Instytut Turystyki
Polska


Turystyczne wyjazdy zagraniczne Polaków

Zagraniczne wyjazdy polskich turystów
według odwiedzanych krajów (w mln)

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Niemcy 2,80 2,60 3,60 2,50 2,65 2,60 2,30 1,85 2,75 1,55 1,90 1,30
W. Brytania 0,30 0,20 0,25 0,15 0,15 0,15 0,20 0,30 0,60 0,85 0,45 0,50
Czechy 0,90 0,80 0,60 0,70 0,70 0,50 0,55 0,50 0,55 0,40 0,65 0,35
Holandia 0,15 0,15 0,30 0,20 0,45 0,25 0,15 0,25 0,55 0,30 0,35 0,35
Włochy 0,90 0,80 1,00 0,60 0,45 0,55 0,50 0,55 0,45 0,35 0,45 0,65
Słowacja 0,65 0,50 0,65 0,80 0,55 0,50 0,55 0,50 0,35 0,45 0,45 0,20
Austria 0,55 0,50 0,45 0,50 0,40 0,45 0,35 0,35 0,30 0,35 0,30 0,35
Chorwacja . . 0,40 0,50 0,30 0,20 0,15 0,25 0,25 0,25 0,30 0,30
Francja 0,65 0,50 0,75 0,50 0,55 0,35 0,20 0,30 0,20 0,45 0,35 0,20
Węgry 0,20 0,30 0,25 0,45 0,35 0,25 0,10 0,15 0,20 0,15 0,20 0,10
Ukraina . . 0,15 0,15 0,35 0,25 0,20 0,25 0,15 0,25 0,15 0,10
Białoruś                 . . 0,15 .
Litwa . . 0,10 0,10 0,15 0,10 0,10 0,10 0,15 0,15 0,30 0,10
Szwecja 0,15 0,10 0,25 0,25 0,15 0,10 0,10 0,10 0,15 0,15 0,10 0,20
Egipt . . . . . 0,10 0,10 0,10 0,15 0,15 0,25 0,25
Tunezja . 0,10 . . 0,10 0,10 . . 0,15 . . 0,10
Belgia 0,15 0,20 0,20 0,10 0,15 0,15 0,20 0,15 0,10 0,30 0,15 0,35
Grecja 0,10 0,30 0,50 0,25 0,55 0,15 0,15 0,15 0,10 0,15 0,30 0,15
Hiszpania 0,50 0,50 0,40 0,30 0,30 0,15 0,15 0,15 0,10 0,30 0,30 0,25
USA . 0,10 0,10 0,10 0,10 . 0,10 0,10 0,10 . . .
Turcja . . . . 0,10 . . 0,10 0,10 0,10 0,15 0,15
Irlandia . . . . . . . . 0,10 0,15 0,25 0,20
Bułgaria . . . . . . . 0,10 . 0,15 0,10 .
Rosja . . . . . 0,15 0,10 . . . 0,20 .
Dania 0,10 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 . . . 0,25 0,10 0,10
Norwegia . 0,10 . . 0,10 . . . . 0,15 0,10 .
Razem wyjazdów turystycznych* 7,6 7,5 9,6 7,7 8,4 7,2 6,3 6,2 7,3 6,9 7,6 6,3

Źródło: badania uczestnictwa Polaków w turystyce
suma wizyt w poszczególnych krajach jest większa niż liczba wyjazdów turystycznych: część turystów odwiedziła kilka krajów podczas jednej podróży.
*) dane dotyczą całej populacji mieszkańców Polski (łącznie z dziećmi w wieku do 14 lat).
. poniżej 0,1; dla 2009 roku – poniżej 0,25 mln; dane te będą skorygowane i uzupełnione po zakończeniu pełnego cyklu badań.

UWAGA:
dane dotyczą tylko wyjazdów turystycznych, tj. nie obejmują wyjazdów związanych z poszukiwaniem lub podjęciem pracy za granicą.
Liczby wizyt w poszczególnych krajach należy traktować jako przybliżone.
Część turystów odwiedzała kilka krajów w czasie jednej podróży, stąd suma wizyt w poszczególnych krajach przewyższa liczbę wyjazdów turystycznych.
W szczególności, wiele wizyt w Niemczech wiąże się podróżami do dalej położonych krajów Europy Zachodniej. Podobnie wiele wizyt w Republice Czeskiej wynika z podróży na południe i południowy zachód Europy.

  Liczba podróży polskich turystów według miesięcy.

 

CHARAKTERYSTYKA WYJAZDÓW ZA GRANICĘ
POLSKICH TURYSTÓW

Cele wyjazdów (%)

cele

Źródło: badania uczestnictwa Polaków w turystyce

Dość wyjątkowy był 2004 rok, kiedy celem tylko 38% zagranicznych wyjazdów Polaków była typowa turystyka (spadek o 10 punktów procentowych, przy takim samym wzroście odsetka wyjazdów służbowych). Od 2005 roku widzimy powrót do wyjazdów typowo turystycznych. W 2006 roku zwraca uwagę jednorazowy wzrost udziału kategorii „inne”, na którą składają się: podróże podejmowane w celach edukacyjnych (5%), zdrowotnych (1%) i nieokreślone (8%). (Uwaga: wyjazdy związane z podejmowaniem pracy nie są uwzględnione).

Sposób organizacji podróży zagranicznych (%)

organizacja

Źródło: badania uczestnictwa Polaków w turystyce

 

Porównanie turystów, którzy wykupili pakiety w biurach podróży z tymi, którzy samodzielnie organizowali sobie podróżpurposes

purposes

purposes

purposes

purposes

 

Wydatki polskich turystów ponoszone w związku w podróżami zagranicznymi w latach 2002-2009

Na podróż (w zł)
wydatki za granicą
Na dzień (w zł)
wydatki za granicą
Na podróż (w euro)
wydatki za granicą
Na dzień (w euro)
wydatki za granicą

Źródło: badania uczestnictwa Polaków w turystyce
Uwaga: kwoty wydatków uogólniono na wszystkie podróże na podstawie danych charakteryzujących ostatnią podróż.


[ Archiwum - charakterystyka wyjazdów w latach poprzednich ]


Copyright (c) 1998 - 2010 Instytut Turystyki
Pytania i uwagi techniczne na temat tych stron kieruj do: Witolda Bartoszewicza.
Ostatnio modyfikowano: 7 III 2010