Instytut Turystyki
Polska


KORZYSTAJĄCY Z BAZY NOCLEGOWEJ


I. Informacje bieżące

Przedstawiamy zaktualizowane informacje o wykorzystaniu obiektów zakwaterowania zbiorowego według kwartałów (na podstawie Biuletynu GUS nr 12/2011).

W trzech kwartałach 2011 roku:

  • Z obiektów zakwaterowania zbiorowego skorzystało 13283,3 tys. mieszkańców Polski
    (o 4,4% więcej niż w tym samym okresie 2010 roku) i 3483,4 tys. cudzoziemców (o 6,1% więcej).
  • Liczba noclegów udzielonych Polakom wyniosła 37787,2 tys. (wzrost o 0,9%).
  • Liczba noclegów cudzoziemców wyniosła 8408,6 tys. (wzrost o 5,1%).
  • W hotelach liczba korzystających Polaków wzrosła o 9,8%, a liczba cudzoziemców o 5,6%.

W 2010 roku:

  • Z obiektów zakwaterowania zbiorowego skorzystało 4135 tys. turystów zagranicznych (o 7,1% więcej niż rok wcześniej; przy czym wzrost liczby gości w hotelach wyniósł 7,7%)
  • ... oraz 16326,5 tys. mieszkańców Polski (wzrost o 5,4%, a w hotelach – o 11,4%).
  • Liczba noclegów cudzoziemców wyniosła 10064,6 tys. (ogółem wzrost o 4,7%, a w hotelach o 6,5%),
  • a liczba noclegów mieszkańców Polski – 45729,9 tys. (ogółem wzrost o 0,7%, a w hotelach wzrost o 10,4%).

Wykresy: liczba noclegów i korzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowania oraz wykorzystanie miejsc noclegowych i pokoi w hotelach według kwartałów 2001-2011
Copyright (c) 1998 - 2012 Instytut Turystyki
Pytania i uwagi techniczne na temat tych stron kieruj do: Witolda Bartoszewicza.
Ostatnio modyfikowano: 30 I 2012