Instytut Turystyki
Polska


10. PRZYJAZDY DO POLSKI


  • W 2007 roku zanotowano 66,2 mln przyjazdów cudzoziemców (o niespełna 2% więcej niż w 2006 r.), w tym, według oszacowań Instytutu Turystyki,
    około 15 mln przyjazdów turystów (o 4% mniej).
  • Informacja o przyjazdach w 2008 roku jest w dziale INFORMACJE BIEŻĄCE,
  • A wyniki badań turystyki przyjazdowej w 2008 roku –>  TU.

Warto zapoznać się z wyjaśnieniami dotyczącymi prezentowanych danych i definicjami stosowanymi w statystyce turystyki.

Odwiedzający ] [ Odwiedzający jednodniowi ] [ Turyści ] [ Turystyka ] [ Szacowanie liczby turystów ]


10.1. Przyjazdy cudzoziemców (wszyscy odwiedzający)

Wykres 10.1. Przyjazdy cudzoziemców do Polski ogółem
(mln przekroczeń granicy)

Źródło: GUS na podstawie danych Straży Granicznej

—> Liczby ] za lata 1980 i 1985-2007.  

Wykres 10.2. Przyjazdy według miesięcy

Źródło: GUS, na podstawie danych Straży Granicznej.

Ruch lotniczy

W latach 2004 i 2005 obserwowaliśmy bardzo znaczny wzrost ruchu w portach lotniczych (po 30%).
W 2006 roku liczba przyjazdów cudzoziemców w portach lotniczych wzrosła o 21,3%,
a w 2007 r. – o 18,6%.

Wykres 10.3. Miesięczna dynamika zmian w ruchu lotniczym
w latach 2002-2007 (miesiąc poprzedniego roku = 100)

Źródło: GUS, na podstawie danych Straży Granicznej; obliczenia IT.

TAB.1. Przyjazdy cudzoziemców do Polski według miesięcy (w mln)

  Przyjazdy cudzoziemców (przekroczenia granic w ruchu przyjazdowym)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
styczeń 4,664 2,968 2,865 3,361 4,239 4,020 4,600
luty 4,536 3,389 2,952 3,770 3,912 4,048 4,574
marzec 5,050 4,071 3,775 4,360 4,757 4,715 5,435
kwiecień 5,265 3,931 3,905 4,984 4,910 5,249 5,464
maj 5,948 4,470 4,396 5,058 5,313 5,607 5,859
czerwiec 5,546 4,382 4,565 5,647 5,508 5,713 5,901
lipiec 6,289 5,271 5,374 6,414 6,705 6,418 6,609
sierpień 6,331 5,214 5,574 6,499 6,802 6,534 6,622
wrzesień 4,741 4,421 4,892 5,616 5,906 5,806 5,901
październik 4,669 4,708 4,878 6,052 6,346 6,088 5,625
listopad 4,293 4,084 4,533 5,067 5,222 5,357 4,672
grudzień 4,100 3,827 4,421 5,089 4,986 5,559 4,945
ogółem 61,4 50,7 52,1 61,9 64,6 65,1 66,2

Źródło: GUS, na podstawie danych Straży Granicznej. Grudzień 2007 – doszacowany przez Instytut Turystyki.

TAB.2. Przyjazdy cudzoziemców do Polski według kwartałów
i przejść granicznych w 2007 roku (w tys.)

  I kw II kw III kw IV kw Rok
P O L S K A 14609,6 17223,9 19131,9 15242,4 66207,8
GRANICA WSCHODNIA 2819,6 2951,3 3183,4 2614,0 11568,4
Federacja Rosyjska 178,4 196,9 200,2 133,1 708,5
Republika Litewska 388,5 492,9 607,6 358,7 1847,7
Republika Białoruś 942,9 1014,8 1080,8 993,9 4032,4
Ukraina 1309,9 1246,7 1294,8 1128,4 4979,8
GRANICA POŁUDNIOWA 3026,7 3829,4 4281,1 3006,4 14143,6
Republika Słowacka 649,8 873,4 1072,4 683,3 3278,8
Republika Czeska 2377,0 2956,0 3208,7 2323,2 10864,8
Rep.Fed.Niemiec 8196,2 9567,0 10621,5 8864,5 37249,1
Granica morska 26,7 116,7 171,3 47,6 362,4
Lotniska 540,4 759,4 874,6 709,8 2884,3
Zmiany kwartał do kwartału i rok do roku
P O L S K A 14,3% 3,9% 2,0% -10,4% 1,7%
GRANICA WSCHODNIA 10,2% -1,3% -8,5% -13,7% -4,1%
Federacja Rosyjska 0,8% -10,7% -23,1% -36,0% -18,2%
Republika Litewska 9,4% 6,9% 4,5% -12,8% 2,1%
Republika Białoruś 9,2% -1,9% -6,3% -8,9% -2,6%
Ukraina 12,6% -2,2% -12,8% -14,5% -5,0%
GRANICA POŁUDNIOWA 23,5% 8,7% -0,9% -22,9% -0,3%
Republika Słowacka 61,6% 8,1% -10,6% -29,2% -2,8%
Republika Czeska 16,1% 8,9% 2,9% -20,8% 0,5%
Rep.Fed.Niemiec 12,3% 3,0% 5,6% -6,0% 3,3%
Granica morska 1,2% 3,4% 2,0% -8,5% 0,8%
Lotniska 19,7% 15,8% 19,8% 19,4% 18,6%

Źródło: GUS, na podstawie danych Straży Granicznej.


Patrz szczegółowe tabele:

  Miesięczny ruch przyjazdowy według granic z poszczególnymi krajami:
      2007 – i poprzednie lata ] 


TAB.3. Przyjazdy cudzoziemców do Polski w latach 2005-2007
według krajów (tys.)

  Przyjazdy Zmiany w 2007 r.
2005 rok 2006 rok 2007 rok I kw. II kw. III kw. IV kw. Rok
Ogółem 64606,1 65114,9 66207,8 14,3% 3,9% 2,0% -10,4% 1,7%
Niemcy 37436,3 37192,1 38102,7 11,1% 2,8% 5,1% -7,6% 2,4%
15 UE bez Niemiec 2066,4 2430,4 2720,5 14,3% 19,8% 13,3% 0,0% 11,9%
Wielka Brytania 345,1 455,4 548,1 16,8% 21,3% 16,6% 27,0% 20,4%
Włochy 247,0 276,2 326,7 54,8% 29,4% 11,8% -6,3% 18,3%
Austria 282,2 304,0 317,8 35,5% 18,7% 7,7% -28,8% 4,6%
Francja 219,6 229,9 258,0 14,0% 7,3% 14,4% 13,1% 12,2%
Holandia 334,7 409,9 362,9 -20,1% 10,1% -5,1% -24,8% -11,5%
Szwecja 213,7 224,0 222,0 10,3% -2,9% 2,8% -11,0% -0,9%
Irlandia 39,7 69,3 118,8 68,1% 86,2% 75,2% 57,6% 71,5%
Dania 112,4 134,4 149,9 33,8% 25,8% 11,1% -17,9% 11,5%
Hiszpania 72,6 88,9 118,5 38,1% 46,2% 26,9% 27,3% 33,3%
Belgia 71,9 91,4 115,2 56,7% 44,4% 30,3% -14,5% 26,0%
Portugalia 27,3 36,7 70,9 112,8% 65,3% 119,3% 77,8% 93,5%
Finlandia 68,1 76,7 81,8 14,5% 15,5% 6,6% -12,8% 6,6%
Grecja 28,8 30,6 25,4 -43,4% -40,4% -6,6% 24,5% -16,9%
Luksemburg 3,3 3,0 4,5 18,9% 91,0% 50,4% 34,5% 49,8%
Nowe kraje EU 13493,6 13032,6 13086,4 27,9% 8,5% 0,2% -22,5% 0,4%
Czechy 7855,4 7101,5 7292,1 30,2% 11,5% 3,3% -21,4% 2,7%
Słowacja 3378,1 3421,9 3209,9 40,5% 2,6% -9,1% -30,9% -6,2%
Litwa 1344,2 1459,4 1391,7 0,4% 0,2% -5,3% -14,2% -4,6%
Łotwa 345,0 409,7 484,6 29,1% 31,0% 24,6% -13,0% 18,3%
Węgry 248,7 268,1 273,0 46,9% 0,6% -7,9% -10,0% 1,8%
Estonia 156,1 185,6 236,1 28,3% 46,6% 34,1% -2,8% 27,2%
Rumunia 78,2 95,0 98,9 -5,0% -1,5% 14,5% 5,1% 4,2%
Bułgaria 61,2 65,6 73,1 2,7% 6,5% 17,0% 16,3% 11,3%
Słowenia 22,4 22,6 24,8 2,8% 2,8% 8,8% 26,2% 9,5%
Cypr 2,4 2,1 1,4 -39,3% -54,5% -23,7% 5,9% -31,6%
Malta 1,9 1,2 0,9 -19,1% -56,8% -15,4% 16,4% -21,9%
Rosja, Białoruś, Ukraina 10528,6 11275,9 10931,6 11,7% -1,6% -9,3% -9,8% -3,1%
Ukraina 5278,9 5641,9 5443,8 13,3% -1,8% -11,9% -10,4% -3,5%
Białoruś 3650,8 3911,8 3861,4 10,0% -0,8% -5,0% -6,9% -1,3%
Rosja 1598,8 1722,2 1626,4 10,3% -3,3% -10,3% -15,1% -5,6%
Główne kraje zamorskie 516,8 561,9 567,5 9,0% 0,5% -9,3% 20,4% 1,0%
USA 339,7 353,5 331,0 0,4% -4,5% -16,4% 10,0% -6,4%
Korea Płd 39,4 53,2 63,8 61,5% 25,8% -3,6% 30,8% 19,9%
Kanada 62,8 72,3 78,0 16,2% 1,1% 4,3% 27,1% 7,8%
Japonia 39,5 40,9 47,5 14,7% 3,6% 4,5% 51,0% 16,1%
Australia 35,4 41,9 47,2 3,5% 8,5% 7,4% 35,5% 12,5%
Pozostałe razem 564,4 622,1 799,0 29,2% 22,8% 22,2% 41,5% 28,4%
Norwegia 81,2 101,9 142,4 44,2% 28,5% 48,0% 38,3% 39,8%
Izrael 65,8 66,3 78,2 12,5% 18,4% 13,7% 26,7% 18,0%
Mołdowa 53,1 54,6 61,2 30,2% 13,8% 4,1% 8,2% 12,1%
Turcja 34,4 39,3 50,6 33,0% 24,8% 20,5% 37,8% 28,7%
Szwajcaria 42,4 47,2 58,7 26,8% 19,3% 33,5% 16,1% 24,3%
Chorwacja 35,3 35,6 37,7 15,8% 4,7% -0,5% 6,7% 5,8%
Kazachstan 45,1 42,1 42,8 16,2% 9,2% -1,2% -11,1% 1,6%
Pozostałe WNP 21,0 21,4 24,0 30,1% 22,5% 0,1% 8,4% 12,2%
Pozostałe europejskie 23,7 27,3 36,3 58,2% 38,5% 34,6% 13,6% 32,9%
Pozostałe zamorskie 162,6 186,4 267,2 30,9% 28,0% 24,5% 97,9% 43,4%

Źródło: GUS, na podstawie danych Straży Granicznej. Dane za grudzień 2007 doszacowane przez Instytut Turystyki.


 Szczegółowe dane o przyjazdach według krajów w latach 1999-2006:
    1999-2007]   1999]   2000]   2001]   2002]   2003]   2004]   2005]   2006]   2007]  

Możesz wyszukać kraj wpisując jego nazwę (wystarczy kilka pierwszych liter)10.2. Przyjazdy turystów

W przeciwieństwie do wszystkich odwiedzających, których liczbę rejestruje Straż Graniczna, liczba przyjazdów turystów nie jest dokładnie mierzona, a tylko w przybliżeniu szacowana przez Instytut Turystyki.

TAB.4. Przyjazdy turystów do Polski według krajów (w tys.)

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Świat ogółem 19 410 19 520 18 780 17 950 17 400 15 000 13 980 13 720 14 290 15 200 15 670 14 975
Niemcy 6 660 6 650 6 700 6 450 5 920 4 400 4 160 4 520 5 230 5 570 5 440 5 270
Rosja 1 800 1 600 1 360 1 160 1 140 980 940 790 700 735 710 545
Białoruś 2 280 2 335 1 730 2 180 2 370 2 080 1 700 1 620 1 460 1 440 1 490 1 350
Ukraina 3 200 3 285 3 180 2 920 3 090 3 080 2 930 2 480 2 340 2 535 2 500 2 120
Litwa 985 1 100 1 140 960 850 840 840 825 815 830 895 715
Łotwa 390 400 460 410 360 330 320 330 305 270 315 355
Estonia 285 300 340 300 220 190 160 150 130 120 145 170
Czechy 425 360 340 300 250 230 230 240 210 185 165 165
Słowacja 125 90 100 90 90 80 60 80 85 70 70 70
Unia Europejska (bez Niemiec) 2 030 2 135 2 255 2 110 2 050 1 805 1 650 1 645 1 790 2 015 2 365 2 495
Ważne zamorskie* 285 310 330 330 360 340 310 330 400 505 550 545
inne d. ZSRR (WNP) 220 240 180 150 170 100 90 90 90 90 90 95
Pozostałe kraje 725 715 665 590 530 545 590 620 735 835 935 1080

Źródło: oszacowania oraz obliczenia własne IT
*) USA, Japonia, Korea południowa, Kanada, Australia.
UWAGA: dane oszacowane, należy je traktować jako przybliżone.

Wykres 10.6. Oszacowanie liczby przyjazdów turystów
w latach 2004-2007 (w tys.)

Źródło: oszacowania Instytutu Turystyki


Wyniki badań z 2008 roku ]  [ Wyniki badań z 2007 roku ]  [ Wyniki badań z 2006 roku ]  [ Charakterystyka turystów ] [ Prognozy ] 


Copyright (c) 1998 - 2008 Instytut Turystyki
Pytania i uwagi techniczne na temat tych stron kieruj do: Witolda Bartoszewicza.
Ostatnio modyfikowano: 30 V 2008