Instytut Turystyki
PolskaPrzyjazdy do Polski w 2009 roku

 

I. Oszacowanie liczby przyjazdów ogółem i w tym turystów w 2009 roku

Na podstawie wstępnych wyników pomiarów Instytutu Turystyki w 2009 roku szacujemy, że w ciągu całego roku było prawie 54 mln przyjazdów cudzoziemców (o 10% mniej niż 2008 r.), w tym blisko 11,9 mln turystów (o 8% mniej).
W pierwszym kwartale 2009 roku spadek liczby przyjazdów nierezydentów szacujemy na 10%, w tym turystów na 19%. W drugim kwartale spadki wyniosły, odpowiednio: 12 i 13%, a zaś w trzecim - 16 i 3%. W czwartym kwartale ogólna liczba przyjazdów nie zminiła się, a liczba turystów wzrosła o 1%.

Przyjazdy ogółem i w tym turystów w latach 2007 - 2009 (w mln)

Źródło: oszacowania Instytutu Turystyki

>  Więcej o liczbie przyjazdów w 2009 roku  ]

 

II. Turyści. Charakterystyka ogólna

Analizując poniższe wyniki należy pamiętać, że warunki realizacji badań po wejściu Polski do strefy Schengen są dużo trudniejsze niż w sytuacji obowiązkowej kontroli granicznej, która ułatwiała dostęp do respondentów. Stąd należy poniższe dane traktować jako bardzo przybliżone.

Główne cele przyjazdów (%)

  Ogółem Niemcy Stare kraje UE (bez Niemiec) Nowe kraje UE Rosja, Białoruś, Ukraina Główne zamorskie

źródło: badania Instytutu Turystyki w 2009 r.

Turystyczne 25 33 33 13 6 33
Służbowe 27 21 28 31 34 21
Odwiedziny 18 20 20 14 14 33
Tranzyt 8 5 3 20 12 3
Zakupy 8 7 3 2 20 0
Inne cele 14 14 13 20 14 10

 

Rys. 1. Zróżnicowanie celów pobytu według środka transportu

źródło: badania Instytutu Turystyki w 2009 r.

 

Rys. 2. Zróżnicowanie celów pobytu według kwartału

źródło: badania Instytutu Turystyki w 2009 r.

 

Rys. 3. Oszacowanie liczby przyjazdów według głównych celów w latach 2007-2009 (mln)

źródło: badania Instytutu Turystyki w 2009 r.

 

Rodzaje przyjazdów służbowych (%)

  Ogółem Niemcy Stare kraje UE (bez Niemiec) Nowe kraje UE Rosja, Białoruś, Ukraina Główne zamorskie

źródło: badania Instytutu Turystyki w 2009 r.

Interesy w imieniu firmy 31 29 43 21 22 44
Samodzielne interesy 27 26 29 12 34 26
Transport 24 22 7 52 33 6
Udział w targach i wystawach 2 4 3 1 1 9
Udział w kongresie, konferencji 6 7 9 2 2 11
Inne służbowe 10 12 9 12 8 4

 

Długość pobytu (%)

  Ogółem Niemcy Stare kraje UE (bez Niemiec) Nowe kraje UE Rosja, Białoruś, Ukraina Główne zamorskie

źródło: badania Instytutu Turystyki w 2009 r.

1 do 3 nocl. 59 51 39 89 91 12
4 do 7 nocl. 27 35 42 8 7 21
8 do 28 13 14 19 3 2 61
Ponad 4 tyg. 1 0 0 0 0 6
Średnia liczba noclegów 4,2 4,4 5,4 1,9 1,9 11,7

 

Sposób organizacji przyjazdu (%)

  Ogółem Niemcy Stare kraje UE (bez Niemiec) Nowe kraje UE Rosja, Białoruś, Ukraina Główne zamorskie

źródło: badania Instytutu Turystyki w 2009 r.

Zakup pakietu 13 14 21 5 5 23
Zakup części usług 10 12 14 5 2 24
Tylko rezerwacja 10 12 14 10 1 6
Samodzielnie 67 62 51 80 92 47

 

Rys. 4. Zróżnicowanie sposobu organizacji podróży według środka transportu

źródło: badania Instytutu Turystyki w 2009 r.

 

Wykorzystana baza noclegowa (%)

  Ogółem Niemcy Stare kraje UE (bez Niemiec) Nowe kraje UE Rosja, Białoruś, Ukraina Główne zamorskie

źródło: badania Instytutu Turystyki w 2009 r.

Hotele, motele 49 50 59 50 33 48
U rodziny/ znajomych 23 21 23 17 31 38
Pensjonaty 10 15 10 7 2 6
Kwatery prywatne 6 7 5 3 7 4
Inne 12 7 3 23 27 4

 

Rys. 5. Zróżnicowanie bazy noclegowej według środka transportu

źródło: badania Instytutu Turystyki w 2009 r.

 

 

Struktura wieku (%)

  Ogółem Niemcy Stare kraje UE (bez Niemiec) Nowe kraje UE Rosja, Białoruś, Ukraina Główne zamorskie

źródło: badania Instytutu Turystyki w 2009 r.

do 24 lat 4 2 7 2 4 8
25 do 34 18 14 25 17 20 10
35 do 44 40 37 38 41 45 34
45 do 54 24 27 19 28 24 28
55 do 64 11 15 9 11 6 15
65 i więcej 3 5 2 1 1 5

 

Rys. 6. Zróżnicowanie wieku turystów według środka transportu

źródło: badania Instytutu Turystyki w 2009 r.

 

 

Województwa odwiedzane przez turystów zagranicznych w 2009 roku (w mln).

źródło: badania Instytutu Turystyki w 2009 r.

 

 

II. Wielkość i struktura wydatków turystów

Rys. 7. Przeciętne wydatki turystów na osobę w 2009 roku w USD (według krajów)

źródło: badania Instytutu Turystyki w 2009 r.

Kraje zamorskie: Australia, Japonia, Kanada, Korea Płd. i USA.

 

Rys. 8. Przeciętne wydatki turystów na 1 dzień pobytu w 2009 roku w USD (według krajów)

źródło: badania Instytutu Turystyki w 2009 r.

 

Rys. 9. Wydatki turystów w 2009 roku według celu podróży (w USD)

źródło: badania Instytutu Turystyki w 2009 r.

 

Rys. 10. Wydatki turystów w 2009 roku według rodzaju wykorzystywanej bazy noclegowej (w USD)

źródło: badania Instytutu Turystyki w 2009 r.

 

Rys. 11. Struktura wydatków poniesionych przez turystów na terenie Polski w 2009 roku (w %)

źródło: badania Instytutu Turystyki w 2009 r.

 

III.Wydatki odwiedzających jednodniowych

Rys. 12. Przeciętne wydatki odwiedzających jednodniowych w 2009 roku według krajów (w USD)

źródło: badania Instytutu Turystyki w 2009 r.

 

Rys. 13. Struktura wydatków odwiedzających jednodniowych w 2009 roku (w %)

źródło: badania Instytutu Turystyki w 2009 r.


Copyright (c) 1998 - 2010 Instytut Turystyki
Pytania i uwagi techniczne na temat tych stron kieruj do: Witolda Bartoszewicza.
Ostatnio modyfikowano: 16 VI 2010