.21
 
 Turystyka pielgrzymkowa w Częstochowie.
 
106. U progu Milenium //Aktualności Turystyczne. - 1999, nr 11, s.15
 
107. Usługi turystyczne przy obiektach sakralnych / Jolanta Pajdziewicz Ożdzińska, Magdalena Wyzuj //W : Gospodarka turystyczna w XXI wieku : globalne wyzwania i zagrożenia / pod red. Beaty Raszki, Stefana Bosiackiego .-Poznań, 2006. - , S.553-560
 
 Sygn.9969
 
108. Uwarunkowania lokalizacyjne turystyki pielgrzymkowej w Słowacji - na przykładzie kalwarii i dróg krzyżowych / Ren~'e Matlovi~5c //Turyzm .-2005 . - z.1-2 , s.53-64
 
 Równolegle tekst polski i przekład angielski.
 
109. W 1997 r. blisko 22 tys. Polaków pielgrzymowało po świecie //Tour Express. - 1998, nr 9, s.23
 
110. Wadowicka misja //Aktualności Turystyczne .-2006 . - nr 4 , s.28
 
 Informacja turystyczna w Wadowicach.
 
111. Wakacje z Panem Bogiem / Krzysztof Bielawny, rozm. Marek Książek //Przegląd Turystyczny. - 2001, nr 34, s.3
 
 Rozmowa z księdzem Krzysztofem Bielawnym duszpasterzem młodzieży Archidiecezji Warmińskiej.
 
112. Walory religijno-turystyczne Kalwarii Zebrzydowskiej / Roman Oktawian Jusiak //W : Turystyka w obiektach zabytkowych i sakralnych .-Katowice ; Kraków, 1999. - , S.139-150
 
 Sygn. 10029
 
113. Wczasy w klasztorze //Aktualności Turystyczne .-2006 . - nr 6 , s.23
 
114. Wędrówki do miejsc kultu / Karolina Jaroszewicz //Aktualności Turystyczne .-2004 . - nr 5 , s.22
 
 Turystyka pielgrzymkowa w Polsce.
 
115. Wędrówki religijne jako forma turystyki aktywnej / Jerzy Kosiewicz //W: Turystyka aktywna - turystyka kwalifikowana, [Warszawa], 1999. - S.145-151
 
116. Wędrując Jego śladami / Jakub Głowacki //Rynek Turystyczny .-2008 . - nr 7 , s.26-28
 
 Szlaki pielgrzymkowe śladami Jana Pawła II w Polsce.
 
117. Z milenijną pielgrzymką po Turcji / Bogna Czałczyńska //Rynek Turystyczny. - 2000, nr 6, s.21,23
 
118. Z niemiecką dokładnością / Karolina Felner //Wiadomości Turystyczne .-2008 . - nr 13 dod. spec. Turystyka pielgrzymkowa , s.13
 
 Bawaria : Niemcy promują Szlak Benedykta XVI.
 
119. Zrównoważony rozwój miejscowości pielgrzymkowych / Anna Pawlikowska-Piechotka //W : Turystyka i rekreacja. Wymiary teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Jerzy Kosiewicz, Kazimierz Obodyński .-Rzeszów, 2006. - , S.62-71
 
 Sygn.9943
 
120. 1999 - Rok Święty w Santiago de Compostela / Elżbieta Lisowska //Polska Gazeta Turystyczna. - 1999, nr 3, s.16-17


Raporty Instytutu Turystyki

 
1. Badania i analiza ruchu pielgrzymkowo-turystycznego dla miasta Częstochowy / aut.: Jan Owsiak - kier. tematu, Janusz Sewerniak, Witold Bartoszewicz, Bożena Radkowska współpraca Grażyna Andrzejewska . - Warszawa ; Toruń : Instytut Turystyki , 2006 . - 223 s., 85+20 tab. : 54 rys. ; 30 cm UWAGI Res., streszcz. . - Sygn. A-2278