Instytut Turystyki
Polska


Archiwum informacji o ruchu przyjazdowymW 2008 roku z obiektów zakwaterowania zbiorowego korzystało 4046 tys. cudzoziemców, o 7,8% mniej niż w 2007 roku. Liczba udzielonych im noclegów zmalała o 6,8%.

Z ważniejszych rynków "starej" Unii Europejskiej poza Niemcami (ogólnie spadek o 5%) warto podkreślić wzrost liczby gości jedynie z Finlandii, Grecji i Wielkiej Brytanii.

Zgodnie z oczekiwaniami znacznie spadła liczba gości zza wschodniej granicy: Białorusi (o 33%), Ukrainy (22%) i Rosji (10%).
Niekorzystny dla tych krajów efekt Schengen, najbardziej był widoczny w pierwszym kwartale.
Inaczej większość pozostałych krajów: w pierwszym kwartale notowaliśmy z reguły wzrost liczby gości, w drugim – spadek, ale jeszcze niewielki, w trzecim zaś – spadek był z reguły bardzo znaczny.

Do nielicznej grupy krajów, z których liczba gości wzrosła o ponad 5%, należą kraje pozaeuropejskie, których udział w całości ruchu jest niewielki: Hong Kong, Brazylia, Indie, Chiny, Turcja i Australia oraz kilka krajów europejskich: Rumunia, Szwajcaria, Bułgaria, Grecja, Słowacja, Wielka Brytania i Finlandia. W sumie – goście z tych krajów, z których zanotowano jakikolwiek wzrost, stanowią jedną czwartą wszystkich korzystających, a trzy czwarte przypada na kraje, z których zanotowano spadek liczby gości w bazie noclegowej.

Liczba cudzoziemców korzystających z obiektów zakwaterowania zbiorowego w ciągu czterech kwartałów 2008 roku według krajów (tys.)

  Korzystający (tys.) Zmiany (%)
Wybrane kraje I kw08 II kw08 III kw08 IV kw08 rok 2008 I kw II kw III kw IV kw08 12 mies.
RAZEM 716,7 1177,8 1394,3 757,5 4046,3 -2% -4% -10% -14% -8%
Niemcy 161,8 350,9 441,6 188,0 1142,3 4% -9% -10% -12% -8%
Stara UE bez Niemiec 280,7 404,8 474,1 259,1 1418,6 10% 0% -10% -16% -5%
Austria 9,1 18,5 17,3 9,6 54,6 0% 2% 3% -19% -3%
Belgia 11,2 15,9 19,4 11,1 57,6 -5% 1% -9% -4% -5%
Dania 18,3 25,0 29,2 18,6 91,1 0% -12% -12% -20% -12%
Finlandia 7,5 15,0 16,0 7,7 46,1 17% 9% 1% 8% 7%
Francja 34,8 53,0 61,8 33,0 182,6 -1% -4% -7% -10% -5%
Grecja 2,3 3,1 3,9 2,5 11,9 19% 14% 4% -10% 6%
Hiszpania 17,2 26,9 50,7 15,3 110,1 40% -5% -13% -23% -8%
Niderlandy 19,3 30,4 39,7 20,2 109,7 4% -2% -4% -7% -3%
Irlandia 14,1 12,4 12,5 10,0 49,0 18% -15% -35% -37% -20%
Luksemburg 0,5 0,7 0,9 0,6 2,6 -12% -11% 42% -25% -3%
Portugalia 2,6 3,5 6,2 3,3 15,6 13% -12% -8% 17% -1%
Szwecja 18,2 38,3 37,8 20,1 114,3 7% 2% -16% -14% -7%
Wielka Brytania 87,4 111,9 114,2 74,8 388,3 20% 13% -2% -20% 2%
Włochy 38,1 50,1 64,5 32,3 185,0 3% -10% -21% -16% -13%
Nowa UE 76,3 124,1 138,3 82,9 421,6 10% 6% -9% -6% -1%
Bułgaria 2,4 2,6 2,6 2,1 9,7 40% 1% 10% -3% 10%
Cypr 0,6 0,5 0,6 0,8 2,5 59% 60% -61% 78% -7%
Czeska Republika 15,9 23,8 23,5 18,0 81,2 0% 18% -2% -1% 4%
Estonia 8,4 12,3 15,7 5,4 41,8 -5% -15% -31% -36% -23%
Litwa 20,0 34,5 38,0 18,9 111,4 10% 14% -2% -9% 3%
Łotwa 7,3 14,1 24,1 10,4 55,9 49% -8% -15% -2% -6%
Malta 0,1 0,1 0,5 0,2 0,9 -7% 1% 43% 72% 31%
Rumunia 4,7 5,7 6,7 5,1 22,3 37% 29% 21% -9% 17%
Słowacja 6,7 11,3 8,9 9,5 36,4 15% 13% 5% 8% 10%
Słowenia 1,5 2,4 2,2 1,9 8,0 -31% -18% -7% -4% -16%
Węgry 8,7 16,7 15,5 10,7 51,5 7% 2% -11% -2% -2%
Ważne zamorskie 39,5 81,2 93,1 45,6 259,3 4% -12% -19% -22% -14%
Australia 2,3 5,2 7,7 3,1 18,4 21% -2% 11% -5% 5%
Japonia 6,3 11,0 12,1 7,7 37,2 15% -10% -10% -33% -13%
Kanada 2,9 7,4 8,2 3,7 22,3 17% 9% -3% -15% 1%
Republika Korei 5,3 8,1 8,5 4,3 26,3 19% 8% -7% -30% -4%
USA 22,6 49,4 56,4 26,8 155,2 -4% -18% -26% -19% -20%
Sąsiedzi spoza Schengen 94,3 100,1 115,2 91,2 400,8 -29% -18% -11% -16% -19%
Ukraina 30,1 35,7 38,1 34,6 138,4 -32% -21% -13% -22% -22%
Białoruś 15,3 16,6 18,5 16,0 66,3 -36% -35% -33% -27% -33%
Rosja 48,9 47,8 58,7 40,6 196,0 -24% -7% 0% -4% -10%
Reszta 64,1 116,8 132,1 90,8 403,7 -22% 7% 2% -10% -4%
Norwegia 14,7 28,9 34,7 23,0 101,4 -13% 14% 6% 3% 4%
Szwajcaria 5,4 8,7 13,5 5,9 33,5 31% 3% 26% 7% 16%
Turcja 2,6 3,6 3,5 3,4 13,1 11% 11% 24% 11% 14%
Chiny (bez Tajwanu) 3,4 6,0 5,7 5,0 20,2 51% 13% 0% 56% 22%
Brazylia 1,1 2,5 3,8 1,4 8,8 44% 14% 66% 4% 33%
Indie 1,3 2,6 2,0 1,7 7,6 42% 60% 21% -20% 20%
Hong Kong 0,4 0,5 0,7 0,3 1,8 104% 36% 28% -13% 32%
Pozostałe 35,2 63,9 68,2 50,1 217,4 -36% 2% -7% -20% -14%

Źródło: GUS.

Liczba noclegów w obiektach zakwaterowania zbiorowego w ciągu czterech kwartałów 2008 roku według krajów (tys.)

  Liczba noclegów (tys.) Zmiany (%)
Wybrane kraje I kw08 II kw08 III kw08 IV kw08 rok 2008 I kw II kw III kw IV kw08 12 mies.
RAZEM 1811,6 2917,0 3546,4 1898,2 10173,2 -1% -4% -9% -12% -6,8%
Niemcy 602,6 1183,9 1501,6 672,2 3960,3 4% -8% -10% -10% -7%
Stara UE bez Niemiec 634,3 885,3 1045,8 572,0 3137,4 11% -2% -10% -18% -6%
Austria 18,5 34,7 35,5 19,2 107,9 -2% -13% -5% -30% -13%
Belgia 22,6 31,6 41,4 21,8 117,4 -5% -5% -14% -9% -9%
Dania 44,8 60,4 73,3 47,1 225,6 0% -15% -12% -19% -12%
Finlandia 15,4 30,4 32,4 15,7 94,0 8% 8% 0% 8% 5%
Francja 72,1 109,4 134,2 69,8 385,6 -3% -5% -5% -8% -5%
Grecja 5,3 7,6 10,8 6,5 30,2 17% 1% 20% -13% 6%
Hiszpania 36,9 56,4 101,4 33,4 228,1 30% -6% -9% -21% -6%
Niderlandy 38,7 62,9 81,2 39,9 222,7 6% 2% -9% -8% -3%
Irlandia 33,6 30,4 30,9 24,2 119,2 19% -11% -35% -37% -20%
Luksemburg 0,9 1,3 1,7 1,2 5,0 -6% -1% 50% -34% -2%
Portugalia 6,4 8,9 15,0 8,2 38,5 18% 2% 0% 12% 6%
Szwecja 38,2 81,8 83,0 43,0 246,0 9% 0% -17% -11% -7%
Wielka Brytania 206,5 256,2 263,2 164,3 890,2 23% 12% -3% -24% 1%
Włochy 94,3 113,4 141,7 77,7 427,1 4% -13% -19% -15% -12%
Nowa UE 136,1 211,0 243,6 158,0 748,7 15% 10% -3% 6% 5%
Bułgaria 7,6 8,5 7,7 5,1 28,9 78% 35% 13% 13% 32%
Cypr 1,7 1,3 1,6 2,2 6,8 155% 62% -42% 47% 19%
Czeska Republika 30,0 46,0 52,0 42,7 170,7 7% 19% 4% 31% 14%
Estonia 9,8 14,8 18,7 7,8 51,1 -10% -17% -30% -29% -23%
Litwa 27,7 47,7 56,0 27,3 158,7 12% 14% 3% -9% 5%
Łotwa 9,6 17,6 28,3 12,4 67,9 39% -6% -13% -2% -4%
Malta 0,2 0,4 1,9 0,4 2,9 -27% 11% 34% 78% 28%
Rumunia 14,6 15,2 18,3 12,5 60,6 57% 43% 26% -13% 24%
Słowacja 12,9 20,3 20,1 21,2 74,5 12% 7% 0% 25% 10%
Słowenia 2,9 4,8 4,2 4,0 15,9 -18% -14% -11% 1% -11%
Węgry 19,0 34,5 34,9 22,3 110,7 4% 5% -4% 6% 2%
Ważne zamorskie 95,1 177,0 212,9 109,8 594,8 -9% -19% -20% -21% -18%
Australia 4,9 11,5 16,9 7,0 40,3 23% -1% 10% -5% 5%
Japonia 18,7 26,6 29,6 20,7 95,6 10% -15% -21% -36% -19%
Kanada 6,7 17,2 19,3 9,4 52,7 11% 8% -3% -1% 3%
Republika Korei 9,8 12,3 13,1 7,9 43,1 -54% -44% -30% -34% -42%
USA 54,9 109,4 134,1 64,8 363,1 -1% -20% -24% -16% -19%
Sąsiedzi spoza Schengen 197,0 189,3 236,9 185,7 808,8 -26% -10% -5% -5% -12%
Ukraina 82,3 78,9 92,7 79,1 333,1 -26% -13% -7% -16% -16%
Białoruś 24,5 24,9 39,3 22,8 111,5 -41% -41% -24% -31% -34%
Rosja 90,2 85,4 104,8 83,8 364,2 -19% 11% 9% 21% 3%
Reszta 146,5 270,5 305,6 200,6 923,3 -21% 11% 2% -11% -3%
Norwegia 32,7 65,2 80,7 52,2 230,8 -27% 2% 5% -1% -3%
Szwajcaria 10,3 17,9 26,9 11,6 66,6 16% 3% 21% 2% 11%
Turcja 6,7 9,8 10,7 7,3 34,6 38% 22% 3% -21% 6%
Chiny (bez Tajwanu) 10,1 19,2 17,1 11,3 57,8 70% 63% 34% 45% 51%
Brazylia 2,5 6,7 9,3 3,8 22,3 38% 23% 52% 2% 30%
Indie 6,6 7,9 6,4 5,2 26,0 104% 62% -22% -51% -3%
Hong Kong 0,7 0,9 1,1 0,6 3,2 179% 60% 26% -5% 44%
Pozostałe 77,0 142,9 153,5 108,8 482,1 -33% 8% -5% -17% -11%

Źródło: GUS.


Przyjazdy cudzoziemców do Polski w latach 2007 i 2008 (tys.)

Przyjazdy Zmiany (kwartał do odp. kwartału i roczne)
rok 2007 rok 2008 I kw. II kw. III kw. IV kw. rok 2008
Ogółem świat 66 208 59 935 -10% -8% -7% -14% -9%
27 krajów Unii Europejskiej 53 910 51 910 1% -3% -3% -9% -4%
Stara UE 40 823 37 205 0% -2% -9% -24% -9%
Niemcy 38 103 34 630 0% -3% -9% -25% -9%
Wielka Brytania 548 555 10% 22% -2% -22% 1%
Holandia 363 355 2% 1% -6% -8% -2%
Austria 318 320 -8% 21% 5% -27% 1%
Włochy 327 275 -2% -14% -22% -21% -16%
Francja 258 240 -11% 2% -7% -13% -7%
Szwecja 222 210 10% -1% -14% -11% -5%
Dania 150 130 -9% -4% -16% -28% -13%
Belgia 115 110 -13% 9% -11% -4% -5%
Hiszpania 119 110 33% -3% -19% -22% -7%
Irlandia 119 90 2% -16% -35% -36% -24%
Finlandia 82 80 12% -2% 1% -24% -2%
Portugalia 71 70 -8% 8% -6% 2% -1%
Grecja 25 30 53% -1% 3% 36% 18%
Luksemburg 5 0          
Nowe kraje UE 13 086 14 705 3% -6% 16% 39% 12%
Czeska Republika 7 292 7 820 3% -20% 10% 40% 7%
Słowacja 3 210 3 740 -2% 4% 20% 43% 17%
Litwa 1 392 1 930 -2% 31% 56% 67% 39%
Łotwa 485 540 36% 3% 11% -2% 11%
Węgry 273 255 6% -3% -14% -12% -7%
Estonia 236 185 -7% -16% -31% -27% -22%
Rumunia 99 120 17% 48% 28% -7% 21%
Bułgaria 73 95 53% 38% 17% 22% 30%
Słowenia 25 20 -100% -24% 29% -15% -19%
Cypr 1 0          
Malta 1 0          
Sąsiedzi spoza Schengen 10 932 6 740 -55% -32% -30% -38% -38%
Ukraina 5 444 3 320 -62% -27% -29% -38% -39%
Białoruś 3 861 2 130 -47% -54% -35% -44% -45%
Rosja 1 626 1 290 -45% -1% -22% -16% -21%
Ważne zamorskie 567 500 0% -6% -16% -21% -12%
USA 331 270 -12% -15% -24% -18% -18%
Kanada 78 80 34% 20% -4% -29% 3%
Republika Korei 64 63 -1% 25% -7% -30% -1%
Japonia 48 42 33% -16% -17% -26% -12%
Australia 47 45 12% -26% 8% -5% -5%
Reszta świata 799 785 -17% 21% -1% -13% -2%
Norwegia 142 145 -14% 17% 4% -5% 2%
Szwajcaria 59 65 9% -1% 20% 10% 11%
Turcja 51 55 -3% 18% 16% 3% 9%
Pozostałe 547 520 -22% 25% -6% -18% -5%

*) Kanada, Republika Korei, Japonia, Australia
Źródło: badania i oszacowania Instytutu Turystyki.

Przyjazdy turystów do Polski w ciągu czterech kwartałów 2008 r. (tys.)

Turyści I kw 2008 II kw 2008 III kw 2008 IV kw 2008 ROK razem zmiana
Ogółem świat 2900 3380 3880 2800 12960 -13%
27 krajów Unii Europejskiej 2090 2295 2735 1800 8920 -8%
Stara UE 1630 1790 2165 1465 7050 -9%
w tym:            
Niemcy 1150 1190 1410 1030 4780 -9%
Wielka Brytania 100 140 155 100 495 -2%
Holandia 110 60 100 45 315 -5%
Austria 50 80 100 40 270 -8%
Włochy 60 70 80 50 260 -13%
Francja 40 50 75 50 215 -10%
Szwecja 25 55 60 30 170 -15%
Pozostałe kraje UE15 95 145 185 120 545 -13%
Nowa UE 460 505 570 335 1870 -2%
w tym:            
Czeska Republika 40 50 50 40 180 9%
Słowacja 20 20 25 15 80 21%
Litwa 170 200 200 125 695 -3%
Łotwa 100 80 110 50 340 -5%
Węgry 50 60 75 40 225 -10%
Pozostałe kraje UE12 80 95 110 65 350 -1%
Sąsiedzi spoza Schengen 630 730 740 730 2830 -30%
Ukraina 350 410 390 400 1550 -27%
Białoruś 190 210 240 230 870 -36%
Rosja 90 110 110 100 410 -25%
Ważne zamorskie 70 150 165 85 470 -14%
USA 39 85 85 45 254 -20%
pozostałe zamorskie* 31 65 80 40 216 -4%
Reszta świata 110 205 240 185 740 0%

*) Kanada, Republika Korei, Japonia, Australia
Źródło: badania i oszacowania Instytutu Turystyki.Ruch na przejściach granicznych w 2007 roku

Przyjazdy cudzoziemców do Polski i wyjazdy zagraniczne Polaków
według przejść granicznych w 2007 roku (w tys.) oraz zmiany kwartalne i roczne

  Ruch na granicach
(w tys.)
Zmiany 07/06
I kw II kw III kw IV kw Rok
Wyjazdy z Polski Przyjazdy do Polski Wyj Przyj Wyj Przyj Wyj Przyj Wyj Przyj Wyj Przyj
P O L S K A 47561,5 66207,8 15% 14% 11% 4% 5% 2% -5% -10% 6% 2%
GRANICA WSCHODNIA 7011,8 11568,4 4% 10% 3% -1% -6% -9% -10% -14% -2% -4%
Federacja Rosyjska 723,9 708,5 -23% 1% -26% -11% -36% -23% -27% -36% -28% -18%
Republika Litewska 995,8 1847,7 71% 9% 26% 7% 21% 4% -12% -13% 21% 2%
Republika Białoruś 693,9 4032,4 -3% 9% -6% -2% -17% -6% -10% -9% -10% -3%
Ukraina 4598,2 4979,8 5% 13% 7% -2% -3% -13% -7% -14% 0% -5%
GRANICA POŁUDNIOWA 17762,4 14143,6 9% 24% 12% 9% -3% -1% -25% -23% -1% 0%
Republika Słowacka 5477,3 3278,8 8% 62% 5% 8% -17% -11% -40% -29% -12% -3%
Republika Czeska 12285,1 10864,8 9% 16% 15% 9% 9% 3% -20% -21% 4% 0%
Rep.Fed.Niemiec 16836,1 37249,1 26% 12% 12% 3% 15% 6% 5% -6% 14% 3%
Granica morska 586,4 362,4 14% 1% 7% 3% 19% 2% 16% -8% 14% 1%
Lotniska 5364,8 2884,3 25% 20% 21% 16% 22% 20% 49% 19% 28% 19%

Źródło: GUS, na podstawie danych Straży Granicznej. Dane za grudzień – doszacowane przez Instytut Turystyki.


Patrz szczegóły:

tabele:

  Miesięczny ruch przyjazdowy według granic z poszczególnymi krajami:
      2007 – i poprzednie lata ] 

  Miesięczny ruch wyjazdowy według granic z poszczególnymi krajami:
      2007 – i poprzednie ] 


TAB.5. Przyjazdy cudzoziemców do Polski w ciągu czterech kwartałów 2007 roku
według krajów (tys.)

  Liczba przyjazdów w 2007 r. Zmiany 07/06
I kw II kw III kw IV kw Razem
rok
I kw II kw III kw IV kw Razem
Ogółem 14609,6 17223,9 19131,9 15242,5 66207,8 14% 4% 2% -10% 1,7%
Niemcy 8405,0 9859,6 10975,0 8863,2 38102,7 11% 3% 5% -8% 2,4%
15 UE bez Niemiec 558,7 701,4 890,7 569,8 2720,5 14% 20% 13% 0% 11,9%
Wielka Brytania 99,6 139,8 168,0 140,7 548,1 17% 21% 17% 27% 20,4%
Włochy 66,6 86,9 109,7 63,6 326,7 55% 29% 12% -6% 18,3%
Austria 65,6 91,1 99,9 61,2 317,8 35% 19% 8% -29% 4,6%
Francja 50,7 63,8 85,7 57,7 258,0 14% 7% 14% 13% 12,2%
Holandia 117,2 74,2 116,9 54,5 362,9 -20% 10% -5% -25% -11,5%
Szwecja 36,5 65,4 75,2 44,9 222,0 10% -3% 3% -11% -0,9%
Irlandia 19,6 29,7 38,2 31,4 118,8 68% 86% 75% 58% 71,5%
Dania 33,0 41,5 47,4 27,9 149,9 34% 26% 11% -18% 11,5%
Hiszpania 18,9 30,9 43,1 25,7 118,5 38% 46% 27% 27% 33,3%
Belgia 23,0 32,2 39,2 20,8 115,2 57% 44% 30% -14% 26,0%
Portugalia 10,9 13,9 26,5 19,6 70,9 113% 65% 119% 78% 93,5%
Finlandia 13,4 25,5 29,8 13,1 81,8 15% 16% 7% -13% 6,6%
Grecja 3,3 5,1 9,7 7,3 25,4 -43% -40% -7% 24% -16,9%
Luksemburg 0,6 1,3 1,4 1,2 4,5 19% 91% 50% 34% 49,8%
Nowe kraje EU 2745,5 3552,4 3927,3 2861,2 13086,4 28% 8% 0% -22% 0,4%
Czechy 1550,5 1987,6 2131,4 1622,5 7292,1 30% 12% 3% -21% 2,7%
Słowacja 653,6 882,4 938,7 735,2 3209,9 41% 3% -9% -31% -6,2%
Litwa 305,4 375,2 435,2 275,8 1391,7 0% 0% -5% -14% -4,6%
Łotwa 95,9 126,8 180,2 81,8 484,6 29% 31% 25% -13% 18,3%
Węgry 56,8 72,1 93,1 51,0 273,0 47% 1% -8% -10% 1,8%
Estonia 48,1 59,6 87,1 41,3 236,1 28% 47% 34% -3% 27,2%
Rumunia 17,1 23,7 31,2 26,9 98,9 -5% -1% 15% 5% 4,2%
Bułgaria 13,1 18,1 21,4 20,4 73,1 3% 7% 17% 16% 11,3%
Słowenia 4,6 6,5 7,8 5,8 24,8 3% 3% 9% 26% 9,5%
Cypr 0,2 0,3 0,8 0,2 1,4 -39% -54% -24% 6% -31,6%
Malta 0,1 0,1 0,5 0,2 0,9 -19% -57% -15% 16% -21,9%
Rosja, Białoruś, Ukraina 2686,6 2744,4 2888,9 2611,7 10931,6 12% -2% -9% -10% -3,1%
Ukraina 1401,4 1361,2 1386,3 1294,8 5443,8 13% -2% -12% -10% -3,5%
Białoruś 903,3 970,1 1016,2 971,9 3861,4 10% -1% -5% -7% -1,3%
Rosja 381,9 413,0 486,4 345,1 1626,4 10% -3% -10% -15% -5,6%
Główne kraje zamorskie 75,3 175,8 202,6 113,7 567,5 9% 1% -9% 20% 1,0%
USA 45,7 105,3 118,8 61,2 331,0 0% -4% -16% 10% -6,4%
Korea Płd 10,1 20,1 19,3 14,3 63,8 62% 26% -4% 31% 19,9%
Kanada 7,5 25,0 31,4 14,2 78,0 16% 1% 4% 27% 7,8%
Japonia 7,5 11,9 14,5 13,6 47,5 15% 4% 5% 51% 16,1%
Australia 4,5 13,6 18,6 10,5 47,2 3% 9% 7% 35% 12,5%
Pozostałe razem 138,5 190,3 247,3 222,9 799,0 29% 23% 22% 41% 28,4%
Norwegia 23,4 34,3 48,0 36,7 142,4 44% 29% 48% 38% 39,8%
Izrael 18,3 14,2 21,6 24,1 78,2 13% 18% 14% 27% 18,0%
Mołdowa 12,7 14,5 18,9 15,2 61,2 30% 14% 4% 8% 12,1%
Turcja 10,3 12,7 12,9 14,6 50,6 33% 25% 20% 38% 28,7%
Szwajcaria 9,1 15,1 20,8 13,7 58,7 27% 19% 33% 16% 24,3%
Chorwacja 7,5 10,7 9,7 9,8 37,7 16% 5% -1% 7% 5,8%
Kazachstan 7,9 10,6 15,4 9,0 42,8 16% 9% -1% -11% 1,6%
Pozostałe WNP 4,5 6,0 7,6 5,8 24,0 30% 22% 0% 8% 12,2%
Pozostałe europejskie 6,7 9,5 10,9 9,3 36,3 58% 38% 35% 14% 32,9%
Pozostałe zamorskie 38,2 62,6 81,5 85,0 267,2 31% 28% 25% 98% 43,4%

Źródło: GUS, na podstawie danych Straży Granicznej. Dane za grudzień – doszacowane przez Instytut Turystyki.

Wzrost ruchu przyjazdowego był zdecydowanie najszybszy w pierwszym kwartale 2007 roku, w czwartym kwartale zanotowano spadek.

  • Ogółem, w ciągu całego 2007 roku znacznie (o ponad 25%) wzrosła liczba przyjazdów z: Portugalii, Irlandii, Luksemburga, Norwegii, Hiszpanii, Turcji, Estonii i Belgii.
    Wzrost na poziomie 10%-25% wykazały: Szwajcaria, Wielka Brytania, Korea Płd, Włochy, Łotwa, Izrael, Japonia, Australia, Francja, Mołdowa, Dania i Bułgaria.
  • Spadła liczba przyjazdów z Cypru, Malty, Grecji, Holandii, USA, Słowacji i Rosji.
  • Liczba przyjazdów z Niemiec wzrosła o 2,4%, a z pozostałych krajów 15 UE – o 12%.
  • Utrzymuje się trend wzrostowy w przyjazdach z krajów pozaeuropejskich, zwłaszcza z Korei Płd i Japonii. Wyjątek stanowią Stany Zjednoczone (spadek, zwłaszcza w trzecim kwartale).
  • W lecie (lipiec i sierpień) najbardziej wzrosła liczba przyjazdów z: Portugalii, Irlandii, Luksemburga, Norwegii, Estonii, Izraela, Łotwy, Turcji, Belgii, Szwajcarii, Bułgarii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

 Bardziej szczegółowo, wg miesięcy:   2007 – i lata poprzednie ] 

Copyright (c) 1998 - 2010 Instytut Turystyki
Pytania i uwagi techniczne na temat tych stron kieruj do: Witolda Bartoszewicza.
Ostatnio modyfikowano: 2-I-2010