Instytut Turystyki

Biblioteka IT
 
 Wyszukiwanie w katalogu Biblioteki
 
Rozwiń wszystkoKartoteka:
 Zagadnienia teoretyczne. Problemy metodologiczne. Terminologia
 Podręczniki
Wydawnictwa turystyczne. Przewodniki
 Słowniki
 Bibliografie
 Czasopisma turystyczne
Ekonomiczne zagadnienia turystyki
 Turystyka a Unia Europejska(1997-2005)
Turystyka a Unia Europejska(2006-2008)
 Organizacja i zarządzanie(1997-2004)
Organizacja i zarządzanie(2005-2008)
 Informatyka w turystyce
Informatyka w turystyce
 Geografia turystyczna
Zagospodarowanie turystyczne Polski
Zagospodarowanie turystyczne za granicą
Walory turystyczne Polski
Krajowy produkt turystyczny
 Krajoznawstwo
Ruch turystyczny w Polsce
Ruch turystyczny międzynarodowy
 Rynek turystyczny Europy (1997-2005)
Rynek turystyczny Europy (2006-2008)
Rynek turystyczny Azji
Rynek turystyczny Afryki
Rynek turystyczny Ameryki Pn i Śr.
 Rynek turystyczny Ameryki Pd
 Rynek turystyczny Australii i Oceanii
 Antarktyda
 Agroturystyka. Turystyka wiejska (1997-2004)
 Agroturystyka. Turystyka wiejska (2005-2008)
Ekoturystyka. Turystyka zrównoważona. Turystyka a środowisko
 Turystyka pielgrzymkowa
Turystyka biznesowa
Turystyka kwalifikowana
 Turystyka alternatywna
 Turystyka językowa
 Turystyka kulturowa
 Turystyka kulinarna
 Turystyka kosmiczna
 Turystyka podziemna. Geoturystyka
 Turystyka w obiektach poprzemysłowych
 Turystyka militarna
 Turystyka zakupowa. Zakupy jako forma spędzania czasu wolnego
 Turystyka dzieci i młodzieży
 Turystyka studentów
 Turystyka ludzi starszych
 Zdrowotne problemy turystyki(1997-2006)
Zdrowotne problemy turystyki(2007-2008)
 Wydarzenia sportowe a turystyka
 Bezpieczeństwo w turystyce
 Społeczne problemy turystyki
 Etyka w turystyce
 Zagadnienia psychologiczne
Kadry w turystyce
 Kadry za granicą
 Ludzie turystyki
 Czas wolny
 Rekreacja
 Historia turystyki
 Turystyka w Polsce Ludowej

 NOWOŚĆ: Bazy biblioteczne Instytutu Turystyki
 Wyszukiwanie w katalogu
 Strona Główna
 Statystyka

© 1998 - 2009 Instytut Turystyki

 TURYSTYKA W POLSCE LUDOWEJ

książki ]  czasopisma ] 

Wydawnictwa książkowe

 
1. Konsumpcja dóbr i usług turystycznych w gospodarstwach domowych / Stefan Bosiacki . - Warszawa : Instytut Turystyki , 1987 . - 241,5,5 s. : il. ; 23 cm . - Sygn. 5983, 5984, 5985
 
2. Kwalifikowana kadra turystyczna / Grażyna Konsewicz, Hanna Schupp . - Warszawa : Instytut Turystyki , 1974 . - 59 s. ; 24 cm . - Sygn. 1817
 
3. "Masy pracujące przede wszystkim". Organizacja wypoczynku w Polsce 1945-1956 / Dariusz Jarosz . - Warszawa : Instytut Historii PAN ; Kielce : Akademia Świętokrzyska , 2003 . - 297 s. ; 24 cm . - ISBN 83-7133-190-8 . - Sygn. 10457
 
4. Metody oceny prawidłowości funkcjonowania zakładowych obiektów wypoczynkowych (skrypt) / Jacek Pustoła, Teresa Skalska . - Warszawa : Instytut Turystyki , 1986 . - 90 s. ; 23 cm . - Seria : Kształcenie i Doskonalenie . - Sygn. 5986, 5987, 5988
 
5. Model organizacyjny turystyki w Polsce / Włodzimierz Reczek . - Warszawa : Sport i Turystyka , 1969 . - 217 s. : il. ; 21 cm . - Sygn. 3080
 
6. Model wypoczynku i turystyki w PRL (sprawozdanie) : III Zielonogórska Konferencja Naukowa (24-26 września 1973 r.) / red. Zbigniew Mikołajczak . - Warszawa : Instytut Turystyki , 1973 . - 71 s. ; 24 cm . - Sygn. 1826
 
7. Nauka o turystyce samodzielną dyscypliną w Polsce Ludowej / Stanisław Sobolski . - Warszawa : Instytut Turystyki , 1973 . - 102 s. : il. ; 29 cm . - Sygn. 2179
 
8. Organizacja turystyki w Polsce / Adam Izydorczyk . - Warszawa : Instytut Turystyki , 1975 . - 279 s. : il. ; 24 cm . - Sygn. 2691
 
9. Organizacja turystyki w Polsce (stan w dniu 30 września 1985) / Piotr Masiukiewicz . - Warszawa : Wydawnictwo PTTK "Kraj" , 1986 . - 79 s. : il. ; 21 cm + 6 zał. . - Materiały Metodyczno-Szkoleniowe / Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Zarząd Główny. Dział Przewodnictwa i Szkolenia ; T.8 . - Sygn. 6034
 
10. Polska Ludowa zaprasza : polityka turystyczna w czasach Edwarda Gierka / Marcin Majowski . - Warszawa : Trio , 2008 . - 134 s. ; 21 cm . - W Krainie PRL / kom. red. Marcin Kula (przewodniczący) [i in.] . - ISBN 978-83-7436-168-2 . - Sygn. 10249
 
11. Polska turystyczna . - Warszawa : Komitet do Spraw Turystyki , 1956 . - 312 s. wiele liczb. ; 30 cm UWAGA-WSPÓŁ. Tekst polski i przekład rosyjski, francuski, niemiecki. UWAGA-WSPÓŁ. Maszyn. powiel. . - Sygn. 9082
 
12. Poradnik dla organizatorów turystyki i rekreacji w ośrodkach wczasowych / Zygmunt Kruczek, Jolanta Mogiła-Lisowska, Bartłomiej Walas . - Warszawa : Instytut Turystyki , 1987 . - 109 s. ; 20 cm . - Seria : Kształcenie i Doskonalenie / Instytut Turystyki . - Sygn. 6213
 
13. Potrzeby społeczne a kształtowanie ruchu turystycznego w Polsce. Cz.1 : Aspekty fizjologiczne i psychospołeczne / Główny Komitet Turystyki, Instytut Turystyki . - Warszawa : Instytut Turystyki , 1979 . - 181 s. : il. ; 25 cm . - Sygn. 3946
 
14. Program rozwoju turystyki w województwie suwalskim do roku 1990 (synteza) / oprac. Michał Stalski . - Warszawa : Instytut Turystyki , 1979 . - 168 s. ; 24 cm + 2 mapy . - Sygn. 3787
 
15. Rozwój ruchu turystycznego w Polsce w latach 1971-1975 / Stanisław Ostrowski . - Warszawa : Instytut Turystyki , 1979 . - 189 s. : il. ; 24 cm . - Sygn. 3941
 
16. Społeczne aspekty turystyki : cele i realizacja / red. Bolesław Libicki . - Warszawa : Instytut Turystyki , 1979 . - 271 s. ; 24 cm . - Sygn. 3793
 
17. Statystyka turystyki 1950-1966 . - Warszawa : GUS , 1967 . - 106 s. ; 24 cm . - Studia i Prace Statystyczne / Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ; Nr 7 . - Sygn. 1076
 
18. Systemy organizacyjne turystyki : studium porównawcze / Roman Łazarek . - Warszawa : SGPiS , 1967 . - 286 s. ; 21 cm . - Ruch Turystyczny - Monografie / Szkoła Główna Planowania i Statystyki. Zakład Prawnych i Ekonomicznych Zagadnień Turystyki ; Z.3 . - Sygn. 1006
 
19. Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego : syntetyczne opracowania zadań badawczych zakończonych w latach 1986-1990 / zespół red. Jerzy Łaciak, Ryszard Szczeciński . - Warszawa : Instytut Turystyki , 1991 . - 305 s. : il. ; 24 cm . - Rocznik Centralnego Programu Badań Podstawowych 08.06 . - Sygn. 7016, 7017, 7018
 
20. Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego : wyniki badań z lat 1986-1989 w grupie tematycznej V : Turystyka w rozwoju gospodarczym kraju. Doskonalenie funkcjonowania gospodarki turystycznej / red. naukowa Stefan Bosiacki . - Warszawa : Instytut Turystyki , 1992 . - 173 s. : il. ; 24 cm . - Rocznik Centralnego Programu Badań Podstawowych 08.06 . - Sygn. 7524, 7525, 7526
 
21. Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego : wyniki prac z lat 1986-1987 / zespół red. Krzysztof Antoniak, Jerzy Łaciak, Ryszard Szczeciński (przewodniczący) . - Warszawa : Instytut Turystyki , 1989 . - 391 s. : il. ; 23 cm . - Rocznik Centralnego Programu Badań Podstawowych 08.06 . - Sygn. 6700, 6701, 6702
 
22. Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego : wyniki prac z roku 1988 / zespół red. Krzysztof Antoniak, Jerzy Łaciak, Ryszard Szczeciński (przewodniczący) . - Warszawa : Instytut Turystyki , 1990 . - 321 s. : il. ; 24 cm . - Rocznik Centralnego Programu Badań Podstawowych 08.06 . - Sygn. 6791, 6792, 6793
 
23. Turystyka młodzieży polskiej lat osiemdziesiątych : społeczne funkcje i uwarunkowania / Zofia Lubowicz ; Instytut Badań Problemów Młodzieży ; Instytut Turystyki ; Oddział Uniwersytecki Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego . - Warszawa : Instytut Turystyki , 1990 . - 56 s. ; 21 cm . - Sygn. 6989, 6990
 
24. Turystyka w 25-leciu PRL / oprac. zespół w składzie Stanisław Ostrowski [i in.] . - Warszawa : Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki , 1969 . - 228 s., 7 zał. ; 24 cm . - Sygn. 1986
 
25. Turystyka w systemie organizacyjno-prawnym terenowych organów władzy i administracji państwowej stopnia wojewódzkiego (wybrane zagadnienia) / Kazimierz Pieleszek . - Warszawa : Instytut Turystyki , 1975 . - 163 s. ; 24 cm . - Sygn. 2448, 2449, 2450, 2451, 2452
 
26. Wakacje w Polsce Ludowej : polityka władz i ruch turystyczny (1945-1989) / Paweł Sowiński . - Warszawa : Trio : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk , 2005 . - 311 s. : il. ; 21 cm . - W Krainie PRL . - ISBN 83-7436-014-3 . - Sygn. 9836
 
27. Wczasy pracownicze w Polsce Ludowej : problematyka ekonomiczna i społeczna / Jerzy Sierpiński . - Warszawa : Wydawnictwo Związkowe CRZZ , 1968 . - 227 s. ; 21 cm . - Sygn. 683
 
28. Wyjazdy turystyczne ludności Polski w 1985 r. i związane z nimi wydatki / Renata Berlińska-Dzikowska, Małgorzata Majewska-Śliwa, Stefan Bosiacki . - Warszawa : Instytut Turystyki , 1987 . - 77, 5 s. : il. ; 20 cm . - Sygn. 6285, 6286, 6287
 
29. Wypoczynek urlopowy / Główny Komitet Turystyki . - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych , 1983 . - 115 s. ; 21 cm . - Sygn. 4971, 4972, 4973, 4974
 
30. Wypoczynek urlopowy ludzi pracy i członków ich rodzin / oprac. red. Izabella Dzierżanowska, Henryk Rakoczy . - Warszawa : Instytut Turystyki , 1984 . - 265 s. ; 20 cm . - Sygn. 5304, 5305, 5306
 
31. Wypoczynek urlopowy ludzi pracy i członków ich rodzin / oprac. red. Izabella Dzierżanowska, Henryk Rakoczy ; Główny Komitet Turystyki, Instytut Turystyki . - Warszawa : Centralny Ośrodek Informacji Turystycznej , 1985 . - 363 s. : il. ; 20 cm . - Sygn. 5479, 5480, 5481
 
32. Wypoczynek urlopowy - stan i perspektywy / oprac. red. Stanisław Ostrowski, Henryk Rakoczy . - Warszawa : Instytut Turystyki , 1983 . - 282 s. ; 20 cm . - Sygn. 5145, 5146, 5147
 
33. Zakres i podstawowe problemy działalności organizacji społecznych w turystyce : zbiór dokumentów VII Plenum GKT / Główny Komitet Turystyki. Departament Ruchu Turystycznego . - Warszawa : GKT , 1980 . - 207 s. ; 21 cm . - Sygn. 4253
 
34. Założenia rozwoju turystyki wodnej w Polsce w latach 1971-1985 / Kazimierz Klimaszewski . - Warszawa : Instytut Turystyki , 1973 . - 222 s. : il. ; 24 cm . - Sygn. 2386
 
35. Zarys funkcjonowania i ekonomiki biura podróży / Marian Cieciora, Andrzej Gasiński, Joanna Jatczak . - Warszawa : Instytut Turystyki , 1977 . - 155 s. : il. ; 24 cm . - Sygn. 3162, 3163, 3164, 3165, 3166
 
36. Zmiany w strukturze organizacyjnej turystyki w Polsce / Hanna Zawistowska . - Warszawa : Uczelnia Warszawska , 2008 . - 208 s. ; 21 cm . - ISBN 978-83-923588-5-5 . - Sygn. 10258
 
37. Zmiany w strukturze przestrzennej turystycznej bazy noclegowej w Polsce w latach 1960-1970 / Stanisław Wawrzyniak . - Warszawa : Instytut Turystyki , 1977 . - 167 s. : il. ; 24 cm . - Sygn. 3157


Artykuły z czasopism

 
1. Działalność rekreacyjno-turystyczna Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w latach 1952-1989. Zarys problematyki / Andrzej Nowakowski //W : Szkice z dziejów turystyki w Polsce (1887-2007) / pod red. Stanisława Zaborniaka i Pawła Króla .-Rzeszów, 2008. - , S.151-163
 
2. Niektóre problemy polskiego hotelarstwa w gospodarce planowanej centralnie / Marek Turkowski //Turystyka i Hotelarstwo .-2007 . - nr 11 , s.49-73
 
3. Polska baza noclegowa w latach 60 205 Andrzej Szafrański //Hotelarz .-2007 . - nr 9 , s.XVI-XVIII
 
4. Rola Parlamentu Polski Ludowej w kształtowaniu polityki w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki w latach 1944-1980 / L. Szymański //Wychowanie Fizyczne i Sport. - 1993, nr 4, s. 197-203
 
5. Rola Sejmu PRL II i VI Kadencji w kształtowaniu polityki w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki / L.Szymański //Wychowanie Fizyczne i Sport. - 1994, nr 4, s.21-53
 
 Lata 1956-76.
 
6. Turystyka w działalności organizacji młodzieżowych (ZMP, ZMS i ZSMP) / Aleksy Chmiel //Zeszyty Naukowe / ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna .-2006 . - nr 3 , s.245-256
 
7. Założenia polskiej polityki turystycznej / Tadeusz Ćwik, Zygmunt Filipowicz //Ruch Turystyczny / Szkoła Główna Planowania i Statystyki .-1962 , z. 1 , 143 s.
 
 Turystyka w PRL na początku lat sześćdziesiątych.