Instytut Turystyki
Polska


1. INFORMACJE BIEŻĄCE


Według przybliżonych oszacowań Instytutu Turystyki w 2010 roku było:

  • 58,3 mln przyjazdów cudzoziemców (o 8% więcej niż w 2009 r.).
    Liczbę przyjazdów turystów w 2010 roku szacujemy na 12,5 mln (o 5% więcej).

GUS podaje, że w 2010 roku:

  • Liczba cudzoziemców w bazie noclegowej wzrosła o 6,3%, zaś liczba noclegów o 3,7%.
  • Trend wzrostowy narastał z kwartału na kwartał (w czwartym kwartale – odpowiednio o 7,1% i 4,7%).


Przyjazdy do Polski w 2010 roku (tys.)
i zmiany do odpowiedniego okresu 2009 r.

Wybór tabeli: 
I kwartał ]  [ II kwartał ]  [ III kwartał ]  [ IV kwartał ]  [ Razem 2010 r. ]

2010 rok razem

  w 2010 roku
  Przyjazdy ogółem zmiana w tym turyści zmiana
Ogółem 58340 8,4% 12470 4,9%
27 krajów Unii Europejskiej 47385 4,5% 8500 1,9%
Stara UE 28540 0,0% 6875 1,9%
  w tym:
Niemcy 25860 -1% 4520 -1%
Wielka Brytania 540 8% 485 8%
Niderlandy 370 10% 335 12%
Austria 345 6% 310 11%
Włochy 285 12% 265 8%
Francja 260 8% 225 5%
Szwecja 195 3% 150 -3%
Pozostałe kraje UE15 685 9% 585 7%
Nowa UE 18845 12% 1625 2%
  w tym:
Czeska Republika 9240 13% 175 0%
Słowacja 6010 19% 95 12%
Litwa 2690 2% 620 0%
Łotwa 350 -10% 270 17%
Węgry 220 -2% 195 -3%
Pozostałe kraje UE12 335 3% 270 -5%
Sąsiedzi spoza Schengen 9650 31% 2720 10%
Ukraina 5030 32% 1350 4%
Białoruś 3090 31% 970 12%
Rosja 1530 26% 400 25%
Ważne zamorskie 490 21% 460 18%
USA 265 15% 240 12%
pozostałe zamorskie* 225 29% 220 26%
Reszta świata 815 16% 790 17%

źródło: oszacowanie na podstawie badań Instytutu Turystyki.
* Kanada, Japonia, Korea Pd., Australia

Zobacz:

Wykresy o przyjazdach w 2010:
Ogółem  |  Turystów

[ Wyniki badań z 2010 ]


Przyjazdy do Polski według kwartałów 2009 r. (tys.)
i zmiany do odp. okresu 2008 r.

Wybór tabeli: 
I kwartał ]  [ II kwartał ]  [ III kwartał ]  [ IV kwartał ] [ Razem 2009 r. ]

Rok 2009 razem

  W roku 2009 ogółem
  Przyjazdy ogółem zmiana w tym turyści zmiana
Ogółem 53840 -10% 11890 -8%
27 krajów Unii Europejskiej 45345 -13% 8345 -6%
Stara UE 28545 -23% 6750 -4%
  w tym:
Niemcy 26070 -25% 4560 -5%
Wielka Brytania 500 -10% 450 -9%
Niderlandy 335 -6% 300 -5%
Austria 325 2% 280 4%
Włochy 255 -7% 245 -6%
Francja 240 0% 215 0%
Szwecja 190 -10% 155 -9%
Pozostałe kraje UE15 630 2% 545 0%
Nowa UE 16800 14% 1595 -15%
  w tym:
Czeska Republika 8180 5% 175 -3%
Słowacja 5040 35% 85 6%
Litwa 2640 37% 620 -11%
Łotwa 390 -28% 230 -32%
Węgry 225 -12% 200 -11%
Pozostałe kraje UE12 325 -23% 285 -19%
Sąsiedzi spoza Schengen 7390 10% 2480 -12%
Ukraina 3820 15% 1295 -16%
Białoruś 2360 11% 865 -1%
Rosja 1210 -6% 320 -22%
Ważne zamorskie 405 -19% 390 -17%
USA 230 -15% 215 -15%
pozostałe zamorskie* 175 -24% 175 -19%
Reszta świata 700 -11% 675 -9%
  w tym:
Norwegia 120 -17% 115 -15%
Szwajcaria 60 -8% 60 -8%
Turcja 55 0% 55 0%
Pozostałe 465 -11% 445 -8%

źródło: oszacowanie na podstawie badań Instytutu Turystyki.
* Kanada, Japonia, Korea Pd., Australia

Patrz: [ Wyniki badań z 2009 ]Informacje z bazy noclegowej

W 2009 roku z bazy noclegowej (obiekty zakwaterowania zbiorowego rejestrowane przez GUS) korzystało 3861,9 tys. zagranicznych turystów (o 5% mniej niż w 2008 roku).
Liczba noclegów spadła o 6%.
W czwartym kwartale 2009 roku liczba turystów zagranicznych w bazie noclegowej wzrosła (w porównaniu z tym samym okresem 2008 r.) o 4%, a liczba noclegów wzrosła o 3%. Istotny spadek liczby korzystających i noclegów zanotowano w przypadku Korei, Łotwy, Rosji, Ukrainy, Estonii i Irlandii.

W ciągu 2010 roku tempo wzrostu było zbliżone: liczba odwiedzających wzrosła o 6,3%,
a liczba noclegów – o 3,7%.

W pierwszym kwartale 2011 roku liczba odwiedzających wzrosła o 7,4%,
a liczba noclegów – o 6,3%.

Patrz wykresy ilustrujące zmiany do odp. miesiąca poprzedniego roku:
Korzystający  |  Liczba noclegów  

Liczba cudzoziemców korzystających z obiektów zakwaterowania zbiorowego
w 2011 roku według kwartałów i krajów (tys.)

I kwartał 2011 roku

  w I kwartale 2011 roku
  Korzystający zmiana Noclegi zmiana
RAZEM 702,1 7,4% 1728,6 6,3%
Niemcy 151,5 1,7% 577,9 5,4%
Stara UE bez Niemiec 242,0 2,1% 524,1 1,9%
Austria 9,4 7,5% 17,8 5,9%
Belgia 11,5 9,8% 22,4 15,2%
Dania 13,6 0,0% 30,6 -5,7%
Finlandia 7,3 -3,0% 15,5 -4,1%
Francja 33,9 7,9% 68,6 10,5%
Grecja 2,2 -1,8% 4,2 -8,7%
Hiszpania 15,0 5,0% 33,1 8,7%
Niderlandy 19,3 9,3% 37,0 4,5%
Irlandia 8,4 -3,4% 19,9 -10,4%
Luksemburg 0,5 -18,0% 0,9 -16,7%
Portugalia 3,7 25,4% 8,8 38,5%
Szwecja 16,1 1,9% 32,3 -1,9%
Wielka Brytania 64,5 -5,7% 145,6 -2,7%
Włochy 36,5 5,9% 87,3 2,9%
Nowa UE 73,2 11,7% 142,1 10,5%
Bułgaria 2,2 33,5% 4,9 52,5%
Cypr 0,4 -42,0% 0,7 -66,8%
Czeska Republika 16,7 8,3% 35,0 -8,5%
Estonia 5,5 43,2% 7,1 51,7%
Litwa 18,2 5,3% 24,6 0,3%
Łotwa 5,8 17,0% 7,6 16,9%
Malta 0,2 190,0% 0,5 250,7%
Rumunia 5,3 4,2% 16,8 36,1%
Słowacja 8,5 13,8% 22,1 24,1%
Słowenia 1,6 0,4% 2,9 -4,9%
Węgry 8,9 17,4% 20,0 23,5%
Ważne zamorskie 36,2 5,6% 82,8 4,6%
Australia 2,2 4,4% 5,4 24,1%
Japonia 6,8 8,6% 14,4 -10,1%
Kanada 3,0 -3,2% 6,8 7,6%
Republika Korei 2,5 13,9% 6,3 31,1%
USA 21,7 5,2% 49,9 4,6%
Sąsiedzi spoza Schengen 117,9 43,5% 219,5 25,6%
Ukraina 33,6 33,5% 72,5 14,1%
Białoruś 22,7 39,6% 34,5 33,2%
Rosja 61,6 51,2% 112,6 32,0%
Reszta świata 81,4 -5,0% 182,1 0,8%
Norwegia 14,0 -3,3% 33,4 -5,8%
Szwajcaria 4,8 -17,5% 9,0 -20,1%
Turcja 4,3 34,0% 9,7 44,9%
Chiny (bez Tajwanu) 5,9 52,4% 15,4 56,6%
Brazylia 1,2 14,1% 4,0 49,5%
Indie 1,8 16,2% 6,1 -23,2%
Hong Kong 0,7 53,5% 1,5 24,2%
Pozostałe 48,6 -12,0% 103,0 -2,5%

 

Liczba cudzoziemców korzystających z obiektów zakwaterowania zbiorowego
w 2010 roku według kwartałów i krajów (tys.)

Wybór tabeli: 
I kwartał ]  [ II kwartał ]  [ III kwartał ]  [ IV kwartał ]  [ Razem 2010 r. ]

2010 rok razem

  w 2010 roku
  Korzystający zmiana Noclegi zmiana
RAZEM 4103,9 6,3% 9969,4 3,7%
Niemcy 1119,6 -0,6% 3797,3 0,0%
Stara UE bez Niemiec 1405,7 4,8% 2996,9 2,2%
Austria 58,8 7,2% 111,7 0,3%
Belgia 63,4 11,9% 129,4 13,1%
Dania 79,6 -8,8% 188,4 -12,4%
Finlandia 58,2 22,6% 116,5 18,6%
Francja 186,2 7,0% 377,8 5,1%
Grecja 12,8 -18,2% 28,2 -26,8%
Hiszpania 126,2 11,8% 250,8 7,0%
Niderlandy 105,0 3,9% 213,2 5,9%
Irlandia 41,8 3,1% 106,2 5,6%
Luksemburg 3,6 26,4% 7,8 45,0%
Portugalia 20,2 10,6% 41,5 4,2%
Szwecja 102,3 -6,0% 225,9 -6,7%
Wielka Brytania 354,1 4,0% 772,4 1,3%
Włochy 193,5 7,3% 427,1 4,5%
Nowa UE 393,6 2,1% 733,2 1,8%
Bułgaria 10,1 6,4% 20,4 -15,9%
Cypr 2,3 -11,0% 6,2 -10,0%
Czeska Republika 79,1 0,6% 181,2 -2,2%
Estonia 32,4 -6,2% 39,3 -13,3%
Litwa 99,6 -2,3% 138,5 -5,5%
Łotwa 43,0 12,7% 54,1 11,5%
Malta 0,8 31,3% 2,7 73,1%
Rumunia 25,4 23,7% 64,0 16,3%
Słowacja 44,5 7,0% 108,0 23,0%
Słowenia 8,8 -4,4% 17,8 -11,2%
Węgry 47,5 -1,1% 100,9 2,3%
Ważne zamorskie 279,1 18,7% 616,7 18,4%
Australia 22,3 22,5% 49,0 24,4%
Japonia 50,4 46,6% 105,1 41,7%
Kanada 28,0 15,7% 63,8 16,3%
Republika Korei 13,9 -22,2% 27,2 6,3%
USA 164,5 17,1% 371,6 13,7%
Sąsiedzi spoza Schengen 425,7 18,7% 751,0 9,4%
Ukraina 131,6 4,7% 270,6 3,6%
Białoruś 80,9 13,1% 125,7 13,4%
Rosja 213,3 32,2% 354,7 12,8%
Reszta świata 480,1 15,7% 1074,2 12,8%
Norwegia 101,9 12,0% 255,6 14,1%
Szwajcaria 34,0 2,6% 65,6 0,5%
Turcja 16,5 12,1% 36,8 8,6%
Chiny (bez Tajwanu) 26,5 32,4% 58,1 47,5%
Brazylia 10,4 35,7% 23,4 32,9%
Indie 9,8 9,8% 34,5 0,5%
Hong Kong 4,2 17,9% 8,5 20,8%
Pozostałe 276,6 17,3% 591,7 11,4%

źródło: GUS.


Liczba cudzoziemców korzystających z obiektów zakwaterowania zbiorowego
w 2009 roku według kwartałów i krajów (tys.)

Wybór tabeli: 
I kwartał ]  [ II kwartał ]  [ III kwartał ]  [ IV kwartał ]  [ Razem 2009 r. ]

2009 rok razem

  2009 rok razem
  Korzystający zmiana Noclegi zmiana
RAZEM 3861,9 -5% 9609,4 -6%
Niemcy 1126,5 -1% 3797,3 -4%
Stara UE bez Niemiec 1341,2 -5% 2932,1 -7%
Austria 54,8 0% 111,4 3%
Belgia 56,7 -2% 114,5 -3%
Dania 87,3 -4% 215,1 -5%
Finlandia 47,5 3% 98,3 5%
Francja 174,0 -5% 359,4 -7%
Grecja 15,6 32% 38,5 28%
Hiszpania 112,8 2% 234,4 3%
Niderlandy 101,0 -8% 201,4 -10%
Irlandia 40,5 -17% 100,6 -16%
Luksemburg 2,8 8% 5,3 6%
Portugalia 18,3 18% 39,8 4%
Szwecja 108,9 -5% 242,1 -2%
Wielka Brytania 340,5 -12% 762,7 -14%
Włochy 180,4 -2% 408,7 -4%
Nowa UE 385,5 -9% 720,0 -4%
Bułgaria 9,5 -1% 24,2 -16%
Cypr 2,5 1% 6,8 0%
Czeska Republika 78,7 -3% 185,3 9%
Estonia 34,6 -17% 45,4 -11%
Litwa 102,0 -8% 146,6 -8%
Łotwa 38,1 -32% 48,5 -29%
Malta 0,6 -35% 1,6 -46%
Rumunia 20,6 -8% 55,0 -9%
Słowacja 41,6 14% 87,8 18%
Słowenia 9,3 15% 20,1 26%
Węgry 48,1 -7% 98,7 -11%
Ważne zamorskie 235,1 -9% 521,0 -12%
Australia 18,2 -1% 39,4 -2%
Japonia 34,4 -8% 74,2 -22%
Kanada 24,2 8% 54,8 4%
Republika Korei 17,9 -32% 25,6 -41%
USA 140,4 -10% 327,0 -10%
Sąsiedzi spoza Schengen 358,5 -11% 686,5 -15%
Ukraina 125,7 -9% 261,1 -22%
Białoruś 71,5 8% 110,9 -1%
Rosja 161,4 -18% 314,5 -14%
Reszta 415,0 3% 952,6 3%
Norwegia 91,0 -10% 224,0 -3%
Szwajcaria 33,2 -1% 65,3 -2%
Turcja 14,7 13% 33,9 -2%
Chiny (bez Tajwanu) 20,0 -1% 39,4 -32%
Brazylia 7,7 -13% 17,6 -21%
Indie 8,9 18% 34,3 32%
Hong Kong 3,6 97% 7,1 117%
Pozostałe 235,8 8% 531,0 10%

źródło: GUS.
  Liczba przyjazdów i korzystających z bazy noclegowej w poprzednich latach i inne dane archiwalne.

  Więcej o przyjazdach turystów w latach 1996-2007.


Warto zapoznać się z wyjaśnieniami dotyczącymi prezentowanych danych i definicjami stosowanymi w statystyce turystyki.

Odwiedzający ] [ Odwiedzający jednodniowi ] [ Turyści ] [ Turystyka ]

Zwykłe otoczenie ] [ Szacowanie liczby przyjazdów ]


Copyright (c) 1998 - 2011 Instytut Turystyki
Pytania i uwagi techniczne na temat tych stron kieruj do: Witolda Bartoszewicza.
Ostatnio modyfikowano: 3-VI-2011