napis napis2
O Instytucie
Aktualności
Statystyka
Oferta
Do czytania

© Instytut Turystyki 2015

       A  A Ogłoszenie
Innowacyjna Gospodarka UE

DOTACJE NA INNOWACJE

Instytut Turystyki realizuje projekt dofinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.1 Paszport do eksportu.

Tytuł projektu "Wzrost konkurencyjności na rynkach zagranicznych poprzez stworzenie Planu rozwoju eksportu"

Cel główny projektu

Celem projektu jest uzyskanie Planu rozwoju eksportu, który będzie przedstawiał możliwości rozwoju Instytutu Turystyki na rynkach zagranicznych.