napis napis2
O Instytucie
Oferta
Badania, analizy
Do czytania

© Instytut Turystyki 2013

       A  A O Instytucie
Pełna nazwa
INSTYTUT TURYSTYKI,
Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji

Regon
141221660

Nr konta bankowego
Bank Pekao S.A.
75 1240 6175 1111 0000 4566 5664

Nr NIP
525-000-92-23

Nr KRS
0000293587

Adres Pocztowy
Instytut Turystyki, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji,
03-816 Warszawa, ul. Chodakowska 50

Telefon
+48 22-256-88-71

E-mail
główny adres: it@intur.com.pl
webmaster: wbart@intur.com.pl

BIBLIOTEKA I INFORMACJA NAUKOWA
Instytutu Turystyki SGTiR
02-787 Warszawa, ul. Stokłosy 3
Tel. 22-457-23-93, b.bokota@vistula.edu.pl